jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora cervina A. Massal.

wielosporek płowy