grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora umbilicata Bagl.

wielosporek opylony
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek nikły (Acarospora tongleti)wielosporek weroaski (Acarospora veronensis)