grzyby.pl

Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä

jamkóweczka żółtawa, wrośniak Hoehnela
Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemelä [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Antrodiella serpula (jamkóweczka żółtawa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. W lasach liściastych i mieszanych, zazwyczaj na martwych owocnikach błyskoporka promienistego (Xanthoporia radiata) i błyskoporka guzkowatego (Mensularia nodulosa) rosnących na drewnie, na stojących i leżących pniach, i na gałęziach drzew liściastych, najczęściej na buku, rzadko na olszy, brzozie, grabie, leszczynie, dębach lub lipach; lato - jesień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#1
mirki2.060701-bf36503
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Jezioro Ostrzyckie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Antrodiella serpula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-56 340543 AB-93 42483 114008 137676 139249 118745 139313 AB-94 44442 111141 139140 138960 111536 42486 114001 114374 AC-87 138964 CA-69 140147 CA-79 139330 CA-89 135604 135602 CA-97 109241 36503 DA-70 114780 114695 DA-80 108148 358960 111666 108164 142800 109486 DA-90 360474 DB-06 359187 DC-27 350467 DE-35 156375 360291 349560 DE-45 349561 DE-54 142778 140220 DE-55 362615 360949 360641 DE-56 329291 DE-64 140129 DE-65 359455 DE-94 141419 FG-21 332955 265896

 ID36503  Antrodiella hoehnelii; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.07.01; Buczyna.; Na gałęzi powalonego buka. Trzy zrośnięte.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Andreas Gminder; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43882

 ID42483  Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 4 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.09.01; buczyna pomrska; na leżącym na ziemi bukowym konarze w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53940

 ID42486  Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; buczyna pomorska; na leżącym na ziemi konarze buka 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53943

 ID44442  Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.09.20; buczyna pomorska; na konarze buka leżącym na ziemi pojedynczo i pozrastane, łącznie 19 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56988

 ID108148  Antrodiella serpula; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na leżących gałęziach buka w pobliżu bagna jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186834

ID108164 Antrodiella serpula; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 2008.07.31; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku Kilka owocników na martwych błyskoporkach - Inonotus sp.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186897

 ID109241  (potwierdzenie 36503) Antrodiella serpula; Rezerwat Ostrzycki Las Kartuzy, CA-97; 2008.08.09; Buczyna; Na gałęzi buka. dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189536

ID109486 Antrodiella serpula; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.15; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęziach bukowych?grabowych?w pobliżu bagna Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189999 fot. 190000

 ID111141  Antrodiella hoehnelii; 2,2 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.06.03; buczyna pomorska; na leżącym na ziemi konarze buka 15 owocników pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 193874

ID111536 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, przy S granicy miasta Szczecin, 300m na NE od Lesniczówki Klęskowo, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.11; buczyna pomorska; na powalonym buku 2 owocniki i kilka zalążków; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 194819

ID111666 Antrodiella serpula; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na gałęzi buka. Kilka owocników na Inonotus; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195073

ID114001 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.27; wąski pas olszyn nad jeziorem; na olszy z resztkami starego błyskoporka sp. w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 200771

ID114008 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 1,1 km na SW od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.28; okrajkowy las osikowy z domieszką Db i Wb; na pniu Wb z resztkami starego błyskoporka sp. kilkanaście owocników w małych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 200791

ID114374 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 2,3km na WN od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.06; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi z resztkami starego błyskoporka sp. w grupach, ok. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 201466

ID114695 Antrodiella serpula; Sopot okolice sanatorium Leśnik, DA-70; 2008.09.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; Na martwym buku-na starych owocnikach Inonotus kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201970

ID114780 Antrodiella serpula; Sopot okolice sanatorium Leśnik, DA-70; 2008.09.03; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na martwym buku-na starych owocnikach Inonotus kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202199

 ID118745  Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od najbliższych zabudowań Szczecina (Podjuchy), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.13; buczyna pomorska; na leżącym na ziemi konarze bukowym w pozrastanych grupach - 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamkóweczka żółtawa
fot. 211083

ID135602 Antrodiella serpula; Gdańsk Oliwa Dolina Radości TPK, CA-89; 2009.06.20; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk,daglezja; Na martwym buku-na starych owocnikach Inonotus nodulosus kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 249310
N 54*23,439'
E 18*31,322'
105 m.npm

ID135604 Antrodiella serpula; Gdańsk Oliwa Dolina Radości TPK, CA-89; 2009.06.20; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na leżącej kłodzie bukowej kilka owocników na starych Inonotus; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 249316
N 54*23,350'
E 18*31,174'
114 m.npm

