Tx: 1555
grzyby.pl

Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański

woszczynka siateczkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na drewnie, na gałęziach drzew iglastych i liściastych np. olszy, czasem na starych owocnikach hubowatych. Wywołuje białą zgniliznę drewna liściastego, rzadziej iglastego.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Błoński (1889)[2611]Błoński (1889) Spis roślin zarodnikowych zabranych lub zanotowanych w lecie w r. 1888 w puszczach: Białowieskiéj, Świsłockiéj i Ladzkiéj.[2611], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domański (1965)[1053]Domański (1965) Grzyby (Fungi). T. 2. Podstawczaki (Basidiomycetes), bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate I (Polyporaceae I), szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I).[1053], Domański (1967)[2693]Domański (1967) Specyfika mikoflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rzędu Aphyllophorales.[2693], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Eichler (1904)[2750]Eichler (1904) Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2750], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Szulczewski (1931)[3291]Szulczewski (1931) Przyczynek do zimowej flory Poznania i okolicy.[3291], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zaleski et al. (1948)[3433]Zaleski et al. (1948) Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie), zebrane w latach 1946 i 1947.[3433]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Ceriporia reticulata (woszczynka siateczkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 311910 DE46 279278 357981 DE54 375086 DE55 275058 333112 358602 368370 DE56 321353 353537

ID 275 058 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 2 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 39,3" N i 19st 19' 53" E], DE55; data zbioru: 9 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzoza, osika, olcha, sosna, murszejąca gałąź liściastego leżąca na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.818993 fot.818994 [notatka: nie] [fotografie: tak];

818993
818994

ID 279 278 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 1,5 km NE od dz.Bogwidzowy ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 26" N i 19st 26' 21" E], DE46; data zbioru: 13 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las przy rz.Radomce -olchy, krzewiaste wierzby, świerki i in, na leżącej w ściółce gałęzi olchy, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.833316 fot.833317 [notatka: nie] [fotografie: tak];

833316
833317

ID 311 910 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na obumarłym, murszejącym Fomes fomentarius, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Gatunek omówiony w wątku [bf:971862] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 971862 ;

ID 321 353 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 38" N i 19st 27' 20" E], DE56; data zbioru: 25 gru 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. olchy, również świerki, brzozy, sosny i inne, na pozbawionej kory gałęzi liściastego ( jesionu ? ) leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1047004 fot.1047005 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1047004
1047005

ID 333 112 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 1 km E od wsi Lipie, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 33,5" N i 19st 24' 42,7" E], DE55; data zbioru: 2 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad Radomką, na zagrzebanej w ściółce gałęzi olchowej, grupa kilku/nastu/dziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1150196 fot.1150197 fot.1150198 fot.1150199 fot.1150200 fot.1150201 fot.1150202 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1150196
1150197
1150198
1150199
1150200
1150201
1150202

ID 353 537 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 15 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża śródleśnego olsu; olcha, dąb, sosna, brzoza i inne, na murszejącej, leżącej na ziemi gałęzi olchowej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 43" N 19st 27' 18" E; fot.1300591 fot.1300592 fot.1300593 fot.1300594 fot.1300595 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1300591
1300592
1300593
1300594
1300595

ID 357 981 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Ruda; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: poręba w podmokłym lesie mieszanym, na wgniecionej w ziemię kłodzie liściastego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 16,9" N 19st 27' 13,6" E; fot.1340294 fot.1340295 fot.1340296 fot.1340297 fot.1340298 fot.1340299 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340294
1340295
1340296
1340297
1340298
1340299

ID 358 602 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 22 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu nad strumieniem, na gnijącej kłodzie liściastego leżącej na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 36" N 19st 19' 27,5" E; fot.1347226 fot.1347227 fot.1347228 fot.1347229 fot.1347230 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347226
1347227
1347228
1347229
1347230

ID 368 370 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0472 19,4265], DE55; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przechodzące w ols nad Radomką, na leżącym na ziemi drągu olchowym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1436128 fot.1436129 fot.1436130 fot.1436131 fot.1436132 fot.1436133 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1436128
1436129
1436130
1436131
1436132
1436133

ID 375 086 oznaczenie: Ceriporia reticulata; lokalizacja: 2,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51,0137 19,2422], DE54; data zbioru: 26 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, gł. olchy i brzozy, na silnie zmurszałej, gnijącej kłodzie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

woszczynka siateczkowata kj1
woszczynka siateczkowata kj2
woszczynka siateczkowata kj3
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji