jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora glaucocarpa (Wahlenb.) Körb.

wielosporek siwy