grzyby.pl

Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.

wodnicha kropkowana, wodnicha jesienna · wodnicha punktowana
Hygrophorus tephroleucus (Pers.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. ("wodnicha kropkowana") i Hygrophorus tephroleucus (Pers.) Fr. ("wodnicha wiosenna") to osobne gatunki; w Mycobank i BGIF to synonimy, gdzie nazwą główną jest Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.. (2022-12-7)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
grupa owocników, las mieszany świerk, grab, dąb
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)

owocnik

Kapelusz szary do szarobrązowego, w centrum ciemniejszy; u młodych okazów powierzchnia nieco lepka, potem suchy, promieniście włókienkowaty, w centrum także drobno łuseczkowaty; 30-50(60) mm; początkowo wypukły potem rozpostarty, z niewyraźnym garbkiem lub z wiekiem zapadnięty; brzeg kapelusza początkowo podwinięty, nieco wystający poza blaszki, karbowany.

space

Trzon biały; powierzchnia sucha, z charakterystycznymi brązowawymi, czarniawymi lub oliwkowymi ziarenkami na powierzchni, pod powiększeniem ukazuje się ich struktura - są to pęczki włosków o średnicy 5-8 µm; 40-80 x 5-10 mm, równogruby, z wiekiem rozszerzający się ku szczytowi i pusty.

space

Pileus grey to grey-brown, centrally darker; when young slightly lubricous, then dry, radially fibrillose, in the center also minute scaly; 30-50(60) mm; initially convex, later plane and indistinctly umbonate or with a depressed center when old; cap margin at first incurved, somewhat projecitng beyond the lamellae, crenate.

space

Stipe white, with dry surface and characteristic brownish, blackish or olive granules on the surface - which in high magnification are clustered fibrillis 5-8 µm broad; 40-80 x 5-10 mm, equal, in age broader towards top and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7-10 x 4.5-6 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7-10 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają pospolicie od września do listopada w różnego typu lasach, w grupach, czasem pozrastane ze sobą, zwłaszcza pod świerkami i sosnami.
Common, summer-fall, gregarious, sometimes clustered, usually under spruce.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna.[105]
Edible.

uwagi

Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała) · młode owocniki, pod świerkami w mchu
Podobna, pospolicie wyrastająca pod świerkami, wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) ma silnie śluzowaty kapelusz i trzon na którym wyraźnie zaznaczona jest śluzowatym wałeczkiem strefa pierścieniowa; trzon bez punktowań z pierścieniami ciemniejszych włókienek.
Simillar, common wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) also grows under spruce. It has lubricous cap and stipe, with distinct slime ring zone; stipe surface without punctation and with rings of darker fibrils.

wybrane okazy · selected collections

#3
04 10 07 - 12
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
#3
jsb.131017-17102013-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Pogórze Kaczawskie/
/jako Hygrophorus tephroleucus/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., 1997 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXVI. Wodnichowate (Hygrophoraceae). [28]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Hygrophorus pustulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 339995 AB-52 327591 AB-89 350961 AB-93 276153 340605 AB-94 310378 BB-01 306998 BE-62 156594 CA-89 251927 207816 CC-15 307008 DA-80 193505 DF-97 208774 EC-25 352499 EC-26 327670 EG-38 350817 FG-22 308816 FG-31 339363 GC-01 196337 GC-02 196334

 ID156594  Hygrophorus pustulatus; Grudno, 1 km SE, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE-62; 2009.11.19; las świerkowy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Marek Snowarski; eksykat: BGF/BF/TP/091119/0002, nie
uwagi:

 ID193505  Hygrophorus pustulatus; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.11.02; las bukowy z domieszką świerka; w ziemi,pod świerkami kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: forma ochrony-Trójmiejski PKfot. 454607fot. 454608

 ID196334  Hygrophorus pustulatus; 3 km. na E od Supraśla, zwarty kompleks leśny, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011.10.09; stary las świerkowy; na ziemi w znacznym rozproszeniu wokół świerka, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0001457, tak, notatka: nie
uwagi: Siedlisko:
fot. 469346
Owocniki:
fot. 469347fot. 469348