ID137676 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 3,9 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.06.02; buczyna pomorska (przy źródlisku); na konarze bukowym ok. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa
fot. 254364 fot. 254365

ID138960 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SEod Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.13; buczyna pomorska; na bukowej kłodzie rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Jamkóweczka żółtawa
fot. 258240 fot. 258241 fot. 258242

ID138964 Antrodiella hoehnelii; Dolina Ilanki, 2,7 km na W od Kłodziny, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AC-87; 2009.06.16; buczyna nas skraju torfowiska; bukowa gałąź 7 owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Jamkóweczka żółtawa
fot. 258267 fot. 258268 fot. 258269

ID139140 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 2,5 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.07.12; łęg źródliskowy przy zatoce jeziora i w dolinie strumienia Ponikwa; na gałęziach olszy kilkanaście owocników pozrastanych ze sobą i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Jamkóweczka żółtawa
fot. 258943 fot. 258944 fot. 258945

 ID139249  Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; buczyna pomorska nad strumieniem Chojnówka; na kłodzie powalonego buka 7 owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Jamkóweczka żółtawa
fot. 259312 fot. 259313 fot. 259314

ID139313 Antrodiella hoehnelii; Puszcza Bukowa, 1,6 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; buczyna pomorska w dolinie strumienia Leniwka (doplyw Chojnowki); na leżącej kłodzie młodego buka około 50 pojedynczych i pozrastanych owocników; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: jamkóweczka żółtawa, fot. G.D.
fot. 259493 fot. 259494 fot. 259495

ID139330 Antrodiella serpula; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 2009.07.29; las mieszany buk,sosna,dąb; na powalonym buku jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259549
N 54*26,029'
E 018*32,916'
102 m.npm

ID140129 Antrodiella hoehnelii; 2 km N,Jamno,g.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2009.08.02; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-olcha,wierzba,leszczyna,czeremcha i in; na martwych pniach leszczyny ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50st59'10,86"N 19st13'24,82"E

fot. 261880 fot. 261881 fot. 261882 fot. 261883

 ID140147  Antrodiella serpula; Rezerwat Przyrody Cisowa Gdynia, CA-69; 2009.08.08; Żyzna buczyna pomorska i przystrumykowy łęg olszowo jesionowy; na gałęziach i pniach bukowych na starych owocnikach Inonotus i jego grzybni 4 stanowiska w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/13.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: +Inonotus nodulosus
fot. 261930 fot. 261931 fot. 261932 fot. 261933
N 54*31,893'
E 018*24,737'
100 m npm

ID140220 Antrodiella hoehnelii; 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2009.07.05; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny; na martwym pniu leszczyny kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st1'20,12"N 19st14'38,95"E

fot. 262112 fot. 262113

zdjęcia z 2.08.2009.
fot. 262114 fot. 262115 fot. 262116

ID141419 Antrodiella hoehnelii; Olsztyn, woj. śląskie, DE-94; 2009.07.11; głównie buki; na buku w grupie, w tym lesie dość częsty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 264708 fot. 264709

ID142778 Antrodiella hoehnelii; 1,5 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2009.07.05; wilgotny las mieszany-olcha,wiąz,brzoza,grab,sosna,świerk i in; na murszejące kłodzie olchowej kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st1'8,21"N 19st15'8,38"E

zdjęcia z 5 lipca
fot. 267991 fot. 267992 fot. 267993

i z 23 sierpnia
fot. 267994 fot. 267995 fot. 267996

ID142800 Antrodiella serpula; Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA-80; 2009.08.27; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na martwym buku dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268042
N 54*23,383'
E 018*33,089'
100 m.npm

 ID156375  Antrodiella hoehnelii; 1km NW,Huta Brudzka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2009.06.28; las liściasty-olchy,wiązy,brzozy; na pniaku olchy ok 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,zapodział się, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 307016 fot. 307017 fot. 307018 fot. 307019

ID265896 Antrodiella serpula; Olchowiec, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2015.06.28; las bukowy z brzozą, osiką, sosną, leszczyną i in.; na bukowej zmurszałej kłodzie, na starych owocnikach błyskoporka rozpostartego kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 779397 fot. 779398

