jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora versicolor Bagl. et Carestia

wielosporek pstry