grzyby.pl

Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek

włostka Motyki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka wełnista (Bryoria lanestris)włostka Nádvornika (Bryoria nadvornikiana)

występowanie