grzyby.pl

Bryoria abietina (Bystrek) Bystrek

włostka jodłowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka dwubarwna (Bryoria bicolor)

występowanie