grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora glaucocarpa (Wahlenb.) Körb.

wielosporek siwy
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek galijski (Acarospora gallica)wielosporek wytłoczony (Acarospora impressula)