grzyby.pl

Raduliporus aneirinus (Sommerf.) Spirin et Zmitr.

woszczyneczka kremowopora
Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.) Domański [główna w czekliście] · Radulodon aneirinus (Sommerf.) Spirin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i parkach, na martwym drewnie drzew liściastych (np. osika, topole, wierzba iwa i szara). Wywołuje białą zgniliznę drewna, zwłaszcza topoli.W lasach i parkach, na martwym drewnie drzew liściastych (np. osika, topole, wierzba iwa i szara). Wywołuje białą zgniliznę drewna, zwłaszcza topoli.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony