grzyby.pl
niejadalny

Trametes suaveolens (L.) Fr. (1838):

wrośniak anyżkowy, wrośniak pachnący
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak różnobarwny (Trametes versicolor)wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens)
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
na pniu żywej wierzby rosnącej przy rowie melioracyjnym; dość stary owocnik ze śladami rozkładu; 17.01.1999, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
owocnik wyrosły na pniaku ściętej wierzby

owocnik

Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
Owocniki dość duże i grube, 10 – 100 x 50 – 160 mm i 10 – 40 mm grubości, w przekroju trójkątne lub poduchowate, bokiem przyrośnięte lub siedzące; jednoroczne; rosną pojedynczo lub w niedużych dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia kapelusza filcowata lub aksamitnie owłosiona, z wiekiem niemal naga; biała, szarawa, izabelowate; bez pręg, sucha żółtawa; brzeg ostry lub tępy.

space

Miąższ o silnym zapachu anyżu, utrzymującym się przez długi czas u okazów zielnikowych; grubszy od warstwy rurek, 5 – 20 mm grubości, biały, kremowy, brudnobiały, pręgowany; świeże zwykle wodnisty i miękko-korkowaty; suchy twardo-korkowaty.

Sporocarps quite large and thick, 10 – 100 x 50 – 160 mm and 10 – 40 mm thick, in cross section triangular or pulvinate, lateral or sessile; annual; solitary or in small imbricate clusters; upper surface of the pileus tomentose or velutinous, with age almost glabrous; white, greyish; not striate, dry yellowish; margin acute or obtuse.

space

Flesh with a strong smell of aniseed, lingering on in after drying; thicker than the tube layer, 5 – 20 mm thick, white, cream-coloured, sordid white, striate; fresh usually watery and soft-corky; dry tough-corky.

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, na jednym końcu zaostrzone, bezbarwne, gładkie, cienkościenne, nieamyloidalne, 7 – 10 (12) × 3 – 4 µm.

Spore print straw-yellow. Spores cylindrical, slightly incurved, on one ending acute, hyaline, smooth, thin-walled, inamyloid, 7 – 10 (12) × 3 – 4 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają w ciągu całego roku na starych wierzbach, rzadziej topolach.

Common. Sporocarps annual, throughout the year on old willow, rarely on poplar.

wartość

Powoduje intensywną zgniliznę typu białego.

Causes intensive white soft-rots.

uwagi

Haploporus odorus także rośnie na wierzbach, ma zapach anyżu i bardzo podobny wygląd. Wyróżnia się tym, że jego owocniki są wieloletnie, górna powierzchnia kapelusza jest gładka i z czasem wykształca czarną skórkę. Pory są koliste, drobniejsze, 3 – 4 na mm. Zarodniki szorskie, szerokoelipsoidalne, 5.5 – 7 × 3 – 4 µm, grubościenne, ±ucięte.

Haploporus odorus also grows on willow, has anise odour and the same colour and habitus. It differs with perennial sporocarps, with smooth upper surface which with time develops black cuticule. Pores are rounded, smaller, 3 – 4 per mm. Spores verrucose, broadly ellipsoid, 5.5 – 7 × 3 – 4 µm.