jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria sophiae (Motyka) Bystrek

włostka Zofii