grzyby.pl

Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto

włóknica sznurowana, jamkówka sznurowata
Antrodia vaillantii (DC.) Ryvarden [gł. w czekl.] · Fibuloporia vaillantii (DC.) Bondartsev et Singer ex Bondartsev
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie konstrukcyjnym w budynkach, szklarniach, mostach; także w lasach na drewnie drzew iglastych i liściastych np. olchy, topoli; owocniki tworzy przez cały rok.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1313]
    Antrodia vaillantii (DC.) Ryvarden — wg Index Fungorum: Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto · synonimy: Fibuloporia vaillantii (DC.) Bondartsev & Singer, Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto
    publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda 2008, Karasiński i Wołkowycki 2015

znaleziska Fibroporia vaillantii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 353344

ID353344 Fibroporia vaillantii; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.25; Zabudowane siedlisko rolne; Szczelina zmurszałego porozbiórkowego sosnowego słupka ogrodzeniowego Kilka owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji