grzyby.pl

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát

wrośniak miękkowłosy, wrośniak omszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak anyżkowy (Trametes suaveolens)wrośniak strefowany (Trametes ochracea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym i żywym drewnie drzew liściastych; owocniki tworzone od wiosny do jesieni.Na martwym i żywym drewnie drzew liściastych; owocniki tworzone od wiosny do jesieni.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Najbardziej podobny jest wrośniak szorstki (Trametes hirsuta), w porównaniu z nim wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) ma kapelusz zwykle czysto biały, podobnie krótko owłosiony, o cienkim miąższu, bez strefowań i jest uderzająco lekki.Najbardziej podobny jest wrośniak szorstki (Trametes hirsuta), w porównaniu z nim wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) ma kapelusz zwykle czysto biały, podobnie krótko owłosiony, o cienkim miąższu, bez strefowań i jest uderzająco lekki.