jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora umbilicata Bagl.

wielosporek opylony