grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek

włostka Motyki
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka wełnista (Bryoria lanestris)włostka Nádvornika (Bryoria nadvornikiana)