GREJ

Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer (1939)

ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa
Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
grupa owocników na wilgotnym poboczu drogi leśnej; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
Kapelusz biały do kremowego, w centrum ciemniejszy do brązowego; 40-110 mm średnicy, wypukły do dzwonkowatego, szybko płaski do wklęsłego, czasem z garbkiem w centrum, brzeg ostry, z wiekiem wywinięty; powierzchnia gładka do aksamitnej.

space

Trzon na całej długości z drobnymi brązowymi lub czarniawymi łuseczkami na białym tle; 50-70 x 5-10 mm, cylindryczny, podstawa rozszerzona i zwykle z białą grzybnią; pełny, z wiekiem z kanałem; włóknisty.

space

Pileus white to cream-coloured, in the centre darker towards brown; 40-110 mm in diameter, convex to campanulate, quickly plane to concave, sometimes umbonate, margin acute, with age uplifted; surface smooth to velutinous.

space

Stipe the whole surface covered with minute brown or blackish squamules on white background; 50-70 x 5-10 mm, cylindrical, base wider and usually with white mycelium; solid, with age channelled; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp kremowy. Zarodniki elipsoidalne, drobno szorstkie, hialinowe, niektóre z kroplami tłuszczu; 7.5-9 x 4-5 µm.

Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, finely rough, hyaline, some with oil drops; 7.5-9 x 4-5 µm.

występowanie

Niezbyt częsty, zwykle w dużych grupach, w lasach, w miejscach bogatych w zagrzebane w podłożu resztki drewna, od późnej wiosny do jesieni.

Not common, late spring- fall; usually in large groups, in forests, in places reach with buried, rotting wood.