grzyby.pl
smiertelnie trujący

Inosperma erubescens (A. Blytt) Matheny et Esteve-Rav.

strzępiak ceglasty, Red-staining Inocybe /en/
Inocybe erubescens A. Blytt · Inocybe patouillardii Bres. [as 'patouillardi'] · Inocybe rubescens sensu auct.
Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)
05.07.2004, Kościerzyna; copyright © by Marek Snowarski
Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)
Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)
starsze owocniki ceglasto przebarwione w miejscu uszkodzeń
Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)
stare owocniki

owocnik

Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowobrązowy. Zarodniki gładkie, owalno-fasolkowate, wiele nieregularnych, 9 – 12 x 5 – 8 µm.

Spore print ochraceous-brown. Spores smooth, ovalo-allantoid, numerous irregularly shaped, 9 – 12 x 5 – 8 µm.

występowanie

Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty)
Częsty. Od maja do lipca (sierpnia), pojedynczo lub w grupach, na wapiennym podłożu w lasach liściastych, na poboczach dróg, pod bukami, lipami, dębami.

Common. Late spring- early summer in hardwood forests on calcareous soils.

wartość

Grzyb bardzo silnie trujący. Zawiera dużo muskaryny.

Deadly poisonous.
Mniejszy, podobnie zabarwiony strzępiak czerwieniejący (Inocybe godeyi) ma dobrze wykształconą bulwkę u podstawy trzonu. Brązowe formy mogą przypominać masywnego strzępiak porysowany (Inocybe rimosa) lub strzępiak perłowy (Inocybe perlata), te jednak nie mają czerwieniejącego miąższu.

space

Strzępiak ceglasty (Inosperma erubescens) to duże zagrożenie dla wiosennych grzybiarzy zbierających gęśnicą wiosenną (Calocybe gambosa) ponieważ wyrasta ona na tych samych stanowiskach co strzępiak ceglasty a młode owocniki obu tych gatunków są do siebie podobne. Zdecydowanie różni się ona białym wysypem zarodników.

Inna możliwa pomyłka to młoda płachetki zwyczajnej (Rozites caperatus) - rozmiar owocników w skrajnych przypadkach jest zbliżony, podobieństwo dotyczy barwy blaszek i w pewnym stopniu formy owocnika. Grzyby te rosną w różnych siedliskach. Jednak w praktyce możliwa jest pomyłka jeśli przechodzi się porządku dziennego nad szczegółami: "przez zachłanność gdy brak grzybów i na bezgrzybiu i rak ryba" [za opis takiego przypadku zatrucia dziękuję koledze T.].

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040705.1.04 - Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty); Kościerzyna
040705-1
/Kościerzyna/ #7
znalezisko 19990623.1.99 - Inosperma erubescens (strzępiak ceglasty); Wolin
990623-1
leg. Marek Snowarski
/Wolin/ #11