grzyby.pl

Trametes suaveolens (L.) Fr.

wrośniak anyżkowy, wrośniak pachnący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak różnobarwny (Trametes versicolor)wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens)
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
na pniu żywej wierzby rosnącej przy rowie melioracyjnym; dość stary owocnik ze śladami rozkładu; 17.01.1999, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
owocnik wyrosły na pniaku ściętej wierzby

owocnik

Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
Owocniki dość duże i grube, 10-100 x 50-160 mm i 10-40 mm grubości, w przekroju trójkątne lub poduchowate, bokiem przyrośnięte lub siedzące; jednoroczne; rosną pojedynczo lub w niedużych dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia kapelusza filcowata lub aksamitnie owłosiona, z wiekiem niemal naga; biała, szarawa, izabelowate; bez pręg, sucha żółtawa; brzeg ostry lub tępy.

Pory białawe, potem słomkowożółta, na starość brunatnawe; nierówne, koliste, kanciaste, nieraz wydłużone, dość duże, 0.5-0.8 x 1-3 mm, przeciętnie 1-2 na mm. Rurki zwykle w jednej warstwie, 2-15 mm długości.

Miąższ o silnym zapachu anyżu, utrzymującym się przez długi czas u okazów zielnikowych; grubszy od warstwy rurek, 5-20 mm grubości, biały, kremowy, brudnobiały, pręgowany; świeże zwykle wodnisty i miękko-korkowaty; suchy twardo-korkowaty.Owocniki dość duże i grube, 10-100 x 50-160 mm i 10-40 mm grubości, w przekroju trójkątne lub poduchowate, bokiem przyrośnięte lub siedzące; jednoroczne; rosną pojedynczo lub w niedużych dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia kapelusza filcowata lub aksamitnie owłosiona, z wiekiem niemal naga; biała, szarawa, izabelowate; bez pręg, sucha żółtawa; brzeg ostry lub tępy.

space

Miąższ o silnym zapachu anyżu, utrzymującym się przez długi czas u okazów zielnikowych; grubszy od warstwy rurek, 5-20 mm grubości, biały, kremowy, brudnobiały, pręgowany; świeże zwykle wodnisty i miękko-korkowaty; suchy twardo-korkowaty.

Sporocarps quite large and thick, 10-100 x 50-160 mm and 10-40 mm thick, in cross section triangular or pulvinate, lateral or sessile; annual; solitary or in small imbricate clusters; upper surface of the pileus tomentose or velutinous, with age almost glabrous; white, greyish; not striate, dry yellowish; margin acute or obtuse.

Pores whitish, later straw-coloured, in age brownish; uneven, rounded, polygonal, often elongated, quite large, 0.5-0.8 x 1-3 mm, on average 1-2 per mm. Tubes usually single-layered, 2-15 mm long.

Flesh with a strong smell of aniseed, lingering on in after drying; thicker than the tube layer, 5-20 mm thick, white, cream-coloured, sordid white, striate; fresh usually watery and soft-corky; dry tough-corky.

Sporocarps quite large and thick, 10-100 x 50-160 mm and 10-40 mm thick, in cross section triangular or pulvinate, lateral or sessile; annual; solitary or in small imbricate clusters; upper surface of the pileus tomentose or velutinous, with age almost glabrous; white, greyish; not striate, dry yellowish; margin acute or obtuse.

space

Flesh with a strong smell of aniseed, lingering on in after drying; thicker than the tube layer, 5-20 mm thick, white, cream-coloured, sordid white, striate; fresh usually watery and soft-corky; dry tough-corky.

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, na jednym końcu zaostrzone, bezbarwne, gładkie, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-10 (12) × 3-4 µm.Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, na jednym końcu zaostrzone, bezbarwne, gładkie, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-10 (12) × 3-4 µm.
Spore print straw-yellow. Spores cylindrical, slightly incurved, on one ending acute, hyaline, smooth, thin-walled, inamyloid, 7-10 (12) × 3-4 µm.
Spore print straw-yellow. Spores cylindrical, slightly incurved, on one ending acute, hyaline, smooth, thin-walled, inamyloid, 7-10 (12) × 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty. Pasożyt i saprotrof. Owocniki jednoroczne, wyrastają w ciągu całego roku, prawie wyłącznie na na starych wierzbach, rzadko na topolach i innych drzewach liściastych.Dość częsty. Pasożyt i saprotrof. Owocniki jednoroczne, wyrastają w ciągu całego roku, prawie wyłącznie na na starych wierzbach, rzadko na topolach i innych drzewach liściastych.
Common. Sporocarps annual, throughout the year on old willow, rarely on poplar.
Common. Sporocarps annual, throughout the year on old willow, rarely on poplar.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę typu białego.Powoduje intensywną zgniliznę typu białego.
Causes intensive white soft-rots.
Causes intensive white soft-rots.
Iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) także rośnie na wierzbach, ma zapach anyżu i bardzo podobny wygląd. Wyróżnia się tym, że jego owocniki są wieloletnie, górna powierzchnia kapelusza jest gładka i z czasem wykształca czarną skórkę. Pory są koliste, drobniejsze, 3-4 na mm. Zarodniki szorstkie, szerokoelipsoidalne, 5.5-7 × 3-4 µm, grubościenne, ±ucięte.Iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) także rośnie na wierzbach, ma zapach anyżu i bardzo podobny wygląd. Wyróżnia się tym, że jego owocniki są wieloletnie, górna powierzchnia kapelusza jest gładka i z czasem wykształca czarną skórkę. Pory są koliste, drobniejsze, 3-4 na mm. Zarodniki szorstkie, szerokoelipsoidalne, 5.5-7 × 3-4 µm, grubościenne, ±ucięte.
iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) also grows on willow, has anise odour and the same colour and habitus. It differs with perennial sporocarps, with smooth upper surface which with time develops black cuticule. Pores are rounded, smaller, 3-4 per mm. Spores verrucose, broadly ellipsoid, 5.5-7 × 3-4 µm.
iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) also grows on willow, has anise odour and the same colour and habitus. It differs with perennial sporocarps, with smooth upper surface which with time develops black cuticule. Pores are rounded, smaller, 3-4 per mm. Spores verrucose, broadly ellipsoid, 5.5-7 × 3-4 µm.