jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora insolata H. Magn.

wielosporek opalony