grzyby.pl

Historia 2004

31.12.2004

* nowe strony: (new species pages):
Pieczareczka różowoblaszkowa (Leucoagaricus leucothites) (fot. Marek Snowarski), smardz wyniosły (Morchella elata) (fot. Marek Snowarski, Michał Opara), Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) (fot. Mirek Junek)


* nowe fotografie (new photographs): naparstniczka czeska (Verpa bohemica) (fot. Marek Kozłowski, Dariusz Karasiński),


* pojawiała się na stronach atlasu nowa kategoria odsyłaczy do innych stron w Internecie - do wybitniejszych dyskusji na forum dyskusyjnym www.bio-forum.pl,

17.12.2004

* Uzupełnie fotografii Waldemara Mazura:
smardz jadalny (Morchella esculenta).

13.12.2004

* nowe fotografie (new photographs) (fot. Marek Argent):
siedzuń sosnowy (Sparassis crispa),
drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus),
czubajka czerwieniejąca odmiana ogrodowa (Chlorophyllum brunneum),10.12.2004


* nowe strony: (new species pages):
promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus), buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula) (fot. Bogdan Cienciała), Gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) (fot. Míla Dobesová), Phallus hadrianii (fot. Mirek Junek), Płomyczka galaretowata (Guepinia helvelloides) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek),


* artykuł: Nazwy grzybów - szersze wyjaśnienie różnych systemów nazw grzybów i ich stosowalności,


* wszystkie gatunki grzybów chronionych i grzybów dopuszczonych do obrotu i przetwórstwa mają w atlasie swoje strony z opisami, nie każdy z nich jest ilustrowany - to kwestia dłuższego czasu,

28.11.2004


* nowe strony: (new species pages):
kolczakówka wonna (Hydnellum suaveolens) (fot. Bogdan Cienciała),21.11.2004


* nowe strony: (new species pages):
piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens), stożkownica czapeczkowata (Porpolomopsis calyptriformis), pieczarka łąkowa (Agaricus campestris), pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus) (fot. Bogdan Cienciała), Ciemnobiałka płowa (Melanoleuca cognata) (fot. Stanislav Jirasek, Mirek Junek), Mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus) (fot. Jiri Kovac),


* ilustrowany wykaz gatunków z czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (dziękuję Annie Kujawie za pomoc w opracowaniu tej strony),


* ilustrowany wykaz gatunków grzybów dopuszczonych w Polsce do obrotu handlowego i produkcji przetworów,

18.08.2004

* uaktulaniona strona o grzybach chronionych - w nowym rozporządzeniu znacznie została rozszerzona ich lista,


* following pages fully translated into English: czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme), czasznica oczkowata (Lycoperdon utriforme), purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea), grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium), drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster), drobnoporek gorzki (Postia stiptica), drobnoporek łzawiący (Calcipostia guttulata),

07.08.2004


* nowe strony: (new species pages):
purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea) (fot. Marek Snowarski, Stanislav Jirasek),
czasznica oczkowata (Lycoperdon utriforme) (fot. Stanislav Jirasek),
Czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme) (fot. Marek Snowarski, Mirek Junek),
grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium) (fot. Anna Kujawa, Marek Snowarski),

drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster) (fot. Stanislav Jirasek),
Drobnoporek gorzki (Postia stiptica) (fot. Mirek Junek),
Drobnoporek łzawiący (Calcipostia guttulata) (fot. Marek Snowarski),
* nowe fotografie (new photographs): lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum),


* following pages fully translated into English: zgliszczak pospolity (Kretzschmaria deusta), trufla letnia (Tuber aestivum), Tarzetta cupularis, Tarzetta catinus, włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata), przyczepka falista (Rhizina undulata), Pyronema domesticum, czyreń dębowy (Phellinus robustus), mleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis), miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans), chlorówka drobna (Chlorociboria aeruginascens), pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura), drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus), Pluteus podospileus f. minutissimus, odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis), ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris), szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus), szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis), szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus),

29.07.2004


* nowe strony: (new species pages): Pluteus podospileus f. minutissimus (fot. Marek Snowarski, identification thanks to Anna Kujawa), drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus) (fot. Bogdan Cienciała), Szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus) (fot. Marcin S. Wilga, Mirek Junek), szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) (fot. Witold Wójciak),
szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) (fot. Witold Wójciak), Pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura) (fot. Bohdan Cienciała, Mirek Junek),22.07.2004