ID329291 Antrodiella serpula; 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.07.07; śródleśny ols; na leżącym na ziemi konarze olchowym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 34,3" N i 19st 26' 56,8" E

fot. 1124616 fot. 1124617 fot. 1124618 fot. 1124619 fot. 1124620

ID332955 Antrodiella serpula; zbocze Syplakani (okolice Myscowej), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.27; Las głównie bukowy; na martwym opadłym drewnie bukowym kilkanaście owocników w sąsiedztwie Inonotus hastifer, na bocznej i spodniej stronie konara; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1148799 fot. 1148800 fot. 1148801 fot. 1148802

ID340543 Antrodiella serpula; prop. rez. Długosz koło Czermnicy, 1,2 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.11.17; okrajek łęgu źródliskowego; na konarze leszczyny porażonym Inonotus sp. w grupie - kilkanaście owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195486 fot. 1195487 fot. 1195488 fot. 1195489 fot. 1195490

ID349560 Antrodiella serpula; 1,5 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.08.22; las liściasty -gł. jesiony i wiązy; na pniu padłej olchy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 2,5" N 19st 23' 30" E

fot. 1264031 fot. 1264032

ID349561 Antrodiella serpula; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.08.22; las mieszany -dęby, sosny, brzozy; na złamanym drzewku liściastym; kikut tego drzewka zasiedlony błyskoporkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 57" N 19st 25' 3,5" E

fot. 1264040 fot. 1264041 fot. 1264042 fot. 1264043

młode owocniki z 7.08

fot. 1264044 fot. 1264045

ID350467 Antrodiella serpula; las ok 3,5 km na pn-zach od miejscowości Sinogóra, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC-27; 2021.07.27; nasadzenie dębów czerwonych; w ranie żywego dębu kilka grup rozpostarto-odgiętych, zrośniętych owocników; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: świeże grzybki całe kremowe, podsychając żółkły poczynając od brzegu; wierzch kapelusików zamszowo owłosiony; miąższ białawy, miękki, lekko włóknisty, bez wyraźnego zapachu i smaku; pory drobne, po kilka na mm2
fot. 1270541fot. 1270542fot. 1270543fot. 1270544

ID358960 Antrodiella serpula; Gdańsk, TPK, Zielona Dolina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.07.06; na skraju buczyny i grądu, buk, grab, dąb, sosna; na martwej kłodzie bukowej na lub sąsiedztwie Inonotus sp. kilkadziesiąt drobnych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie znaleziska z 2008fot. 1349846fot. 1349847fot. 1349848fot. 1349849fot. 1349850fot. 1349851fot. 1349852

ID359187 Antrodiella serpula; Elbląg, las Bażantarnia, przy wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.07.15; Buczyna; na kłodzie buka, jeszcze nie spróchniałej po obu stronach kłody, w rzędach i miejscami dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Marian Sęktas; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°10'34.8"N 19°28'03.2"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1352556.html

ID359455 Antrodiella serpula; 2 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.07.17; las mieszany -sosna, dąb, brzoza; na omszałej, olchowej (?) kłodzie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 40,2" N 19st 19' 1,5" E

fot. 1356947 fot. 1356948 fot. 1356949 fot. 1356950

ID360291 (potwierdzenie 156375) Antrodiella serpula; 1 km NW od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.08.15; las liściasty -jesion, klon, wiąz, brzoza, dąb i inne; na olchowej (?) kłodzie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N 19st 23' 21,5" E

fot. 1364724 fot. 1364725 fot. 1364726 fot. 1364727 fot. 1364728

ID360474 Antrodiella serpula; Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2022.08.31; fragment buczyny z dębem; kłoda bukowa kilkanaście owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1367224fot. 1367225fot. 1367226

ID360641 Antrodiella serpula; 1,3 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.07.10; liściasty brzeg lasu nad Wartą -dąb, grab, leszczyna; na leżącym na ziemi, zmurszałym grabowym drągu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51.023673 19.392420

fot. 1368645 fot. 1368646 fot. 1368647 fot. 1368648 fot. 1368649

ID360949 Antrodiella serpula; 1 km E od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.06; młody, śródleśny ols; na martwej, młodej olszy porażonej błyskoporkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 36,8" N 19st 24' 46,3" E

fot. 1370669 fot. 1370670

ID362615 Antrodiella serpula; 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.10.15; niewielki ols przy Warcie -olcha, wierzba, czeremcha; na padłej, młodej olszy zasiedlonej przez błyskoporka promienistego grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0239 19,3989

fot. 1384126 fot. 1384127 fot. 1384128 fot. 1384129 fot. 1384130

Blyskoporek zasiedlał "przyziemną" część pnia
fot. 1384131

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji