Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
na pniu żywej wierzby rosnącej przy rowie melioracyjnym; dość stary owocnik ze śladami rozkładu
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
owocnik wyrosły na pniaku ściętej wierzby

owocnik

Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
Owocniki dość duże i grube, 10-100 x 50-160 mm i 10-40 mm grubości, w przekroju trójkątne lub poduchowate, bokiem przyrośnięte lub siedzące; jednoroczne; rosną pojedynczo lub w niedużych dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia kapelusza filcowata lub aksamitnie owłosiona, z wiekiem niemal naga; biała, szarawa, izabelowate; bez pręg, sucha żółtawa; brzeg ostry lub tępy.

space

Miąższ o silnym zapachu anyżu, utrzymującym się przez długi czas u okazów zielnikowych; grubszy od warstwy rurek, 5-20 mm grubości, biały, kremowy, brudnobiały, pręgowany; świeże zwykle wodnisty i miękko-korkowaty; suchy twardo-korkowaty.

Sporocarps quite large and thick, 10-100 x 50-160 mm and 10-40 mm thick, in cross section triangular or pulvinate, lateral or sessile; annual; solitary or in small imbricate clusters; upper surface of the pileus tomentose or velutinous, with age almost glabrous; white, greyish; not striate, dry yellowish; margin acute or obtuse.

space

Flesh with a strong smell of aniseed, lingering on in after drying; thicker than the tube layer, 5-20 mm thick, white, cream-coloured, sordid white, striate; fresh usually watery and soft-corky; dry tough-corky.

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, na jednym końcu zaostrzone, bezbarwne, gładkie, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-10(12) × 3-4 µm.
Spore print straw-yellow. Spores cylindrical, slightly incurved, on one ending acute, hyaline, smooth, thin-walled, inamyloid, 7-10(12) × 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty. Pasożyt i saprotrof. Owocniki jednoroczne, wyrastają w ciągu całego roku, prawie wyłącznie na na starych wierzbach, rzadko na topolach i innych drzewach liściastych.
Common. Sporocarps annual, throughout the year on old willow, rarely on poplar.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę typu białego.
Causes intensive white soft-rots.
Iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) także rośnie na wierzbach, ma zapach anyżu i bardzo podobny wygląd. Wyróżnia się tym, że jego owocniki są wieloletnie, górna powierzchnia kapelusza jest gładka i z czasem wykształca czarną skórkę. Pory są koliste, drobniejsze, 3-4 na mm. Zarodniki szorstkie, szerokoelipsoidalne, 5.5-7 × 3-4 µm, grubościenne, ±ucięte.
iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) also grows on willow, has anise odour and the same colour and habitus. It differs with perennial sporocarps, with smooth upper surface which with time develops black cuticule. Pores are rounded, smaller, 3-4 per mm. Spores verrucose, broadly ellipsoid, 5.5-7 × 3-4 µm.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.203 [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.358 [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4568]
    Trametes suaveolens (L.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Adamczyk i Kucharski 2005, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Karasiński 2016, Krotoski 2012, Piskorski 2017, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018 , Chachuła i in. 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Wołkowycki 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji