grzyby.pl
niejadalny

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (1939)

wrośniak szorstki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
owocniki na gałęzi buka; 24.08.2002, Lasy Milickie; copyright © by Marek Snowarski
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
przekrój
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
na leżącej na ziemi gałęzi buka lub jarzębiny
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
na martwej gałęzi czereśni, owocnik dość nietypowo przyrośnięty w części centralnej, środek kapelusza zielonkawe zabarwinie zawdzięcza glonom rozwijającym się pomiędzy włoskami

owocnik

Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
hymenophore
Owocniki konsolowate, przyrośnięte bokiem, półkuliste do nerkowatych, pojedyncze lub zrośnięte po kilka w dachówkowate skupienia, 30 – 60 × 40 – 100 x 5 – 10 mm; górna powierzchnia obficie, dość długo, szczeciniasto-filcowato owłosiona (włoski 4 – 5.5 mm długości); biaława z wiekiem ciemnieje, szara, popielata, izabelowata, rudawa, dymnoszara, kremowa, ochrowa, żółtobrązowawa, może być zazieleniona od rozwijających się pomiędzy włoskami glonów; powierzchnia nierówna, koncentrycznie pręgowana lub żłobkowana; brzeg ostry lub ±tępy; nierówny, falisty, karbowany do płatowanego; zwykle ciemniejszy i od spodu płonny; u starszych egzemplarzy wyłysiały.

space

Miąższ 3 – 5 (7) mm grubości, biały, wysychając żółknie, jednorodny, elastyczny, skórzasty, z wiekiem twardnieje. Zapach lekko anyżowy; smak nieco gorzki.

Sporocarps bracketlike, sessile, hemispherical to reniform, single or several concrescent in the form of overlapping shelves, 30 – 60 × 40 – 100 x 5 – 10 mm; upper surface densely, quite long, strigose-tomentose (hairs 4 – 5.5 mm long); whitish with age darkens, grey, ashen-coloured, reddish, smoke-grey, cream-coloured, ochraceous, yellow-brownish, may become green due to algae presence in the hairs; surface uneven, concentrically striate or grooved; margin acute or ±obtuse; uneven, undulating, crenate to lobed; usually darker and with a sterile underside; in mature specimens glabrous.

space

Flesh 3 – 5 (7) mm thick, white, on dying yellowing, homogeneous, elastic, membranous, with age hardens. Smell slightly anise; taste somewhat bitter.

zarodniki

Wysyp zarodników biały do żółtawego. Zarodniki cylindryczne, nieznacznie zakrzywione, z jednego końca zaostrzone, gładkie, hialinowe, bez kropli, nieamyloidalne, 6 – 7.5 × 1.5 – 2.5 µm.

Spore print white or yellowish. Spores cylindrical, slightly incurved, at the base acute, smooth, hyaline, without drops, inamyloid, 6 – 7.5 × 1.5 – 2.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki roczne, wyrastają zwykle w szeregach, rzadziej pojedynczo, przez cały rok na martwym drewnie wielu gatunków drzew liściastych i krzewów, głównie na buku, czereśni, jarzębinie, dębie, brzozie, grabie, wierzb i innych.

Very common. Annual sporocarps grows in rows, rarely solitary, throughout the year on dead wood of many different species of deciduous trees and shrubs, mainly on beech, Padus avium, Sorbus, oak, birch, hornbeam, willow and other.

wartość

Causes white soft rots.
Gatunki podobne: wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) (cienki miąższ, powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona), wrośniak strefowany (Trametes ochracea) (powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona, owocnik w przekroju trójkątny), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (owocniki masywniejsze, zgrubiały w miejscu przyrośnięcia do podłoża, pory wydłużone), a zwłaszcza wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) (kapelusz zwykle czystobiały, podobnie krótko owłosiony, o cienkim miąższu, bez strefowań, jest uderzająco lekki).

space

Łudząco podobną powierzchnię kapelusza ma blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina), różni się jednak dobitnie silnie wydłużonymi, dużymi porami.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060617.15.06 - Trametes hirsuta (wrośniak szorstki); Góry Kaczawskie
060617-15
/Góry Kaczawskie/ #6
znalezisko 20020824.1.02 - Trametes hirsuta (wrośniak szorstki); Lasy Milickie
020824-1
leg. Marek Snowarski
/Lasy Milickie/ #8
znalezisko 19990604.6.99 - Trametes hirsuta (wrośniak szorstki); okolice Polanicy Zdrój
990604-6
leg. Marek Snowarski
/okolice Polanicy Zdrój/ #2
znalezisko 19990102.1.99 - Trametes hirsuta (wrośniak szorstki); okolice Obornik Śląskich
990102-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Obornik Śląskich/ #3