występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na ziemi, w lasach różnego typu, przeważnie na glebach kwaśnych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2642]
    Hebeloma sacchariolens Quél. · publikacje: Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001a, Komorowska 2000, Leski i in. 2010, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Pietras i Rudawska 2010, Pietras i Rudawska 2010a, Pietras i Rudawska 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015, Małecka i Hilszczańska 2015, Pietras i in. 2016a, Pietras i in. 2015, Beker i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017 (as: H. cf. sacchariolens), Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Pietras i in. 2013, Olchowik i in. 2021

znaleziska Hebeloma sacchariolens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

ED-35 252072

ID252072 Hebeloma sacchariolens; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.09.15; Pino-Quercetum, srodek drogi lesnej (przewaga lisciastych); w ziemi 1 szt; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/702538.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/702539.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/702540.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/702541.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji