grzyby.pl

Bryoria tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek

włostka Tatarkiewicza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka ciemniejsza (Bryoria subcana)włostka tatrzaaska (Bryoria tatrica)

występowanie