grzyby.pl

Bryoria intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw.

włostka poplątana
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka spleciona (Bryoria implexa)włostka Kümmerlego (Bryoria kuemmerleana)

występowanie