grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw.

włostka poplątana
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka spleciona (Bryoria implexa)włostka Kümmerlego (Bryoria kuemmerleana)