grzyby.pl
jadalnyGREJ

Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.

wodnicha kropkowana wodnicha punktowana
Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus HygrophorusHygrophoruswodnicha pomarańczowa (Hygrophorus pudorinus)Hygrophorus russula
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
07.10.2004, Czechy, Szumava, PR Czarny Las; copyright © by Marek Snowarski
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
grupa owocników, las mieszany świerk, grab, dąb
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)

owocnik

Kapelusz szary do szarobrązowego, w centrum ciemniejszy; u młodych okazów powierzchnia nieco lepka, potem suchy, promieniście włókienkowaty, w centrum także drobno łuseczkowaty; 30 – 50 (60) mm; początkowo wypukły potem rozpostarty, z niewyraźnym garbkiem lub z wiekiem zapadnięty; brzeg kapelusza początkowo podwinięty, nieco wystający poza blaszki, karbowany.

space

Trzon biały; powierzchnia sucha, z charakterystycznymi brązowawymi, czarniawymi lub oliwkowymi ziarenkami na powierzchni, pod powiększeniem ukazuje się ich struktura - są to pęczki włosków o średnicy 5 – 8 µm; 40 – 80 x 5 – 10 mm, równogruby, z wiekiem rozszerzający się ku szczytowi i pusty.

space

Pileus grey to grey-brown, centrally darker; when young slightly lubricous, then dry, radially fibrillose, in the center also minute scaly; 30 – 50 (60) mm; initially convex, later plane and indistinctly umbonate or with a depressed center when old; cap margin at first incurved, somewhat projecitng beyond the lamellae, crenate.

space

Stipe white, with dry surface and characteristic brownish, blackish or olive granules on the surface - which in high magnification are clustered fibrillis 5 – 8 µm broad; 40 – 80 x 5 – 10 mm, equal, in age broader towards top and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7 – 10 x 4.5 – 6 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7 – 10 x 4.5 – 6 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają pospolicie od września do listopada w różnego typu lasach, w grupach, czasem pozrastane ze sobą, zwłaszcza pod świerkami.

Common, summer-fall, gregarious, sometimes clustered, usually under spruce.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
H. olivaceoalbus
Podobna, pospolicie wyrastająca pod świerkami, wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) ma silnie śluzowaty kapelusz i trzon na którym wyraźnie zaznaczona jest śluzowatym wałeczkiem strefa pierścieniowa; trzon bez punktowań z pierścieniami ciemniejszych włókienek.

Simillar, common wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) also grows under spruce. It has lubricous cap and stipe, with distinct slime ring zone; stipe surface without punctation and with rings of darker fibrils.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041007.12.04 - Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana); Czechy, Szumava, PR Czarny Las
041007-12
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/ #3