grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria sophiae (Motyka) Bystrek

włostka Zofii
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Smitha (Bryoria smithii)włostka ciemniejsza (Bryoria subcana)