Tx: 1638
grzyby.pl

Trametes suaveolens (L.) Fr.

wrośniak anyżkowy, wrośniak pachnący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
na pniu żywej wierzby rosnącej przy rowie melioracyjnym; dość stary owocnik ze śladami rozkładu
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
owocnik wyrosły na pniaku ściętej wierzby

owocnik

Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
pory w zbliżeniu
Owocniki dość duże i grube, 10-100 x 50-160 mm i 10-40 mm grubości, w przekroju trójkątne lub poduchowate, bokiem przyrośnięte lub siedzące; jednoroczne; rosną pojedynczo lub w niedużych dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia kapelusza filcowata lub aksamitnie owłosiona, z wiekiem niemal naga; biała, szarawa, izabelowate; bez pręg, sucha żółtawa; brzeg ostry lub tępy.

space

Miąższ o silnym zapachu anyżu, utrzymującym się przez długi czas u okazów zielnikowych; grubszy od warstwy rurek, 5-20 mm grubości, biały, kremowy, brudnobiały, pręgowany; świeże zwykle wodnisty i miękko-korkowaty; suchy twardo-korkowaty.

Sporocarps quite large and thick, 10-100 x 50-160 mm and 10-40 mm thick, in cross section triangular or pulvinate, lateral or sessile; annual; solitary or in small imbricate clusters; upper surface of the pileus tomentose or velutinous, with age almost glabrous; white, greyish; not striate, dry yellowish; margin acute or obtuse.

space

Flesh with a strong smell of aniseed, lingering on in after drying; thicker than the tube layer, 5-20 mm thick, white, cream-coloured, sordid white, striate; fresh usually watery and soft-corky; dry tough-corky.

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, na jednym końcu zaostrzone, bezbarwne, gładkie, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-10(12) × 3-4 µm.
Spore print straw-yellow. Spores cylindrical, slightly incurved, on one ending acute, hyaline, smooth, thin-walled, inamyloid, 7-10(12) × 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty. Pasożyt i saprotrof. Owocniki jednoroczne, wyrastają w ciągu całego roku, prawie wyłącznie na na starych wierzbach, rzadko na topolach i innych drzewach liściastych.
Common. Sporocarps annual, throughout the year on old willow, rarely on poplar.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę typu białego.
Causes intensive white soft-rots.
Iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) także rośnie na wierzbach, ma zapach anyżu i bardzo podobny wygląd. Wyróżnia się tym, że jego owocniki są wieloletnie, górna powierzchnia kapelusza jest gładka i z czasem wykształca czarną skórkę. Pory są koliste, drobniejsze, 3-4 na mm. Zarodniki szorstkie, szerokoelipsoidalne, 5.5-7 × 3-4 µm, grubościenne, ±ucięte.
iwoporek anyżkowy (Haploporus odorus) also grows on willow, has anise odour and the same colour and habitus. It differs with perennial sporocarps, with smooth upper surface which with time develops black cuticule. Pores are rounded, smaller, 3-4 per mm. Spores verrucose, broadly ellipsoid, 5.5-7 × 3-4 µm.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji