grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Acarospora fuscata (Schrad.) Arnold

wielosporek brunatny
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek obrzeżony (Acarospora albomarginata)