grzyby.pl

książki o grzybach

Skróty: porostyprawo itp.mikroskopia

Popularne atlasy

Dermek (1980) — Maly atlas hub. [32]
Dermek (1988) — Grzyby znane i mniej znane. [9]
Dermek (1991) — Poznajemy grzyby. [8]
Fluck (1995) — Jaki to grzyb? [2]
Gerhardt (1995) — Przewodnik grzyby. [1]
Gerhardt (2006) — Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. [134]
Garnweidner (1997) — Grzyby. [12]
Garnweidner (1994) — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
Gminder (2009) — Jaki to grzyb? [133]
Grünert (1995) — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
Hagara (1975) — Atlas hub. [24]
Hagara (1999) — Houby. [49]
Klan (1981) — Grzyby. [10]
Laessoe (1997) — Grzyby. Wielka księga. [15]
Lisiewska (2003) — Przewodnik grzyboznawczy. [135]
Papousek (2004) — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. [84]
Skirgiełło (1990) — Nasze grzyby. [19]
Snowarski (2005) — Atlas grzybów. [118]
Svrcek (1987) — Grzyby środkowej Europy. [25]
Wojewoda (1994) — Podręczny atlas grzybów. [4]
Wojewoda (2003) — Poradnik grzybiarza. 76 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. [132]

Monografie, klucze, flory (fungi)

