jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek

włostka Tatarkiewicza