jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek

włostka Motyki