Antonin (1993) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, Marasmiellus. [112]
Antonin (1997) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus and additions to Marasmiellus. [74]
Antonin (2004) — A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina in Europe. [195]
Aronsen (2000) — Mycena Page. A Key to the Mycenas of Norway. [111]
Atlas — (1990-)
Moenne-Loccoz (1990) — Atlas Des Cortinaires. Pars II. [41.2]
Bidaud (1992) — Atlas Des Cortinaires. Pars IV (Sous-Genre Phlegmacium - Section Delibuti). [41.4]
Bidaud (1994) — Atlas Des Cortinaires. Cle generale des sous-genres,c sections, sous-sections et series. [41k]
Bidaud (1994) — Atlas Des Cortinaires. Pars VI (Section Caerulescentes, Sous-Section Sodagniti; Sous-genre Dermocybe, section Dermocybe, Sanguinei, Miniatopodes). [41.6]
Bidaud (1995) — Atlas Des Cortinaires. Pars VII. Sous-genre Telamonia, section Armillati; Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles, sous-section Crassi [41.7]
Bidaud (1996) — Atlas Des Cortinaires. Pars VIII. Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles; Sous-section Patibiles, Cyanipedes, Balteati [41.8]
Bidaud (1997) — Atlas Des Cortinaires. Les Cortinarires Hinnuloides. Hors-Serie No. 1. [41h]
Bidaud (1999) — Atlas Des Cortinaires. Pars IX. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Phlegmacium; (2) Sous-genre Telamonia, section Telamonia. [41.9]
Bidaud (2000) — Atlas Des Cortinaires. Pars X. (1) Sous-genre Myxacium; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Castanei. [41.10]
Bidaud (2001) — Atlas Des Cortinaires. Pars XI. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Calochroi; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Hydrocybe. [41.11]
Boertmann (1995) — The genus Hygrocybe. [182]
Bon (1991) — Cle monographique des especes galero-naucorioides [106]
Brandrud (1989) — Cortinarius. Flora photographica. [61]
Breitenbach (1981-2005) — Fungi of Switzerland [26]
Breitenbach (1981) — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
Breitenbach (1986) — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
Breitenbach (1991) — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
Breitenbach (1995) — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
Breitenbach (2000) — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae [26V]
Kränzlin (2005) — Fungi of Switzerland 6 - Russulaceae [26VI]
Cetto (1979) — Der Große Pilzführer. [23]
Cetto (1979) — Der Große Pilzführer. Vol. 1 [23I]
Cetto (1979) — Der Große Pilzführer. Vol. 3 [23III]
Cetto (1979) — Der Große Pilzführer. Vol. 4 [23IV]
Dennis (1978) — British Ascomycetes. [95]
Doveri (2004) — Fungi fimicoli italici [176]
Einhellinger (1985) — Die Gattung Rusula in Bayern. [50]
Ellis (1998) — Microfungi on miscellaneous substrates [An identification handbook. New enlarged edition.] [192]
Flora (1988-2001) — (Noordeloos, Bas, Kuyper, Vellinga) [FAN]
Bas (1988) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 1. A. General part; B. Special part: Entolomataceae. [80.1]
Bas (1990) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 2. Pleurotaceae, Pluteaceae, Tricholomataceae. [80.2]
Bas (1995) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2). [80.3]
Bas (1999) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae. [80.4]
Noordeloos (2001) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 5. Agaricaceae. [80.5]
Noordeloos (2005) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 6. Coprinaceae, Bolbitiaceae [80.6]
Flora[FPG]
Skirgiełło (1960) — Grzyby (Fungi). 1. Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales). [16]
Domański (1965) — Grzyby (Fungi). T. 2. Podstawczaki (Basidiomycetes), bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate I (Polyporaceae I), szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). [71]
Domański et al. (1967) — Grzyby (Mycota). Tom 3. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
Nespiak (1975) — Grzyby (Mycota). Tom 7. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak I (Cortinarius I). [22]
Wojewoda (1977) — Grzyby (Mycota). Tom 8. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). [21]
Domański (1981) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae). [29]
Nespiak (1981) — Grzyby (Mycota). Tom 14. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak II (Cortinarius II). [Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych] [72]
Lisiewska (1987) — Grzyby (Mycota). Tom 17. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Gąskowate I (Tricholomataceae). Grzybówka (Mycena). [13]
Ławrynowicz (1988) — Grzyby (Mycota). Tom 18. Workowce (Ascomycetes). Jeleniakowate (Elaphomycetales), Truflowe (Tuberales). [82]
