grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Trametes pubescens (Schum. ex Fr.) Pilat

wrośniak miękkowłosy, wrośniak omszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak anyżkowy (Trametes suaveolens)wrośniak strefowany (Trametes ochracea)