 ID196337  Hygrophorus pustulatus; 2 km. na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.10.01; brzeg jeziora Komosa porośniety w większości olszą i świerkiem.; na ziemi, podłoże wilgotne kilkadziesiąt owocników w pobliżu świerka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0001456, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 469357

 ID207816  Hygrophorus pustulatus; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2012.11.16; Las świerkowy z domieszka lisciastych; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529791

ID208774 Hygrophorus pustulatus; Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF-97; 2012.10.21; górski las bukowo-jodłowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych.
fot. 535105 fot. 535106 fot. 535107

ID251927 Hygrophorus pustulatus; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2014.11.27; świerk, buk, sosna, brzoza, dąb; ziemia kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 723813

 ID276153  Hygrophorus pustulatus; 3,4 km N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2011.11.11; kępa świerków w buczynie; ściółka iglasta (Św) w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF0000778, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiona w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/455536.html
fot. 822929 fot. 822930

 ID306998  Hygrophorus pustulatus; 1,5 km na SE od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2017.10.15; pod świerkami; na ziemi obok strumienia leśnego masowo; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0003941, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 954508 fot. 954509

ID307008 Hygrophorus pustulatus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.10.15; Las liściasty z domieszką sosny. Pojedynczy świerk.; Na ziemi. Około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 954545 fot. 954546 fot. 954547

 ID308816  Hygrophorus pustulatus; Wilsznia, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2017.11.11; grupa świerków na granicy z łąką przy szlaku w kierunku Smerecznego; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006724, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 961928 fot. 961929

ID310378 Hygrophorus pustulatus; Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.11.30; drzewostan świerkowy; na ziemi/ściółce iglastej w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 971353 fot. 971354 fot. 971355 fot. 971356

ID327591 Hygrophorus pustulatus; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1 km na S od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.10.19; bór świerkowy; na ściółce iglastej w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111647 fot. 1111648 fot. 1111649 fot. 1111650
zarodniki: 6,9-8,5 x 4,5-6,0, Q: 1,4-1,8
fot. 1111651

ID327670 Hygrophorus pustulatus; ok.1km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2019.11.21; Bór mieszany(sosna,brzoza,dąb); ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. M.Gryc,R.Kozak; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1112080.html

ID339363 Hygrophorus pustulatus; Olchowiec w kierunku Baraniego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2020.11.11; las świerkowy z bukiem, grabem i in.; na iglastej ściółce kilkanaście owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1189637 fot. 1189638 fot. 1189639

ID339995 Hygrophorus pustulatus; prop. rez. Źródliskowe Wąwozy koło Kocierza, 0,6 km na SW od Kocierza, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.10.27; bór świerkowy na siedlisku grądowym; na ziemi w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193233 fot. 1193234 fot. 1193235

ID340605 Hygrophorus pustulatus; Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2020.11.30; zarastające lasem tereny powojskowe; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195715 fot. 1195716 fot. 1195717
Zarodniki: 7,4-10,1 x 4,5-5,6 µm (średnio: 8,6 x 5,0 µm), Q: 1,5-2,1 (średnio 1,7):
fot. 1195718

ID350817 Hygrophorus pustulatus; Wysowa Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-38; 2021.10.03; Park zdrojowy (lipa, jesion, klon, kasztanowiec, dąb, świerk i in.; na ziemi pod świerkami w kilku grupach, w różnych częściach parku kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1273803 fot. 1273804 fot. 1273805 fot. 1273806 fot. 1273807 fot. 1273808 fot. 1273809

ID350961 Hygrophorus pustulatus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,6 km na ES od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.10.08; bór świerkowy mieszany (Św, Brz, Ol); na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275497 fot. 1275498 fot. 1275499

ID352499 Hygrophorus pustulatus; ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, gm. Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2021.11.07; stare wyrobisko pożwirowe,porośnięte samosiewem sosnowym; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1291618 fot. 1291619 fot. 1291620

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji