grzyby.pl

Fam. Entolomataceae

dzwonkówkowate, wieruszkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricalesłuskowcowate (Pluteaceae)Niaceae
Wysyp zarodników różowy, cielisto-różowy, łososiowo-różowy. Zarodniki mniej lub bardziej graniaste (wielokątne w przekroju). Blaszki nie wolne.Wysyp zarodników różowy, cielisto-różowy, łososiowo-różowy. Zarodniki mniej lub bardziej graniaste (wielokątne w przekroju). Blaszki nie wolne.
Spore print pink, flesh-brown or salmon colour. Spores multiangular in cross-section. Gills not free.
Spore print pink, flesh-brown or salmon colour. Spores multiangular in cross-section. Gills not free.