Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
grupa owocników na wilgotnym poboczu drogi leśnej

owocnik

Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
Kapelusz biały do kremowego, w centrum ciemniejszy do brązowego; 40-110 mm średnicy, wypukły do dzwonkowatego, szybko płaski do wklęsłego, czasem z garbkiem w centrum, brzeg ostry, z wiekiem wywinięty; powierzchnia gładka do aksamitnej.

space

Trzon na całej długości z drobnymi brązowymi lub czarniawymi łuseczkami na białym tle; 50-70 x 5-10 mm, cylindryczny, podstawa rozszerzona i zwykle z białą grzybnią; pełny, z wiekiem z kanałem; włóknisty.

space

Pileus white to cream-coloured, in the centre darker towards brown; 40-110 mm in diameter, convex to campanulate, quickly plane to concave, sometimes umbonate, margin acute, with age uplifted; surface smooth to velutinous.

space

Stipe the whole surface covered with minute brown or blackish squamules on white background; 50-70 x 5-10 mm, cylindrical, base wider and usually with white mycelium; solid, with age channelled; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp kremowy. Zarodniki elipsoidalne, drobno szorstkie, hialinowe, niektóre z kroplami tłuszczu; 7.5-9 x 4-5 µm.
Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, finely rough, hyaline, some with oil drops; 7.5-9 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi na terenach trawiastych; na ziemi, wśród traw; czerwiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.307 [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3480]
    Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer · publikacje: Flisińska 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2012, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019

znaleziska Melanoleuca verrucipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 288816 DD-66 305031 DE-55 252228 DE-95 204105 EG-15 15009 FB-86 302442 GC-11 230721 169376 196438

 ID15009  Melanoleuca verrucipes; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.06.19; las mieszany (jodła, sosna, świerk, grab, jawor, dąb); na stercie gałęzi kilka owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Anna Kujawa; eksykat: 050619-49 herb. Pinczer, tak (skany), notatka: tak, przy eksykacie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Znaleziony wcześniej na tym samym stanowisku, eksykat - 050604-38 herb.Pinczer

 ID169376  Melanoleuca verrucipes; 300-400 m na wschód od miejscowości Ciasne, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2010.05.30; nielegalne wiejskie wysypisko śmieci; kupa chrustu świerkowego kilka owocników na powierzchni około 1m. kw.; leg. Mirosław Gryc; det. Artur Rysch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Więcej informacji w wątku.

fot. 356331 fot. 356332 fot. 356333 fot. 356334

 ID196438  Melanoleuca verrucipes; 1 km na SW od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2011.08.28; stary las puszczański, leśna polana, miejsce składowania drewna; ziemia zmieszana z butwiejącymi resztkami drewna kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 469819fot. 469820

 ID204105  Melanoleuca verrucipes; okolice Czatachowa, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2012.09.09; przy drodze, na skraju lasu mieszanego brzoza, sosna, buk, dąb; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/120909/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 512482 fot. 512483

 ID230721  Melanoleuca verrucipes; około 2 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.09.01; droga leśna biegnąca pomiędzy szkółkami leśnymi; na grubej warstwie kory i resztek drewna dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130901/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636074fot. 636075fot. 636076

 ID252228  Melanoleuca verrucipes; 0,5 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.08.22; las sosnowy; na ziemi, na skraju drogi, pod drzewami i krzewami liściastymi kilka owocników w ciągu 9 dni; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140822/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 41,8" N i 19st 24' 19,5" E

fot. 725190 fot. 725191

 ID288816  Melanoleuca verrucipes; Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni Iłów septariowych, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.24; zadrzewienie; ściółka liściasta w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000773, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861730.html

ID302442 Melanoleuca verrucipes; Osowiec Twierdza-Leśna Polana nad Biebrzą, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB-86; 2017.06.18; wybieg dla koni, bydła, brzoza, sosna; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 932678

 ID305031  Melanoleuca verrucipes; Łódź, pow. łódzki, woj. łódzkie, DD-66; 2017.07.26; buk; Na ziemi, na skraju ścieżki w wilgotnej, ciemnej buczynie Kilka dosć starych osobników kępce; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: BGF0002145, tak
uwagi: Wyraźny zapach serowo-owocowy, określiłabym jako zapach sera stilton
fot. 944862ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji