grzyby.pl

Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä

błyskoporek cynamonowy, włóknouszek cynamonowy
Inonotus rheades (Pers.) P. Karst. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, saprotrof na pniach drzew liściastych; sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Inocutis rheades na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 157181 DE-45 185017 339040 DE-46 302683 251160 288509 363744 DE-54 189074 327851 DE-55 318732 184811 310159 203742 305105 DE-56 269078 DE-65 319826 FE-37 319799

ID157181 Inonotus rheades; Puszcza Bukowa, 1,7 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.03; drzewostan sosnowo-dębowy z domieszka topoli osiki i z bukiem w podroście; na dolnej stronie kłody wiatrołomu topoli osiki, zawieszonej na rosnącym obok dębie około 20 owocników (częściowo pozrastanych) w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozłowski; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Błyskoporek cynamonowy
fot. 309668
fot. 309669
fot. 309670
fot. 309671
fot. 309672

więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/309414.html

 ID184811  Inonotus rheades; 1,5 km W, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.25; liściasty skraj lasu-gł.dęby i osiki; na pniu martwej, stojącej osiki dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasińki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405482

 ID185017  Inonotus rheades; 1,5 km NW, Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.23; las sosnowy (drągowina) z domieszką (wyspowo) brzozy; na martwej, złamanej osice ok. tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 10 40,9 N ; 19 23 27,3 E

fot. 406186 fot. 406187 fot. 406188 fot. 406189 fot. 406190

 ID189074  Inonotus rheades; 2 km N, Jedlno Drugie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; resztki wysokopiennego lasu sosnowego z liściastym podrostem -gł.dębowo-osikowym; na martwej, złamanej osice pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 5 27,46 N ; 19 14 47,37 E

fot. 433018 fot. 433019 fot. 433020

siedlisko
fot. 433021

ID203742 (potwierdzenie 184811) Inonotus rheades; 1,5 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.08.26; liściasty skraj lasu - gł.dęby i osiki; na martwych stojących i leżących osikach ponad 20 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr1 -51st 1' 26" N i 19st 23' 28" E

fot. 511294 fot. 511295 fot. 511296 fot. 511297

gr2 -51st 0' 59" N i 19st 23' 32,5" E
siedlisko
fot. 511298

jeden z owocników
fot. 511299

ID251160 Inonotus rheades; 0,7 km NE od wsi Karkoszki, gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.09.26; las mieszany -sosny, brzozy i inne; na martwej, stojącej osice kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 39" N i 19st 29' 20" E

fot. 720589 fot. 720590 fot. 720591 fot. 720592

ID269078 Inonotus rheades; 1 km S od granic miasta Radomsko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.10.03; bór sosnowy; na martwej, złamanej osice kilkadziesiąt owocników na kikucie i kłodzie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 56,5" N i 19st 26' 39" E

fot. 791232 fot. 791233 fot. 791234 fot. 791235 fot. 791236 fot. 791237

ID288509 Inonotus rheades; 1 km E od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.07.21; śródleśna kępa osik nad sztucznym stawem; na martwej, złamanej osice grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 54,3" N i 19st 27' 54,2" E

fot. 866707 fot. 866708 fot. 866709

ID302683 Inonotus rheades; 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.07.14; śródleśna grupa osik; na martwych, młodych osikach ponad 30 owocników na dwóch drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 27,5" N i 19st 31' 41" E

fot. 933665 fot. 933666 fot. 933667 fot. 933668

ID305105 Inonotus rheades; 0,7 km W od Kol.Wymysłówek ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.10; bór sosnowy; na martwej, młodej osice ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 59,3" N i 19st 23' 29,5" E

fot. 945302 fot. 945303 fot. 945304

ID310159 Inonotus rheades; 2 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.11.05; bór sosnowy; wąski pas drzew przy linii WN; na martwej, młodej osice grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 25" N i 19st 23' 10,9" E

fot. 969612 fot. 969613 fot. 969614 fot. 969615

ID318732 Inonotus rheades; 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.10.21; bór sosnowy; na martwej, złamanej osice; na kikucie i na leżącym fragmencie pnia ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 1" N i 19st 20' 48" E

fot. 1028639 fot. 1028640 fot. 1028641 fot. 1028642 fot. 1028643 fot. 1028644

ID319799 Inonotus rheades; Lublin/Stasin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE-37; 2018.11.15; las Stary Gay, przewaga liściastych; powalone drzewo, najpewniej osika kilka grup owocników; leg. Jan Kowalski; det. Jacek Nowicki; eksykat: ma się rozumieć, tak, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1034209.html

ID319826 Inonotus rheades; 0,6 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.10.06; grupa liściastych drzew, na skraju boru sosnowego, w otoczeniu niecki; na pniu martwej osiki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 46" N i 19st 24' 36" E

fot. 1036214 fot. 1036215 fot. 1036216 fot. 1036217 fot. 1036218 fot. 1036219

ID327851 Inonotus rheades; 0,5 km S od wsi Janów Wolski; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2019.10.28; las sosnowo-dębowy; na martwej, młodej osice jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 4,5" N i 19st 17' 0,5" E

fot. 1113727 fot. 1113728 fot. 1113729
siedlisko
fot. 1113730

ID339040 Inonotus rheades; 0,5 km SE od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; bór sosnowy; na martwej, młodej osice grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 7" N 19st 25' 4" E

fot. 1188356 fot. 1188357 fot. 1188358 fot. 1188359

ID363744 Inonotus rheades; 0,4 km NE od cmentarza na Bogwidzowach ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.30; kępa osik przy torowisku; na martwej, młodej osice grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1105 19,4363

fot. 1392081 fot. 1392082 fot. 1392083 fot. 1392084 fot. 1392085 fot. 1392086

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji