grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria abietina (Bystrek) Bystrek

włostka jodłowa
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka dwubarwna (Bryoria bicolor)