* nowe strony: (new species pages): miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans), czyreń dębowy (Phellinus robustus), ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris) (for identification thanks to JJ Wuilbaut - Cercle de Mycologie de Mons, http://users.skynet.be/jjw.myco.mons/), odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis) (for identification thanks to Anna Kujawa),


* following pages fully translated into English: chrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum), Climacodon septentrionale, włochatka jasna (Coriolopsis trogii), niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium), korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum), szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum), klejoporek winnoczerwony (Gloeoporus taxicola), murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii), czyreń rdzawy (Phellinus ferruginosus), czyreń sosnowy (Porodaedalea pini), czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus), czyreń kosmaty (Phellinus torulosus), żylak promienisty (Phlebia radiata), żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa), żagiew wielkopora (Polyporus alveolaris), żagiew kasztanowa (Polyporus badius), niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum), niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum),13.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
przyczepka falista (Rhizina undulata),


* nowe fotografie (new photographs):
niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Marek Snowarski),
mądziak malinowy (Mutinus ravenelii),
twardziak tygrysi (Lentinus tigrinus),
włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata),
gruzełek cynobrowy (Nectria cinnabarina) (fot. Witold Wójciak).

07.07.2004

* nowe strony: (new species pages):
czyreń sosnowy (Porodaedalea pini),
czyreń rdzawy (Phellinus ferruginosus),
czyreń kosmaty (Phellinus torulosus),
mleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis),
żagiew wielkopora (Polyporus alveolaris),
włochatka jasna (Coriolopsis trogii),
Coprinopsis strossmayeri,
Tarzetta cupularis,


* nowe fotografie (new photographs):
niszczyca anyżkowa (Gloeophyllum odoratum),
krowiak olszowy (Paxillus rubicundulus),
Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata).02.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
trufla letnia (Tuber aestivum), Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata) (fot. Mirek Junek),
zgliszczak pospolity (Kretzschmaria deusta) (fot. Mirek Junek, Milan Novotny, Stanislav Jirasek),
Tarzetta catinus (fot. Stanislav Jirasek),
chlorówka drobna (Chlorociboria aeruginascens), Pyronema domesticum (fot. Witold Wójciak).


* nowe fotografie (new photographs):
czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Harry Andersson).


01.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum), chrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum), klejoporek winnoczerwony (Gloeoporus taxicola) (fot. Witold Wójciak),
Murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (fot. Marcin S. Wilga, Stanislav Jirasek),
Korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum) (fot. Jiri Kovac, Stanislav Jirasek),
niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek),
smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Jiri Kovac),
Żagiew kasztanowa (Polyporus badius) (fot. Mirek Junek),
Żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) (fot. Milan Novotny, Mirek Junek),
żylak promienisty (Phlebia radiata) (fot. Stanislav Jirasek),
Climacodon septentrionale (fot. Míla Dobesová).

01.07.2004

* following pages fully translated into English: hełmówka jadowita (Galerina marginata), Holwaya mucida, błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus), błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), błyskoporek promienisty (Inonotus radiatus), mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus), czyreń gąbczasty (Phellinus contiguus), popielatek torfowiskowy (Tephrocybe palustris).


24.04.2004

* following pages fully translated into English: zasłonak osłonięty (Cortinarius armillatus), wrośniak szorstki (Trametes hirsuta), wrośniak anyżkowy (Trametes suaveolens), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa), blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina).

17.04.2004


* nowe strony: (new species pages):
popielatek torfowiskowy (Tephrocybe palustris),
mitróweczka błotna (Mitrula paludosa),
czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus),
czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus),
czyreń gąbczasty (Phellinus contiguus),
Holwaya mucida,


* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs):
hełmówka jesienna (Galerina autumnalis),
pieniążkówka gładkotrzonowa (Hymenopellis radicata),
czyreń ogniowy (Phellinus igniarius),
zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus).

