jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Acarospora fuscata (Schrad.) Arnold

wielosporek brunatny