grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk

woszczynka zieleniejąca
Ceriporia Ceriporia Ceriporia CeriporiaCeriporiawoszczynka siateczkowata (Ceriporia reticulata)