04.04.2004

* nowe strony: (new species pages):
błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus),
błyskoporek promienisty (Inonotus radiatus),
błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) (fot. Marek Snowarski),
czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) (fot. Bohdan Cienciała).29.03.2004


* nowe strony: (new species pages):
hełmówka jadowita (Galerina marginata) (fot. Bohdan Cienciała),
hełmówka jesienna (Galerina autumnalis) (fot. Marek Snowarski),
wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (fot. Mirek Junek),
blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina) (fot. Witold Wójciak).

* nowe fotografie (new photographs):
wrośniak szorstki (Trametes hirsuta).

23.03.2004


* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs):
pieniążkówka gładkotrzonowa (Hymenopellis radicata),
łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata).

05.03.2004

* following pages fully translated into English: wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus), gąska pieprzna (Tricholoma virgatum), gąska niekształtna (Tricholoma portentosum), gąska żółknąca (Tricholoma scalpturatum), żagwica listkowata (Grifola frondosa), muchomor wiosenny (Amanita verna).28.02.2004


* nowe strony (new species): muchomor wiosenny (Amanita verna), gąska niekształtna (Tricholoma portentosum) (fot. Bohdan Cienciała), żagwica listkowata (Grifola frondosa) (fot. Mirek Junek),

* strona porównująca białe muchomory i muchomor zielonawy (Amanita phalloides),
* artykuł o odczynnikach do reakcji makrochemicznych, do barwienia preparatów mikroskopowych i trochę o przygotowaniu tych preparatów,

* following pages fully translated into English: Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), Łysiczka czeska (Psilocybe bohemica), Łysiczka (Psilocybe), Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), Kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum).

22.02.2004


* nowe strony (new species): Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) (fot. Mirek Junek), Kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) (fot. Marek Snowarski),


13.02.2004


* nowe strony (new species): łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), łysiczka czeska (Psilocybe bohemica) (fot. Mirek Junek),


11.02.2004


* strona podsumowująca dotychczasowe publikacje o zatruciach gąską zielonką (Tricholoma equestre),
* summary page about known publications on Tricholoma equestre poisonings,

* following pages fully translated into English: prószyk brudzący (Bulgaria inquinans), kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa), pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola).

29.01.2004

* podsumowanie sezonu 2003, ciekawa strona bo po raz pierwszy użyte zostały dane z publicznej bazy zgłoszeń występowania grzybów jadalnych,

23.01.2004

* following pages fully translated into English: muchomor wielkopochwowy (Amanita magnivolvata), muchomor białożółtawy (Amanita eliae), pieprznik żyłkowany (Cantharellus aurora), bruzdniczek największy (Clitopilus prunulus), zasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius violaceus ssp. hercynicus), klejówka plamista (Gomphidius maculatus), wilgotniczka jasna (Gliophorus laetus), strzępiak najeżony (Inocybe hirtella), czubnik cytrynowy (Leucocoprinus birnbaumii), ciemnobiałka bulwiastotrzonowa (Melanoleuca stridula), ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa (Melanoleuca verrucipes), grzybówka dębowa (Mycena polyadelpha), grzybówka rurkowatotrzonowa (Mycena capillaripes), czubajka gwiaździsta (Macrolepiota konradii), kołpaczek blady (Panaeolus semiovatus), łuskwiak dwubarwny (Pholiota spumosa), drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus), koralówka czerwonowierzchołkowa (Ramaria botrytis), gołąbek śledziowy (Russula xerampelina), sarniak fiołkowy (Hydnellum joeides), stroczek leśny (Serpula himantioides), łysiczka łuskowata (Leratiomyces squamosus), krowiak bocznotrzonowy (Tapinella panuoides), trąbka kłaczkowata (Tubaria conspersa), pochwiak karłowaty (Volvariella pusilla).


13.01.2004

* following pages fully translated into English: włośnianka musztardowa (Hebeloma sinapizans), strzępiak słomkowożółty (Inosperma cookei), strzępiak perłowy (Inocybe perlata), mleczaj siarkowy (Lactarius thejogalus), mleczaj przydymiony (Lactarius lignyotus), ciemnoblaszek krwistozarodnikowy (Melanophyllum haematospermum), kruchaweczka twardotrzonowa (Parasola conopilea), drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus), drobnołuszczak żółtonogi (Pluteus romellii), żagiew zmienna (Polyporus varius), żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius), łuskwiak śluzowaty (Pholiota lenta), gołąbek słoneczny (Russula solaris), rycerzyk czerwonozłoty (Tricholomopsis rutilans).