Nespiak (1990) — Grzyby (Mycota). Tom 19. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Strzepiak (Inocybe). [Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych] [30]
Skirgiełło (1991) — Grzyby (Mycota). 20. Podstawczaki (Basidiomycetes). Gołąbkowe (Russulales). Gołąbkowate (Russulaceae). I. Gołąbek (Russula). [20]
Domański (1991) — Grzyby (Mycota). T. 21. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowce (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae), pucharkowate (Podoscyphaceae), [65]
Rudnicka-Jezierska (1991) — Grzyby (Mycota). Tom 23. Podstawczaki (Basidiomycota). Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
Skirgiełło (1998) — Grzyby (Mycota). 25. Podstawczaki (Basidiomycetes). Gołąbkowe (Russulales). Gołąbkowate (Russulaceae) II. Mleczaj (Lactarius) . [33]
Gumińska (1997) — Grzyby (Mycota). Tom 26. Podstawczaki (Basidiomycetes). Wodnichowate (Hygrophoraceae). [28]
Skirgiełło (1999) — Grzyby (Mycota). 27. Podstawczaki (Basidiomycetes). Łuskowcowate (Pluteaceae). [57]
Mała — (Domański) [MFG]
Domański (1984) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 4, Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavulinaceae, Pterulaceae, Ramariaceae, Stephanosporaceae, Gomphaceae (II), Hericiaceae (II). [63]
Domański (1978) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Thelephorales, Część 3 [185]
Domański (1988) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 5, Corticiaceae, Acanthobasidium-Irpicodon. [62]
Domański (1991) — Mała Flora Grzybów. T. I. Basidiomycetes (podstawczaki). Aphyllophorales (bezblaszkowce). Część 6. Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria. [60]
Domański (1992) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 7, Corticiaceae, Sarcodontia-Ypsilonidium, Christiansenia & Syzygospora. [59]
Wojewoda (1981) — Mała Flora Grzybów. Tom II Basidiomycetes, Tremellales (Trzęsakowe), Auriculariales (Uszakowe), Septobasidiles (Czerwcogrzybowe). [64]
Flore — Documents mycologiques memoire Hors serie. [67]
Bon (1990) — Flore Mycologique d'Europe 1. Les Hygrophores. [67.1]
Bon (1991) — Flore Mycologique d'Europe 2. Les Tricholomes et ressemblants. [67.2]
Bon (1993) — Flore Mycologique d'Europe 3. Les Lepiotes. [67.3]
Bon (1997) — Flore Mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. [67.4]
Bon (1999) — Flore Mycologique d'Europe 5. Les Collybio-Marasmioides er ressemblants. [67.5]
Bon (2001) — Flore Mycologique d'Europe 6. Les Bolets. [67.6]
Fungi — (seria) [FE]
Cappelli (1984) — Agaricus. Fungi Europaei 1. [58]
Parra (2013) — Agaricus. Allopsaliota. Parte II. Fungi Europaei 2A [58s]
Alessio (1985) — Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2. [54]
Alessio (1991) — Supplemento a Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2a. [55]
Riva (2003) — Tricholoma. Suplemento. Fungi Europaei 3A [178]
Riva (2003) — Tricholoma. Fungi Europaei 3. [177]
Candusso (1990) — Lepiota s.l. Fungi Europaei 4. [53]
Noordeloos (1992) — Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. [34]
Noordeloos (2004) — Entoloma s.l. Supplemento [34s]
Candusso (1997) — Hygrophorus s.l. Fungi Europaei 6. [73]
Basso (1999) — Lactarius. Fungi Europaei 7. [47]
Ladurner (2003) — Xerocomus s.l. Fungi Europei 8 [145]
Neville (2004) — Amaniteae. [194]
Bernicchia (2005) — Polyporaceae s.l. [Fungi Europei 10] [146]
Hausknecht (2009) — Conocybe. Pholiotina. Fungi Europaei 11 [148]
Bernicchia (2010) — Corticiaceae s.l. Fungi Europaei 12 [149]
Noordeloos (2011) — Strophariaceae s.l. Fungi Europaei 13 [150]
Beker (2016) — Hebeloma. Fungi Europaei 14 [151]
Fraiture (1993) — Les amanitopsis d'Europe. [(Genre Amanita, Agaricales, Fungi) Synthese critique de la litterature.] [181]
Franchi (2001) — Funghi di ambienti dunali [183]
Franchi (2001) — Introduzione allo studio del genere Ramaria in Europa. [83]
Galli (1996) — Le Russule. [39]
Galli (2000) — I Boleti. 2a Edizione. [79]
Galli (2001) — Le Amanite. [78]
Galli (2003) — I Tricolomi (2nd ed.) [136]
Galli (2004) — Gli Agaricus [184]
Gali (2006) — I Lattari. [199]
Gilbertson (1986) — North American Polypores. Volume 1 & 2 [91]
Gilbertson (1986) — North American Polypores. Volume 1. [91.1]
Gilbertson (1987) — North American Polypores. Volume 2. [91.2]
Gumińska (1983) — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
Hanlin — Illustrated Genera of Ascomycetes [186]
Hansen (2000) — Nordic Macromycetes vol. 1. Ascomycetes. [108]
Hansen (1992) — Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Rusullales. [109]
Hansen (1997) — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. [110]
Heilmann-Clausen (1998) — The genus Lactarius [190]
