występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na ziemi, w lasach różnego typu, przeważnie na glebach kwaśnych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Beker i in. (2016)[1307]Beker i in. (2016) Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica, Lomazzo[1307], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Leski et al. (2010)[1834]Leski et al. (2010) Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries.[1834], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Małecka & Hilszczańska (2015)[1934]Małecka & Hilszczańska (2015) Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej.[1934], Olchowik et al. (2021)[2022]Olchowik et al. (2021) The ectomycorrhizal community of urban linden trees in Gdańsk, Poland.[2022], Pietras & Rudawska (2010)[2084]Pietras & Rudawska (2010) Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych.[2084], Pietras & Rudawska (2010)[2085]Pietras & Rudawska (2010) Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) seedlings from bare-root forest nurseries.[2085], Pietras & Rudawska (2011)[2086]Pietras & Rudawska (2011) Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej.[2086], Pietras et al. (2013)[2088]Pietras et al. (2013) Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings.[2088], Pietras et al. (2015)[2082]Pietras et al. (2015) Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej.[2082], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: H. cf. sacchariolens), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:07 1 znaleziska Hebeloma sacchariolens (włośnianka słodkowonna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

ED35 252072

ID 252 072 oznaczenie: Hebeloma sacchariolens; lokalizacja: Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 15 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pino-Quercetum, srodek drogi lesnej (przewaga lisciastych), w ziemi, 1 szt; leg. det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany; uwagi: fot.702539; fot.702540; fot.702541 [notatka: [bf:702538]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 702538 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji