grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora insolata H. Magn.

wielosporek opalony
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek wytłoczony (Acarospora impressula)wielosporek większy (Acarospora macrospora)