grzyby.pl

Irpex latemarginatus (Durieu et Mont.) C.C. Chen et Sheng H. Wu

napień kruchy, włosak zwodniczy
Oxyporus latemarginatus (Durieu et Mont.) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID36042 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID137688 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID36042 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID109514 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID137688 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID137688 (© autora fot.)
Saprobiont.Saprobiont.