jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria abietina (Bystrek) Bystrek

włostka jodłowa
⇑ Bryoria
skróty strony i portalu