Holec (2001) — The genus Pholiota in central and western Europe. [75]
Horak (2005) — Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. [102]
Jahn (1963) — Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. [87]
Jahn (1990) — Pilze an Bäumen. [193]
Knudsen (2008) — Funga Nordica [137]
Knudsen (2012) — Funga Nordica "2" [Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera] [141]
Jülich (1984) — Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. [128]
Kanouse (1948) — The genus Plectania and its segregates in North America. Mycologia 40: 482-497. [96]
Kreisel (1964) — Schlüssel für die europäischen Bovista-Arten. [115]
Krieglsteiner (2003) — Die Grosspilze Baden-Wuerttembergs. Band 4. Staenderpilze: Blaetterpilze II [131]
Lannoy (1995) — Monographie des Leccinum d'Europe. [56]
Lizon (1992) — The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia [Mycotaxon XLV] [188]
Ludwig (2001) — Pilzkompendium. [126]
Maas (1975) — Die terrestrischen Stachelpilze Europas [200]
Marchand (1977) — Champignons du Nord et du Midi 5. Les Russules. [36]
Medardi (2006) — Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia. [129]
Melzer (1945) — Atlas holubinek. [38]
Michael (1979-84) — Handbuch fur Pilzfreunde. [18]
Michael (1975) — Handbuch fur Pilzfreunde 1. [18I]
Michael (1977) — Handbuch fur Pilzfreunde 2. [18II]
Michael (1979) — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
Michael (1981) — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) [18IV]
Michael (1983) — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
Michael (1985) — Handbuch fur Pilzfreunde 6. Bestimmungsschlussel und Gesamtregister [18VI]
Montecchi (2000) — Funghi ipogei d'Europa [201]
Mornand (1990) — Les Gasteromycetes de France (6 Ä Lycoperdales). [116]
Moser (1983) — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) [27]
Moser (1963) — Ascomyceten (Schlauchpilze) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIa. [119]
Moser — Farbatlas der Basidiomyceten [189]
Poumarat (2001) — Cle des Gasteromycetes epiges d'Europe. [117]
Raillere (1999) — Les Ramaria europeennes [179]
Ricken (1915) — Die Blätterpilze (Agaricaceae). [70]
Robich (2003) — Mycena d'Europa. [198]
Ryvarden (1993) — European Polypores [144]
Ryvarden (2014) — Poroid fungi of Europe [147]
Sarasini (2005) — Gasteromiceti epigei. [127]
Sarnari (1998) — Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo Primo. [46]
Seaver (1942) — The North American Cup-Fungi (Operculates). [97]
Seaver (1951) — The North American Cup-Fungi (Inoperculates). [98]
Senn-Irlet (1995) — The genus Crepidotus (Fr.) Staunde in Europe [Persoonia 16] [191]
Släkter (1984) — Lycoperdon i Sverige [187]
Sokół (2000) — Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. [92]
Soop (2005) — Cortinarius in Sweden [197]
Stangl (1989) — Die Gattung Inocybe in Bayern. [76]
Svrcek (1984) — Holubinky. [37]
Vesely (1972) — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
Vesterholt (2005) — The genus Hebeloma. [196]
British[BFF]
Watling (1987) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. [52]
Watling (1989) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics. [68]
Watling (1993) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 7. Cortinariaceae p.p.: Galerina, Gymnopilus, Leucocortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera, Phaeolepiota, Phaeomarasmius, Pleuroflammula, Rosites & Stagnicola. [69]
Watling (1998) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). [66]
Waveren (1985) — The Dutch, French and British species of Psathyrella. [31]
Wojewoda (2003) — Checklist of Polish larger Basidiomycetes. [105] · 🔗www.botany.pl

Różności. Artykuły

Baral (2001) — Glossar on Vital Taxonomy. [103]
Baral (2003) — In vivo veritas. 2nd Edition (2 CDs). [101]
Baral (2004) — The European and N-American species of Sarcoscypha. web publication: http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm [86]
Beran (2003) — Druhy a intraspecificke taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezene na uzemi CR a SR. [99]
Dvorak (2005) — Jezate houby. Losaky a koralovce. [104]
Einsfelder (1964) — Bovista paludosa Lev. mit Caenocara bovistae Hoffm. [93]
Bresinsky (1985) — Die Arten der Gattung Rusula in der Bundesrepublik Deutschland und deren bestimmung nach Romagnesi. [51]
Burda (1998) — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. [138]
Chmiel (2006) — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
Dorfelt (1985) — Erdsterne: Geastracae und Astraeaceae. [130]
Jahn (1983) — Der seltene Stachelpilz Gloiodon strigosus (Sw. ex Fr.) P. Karst. in der Alpen gefunden. [100]
Jahn (1976) — Phellinus hartigii (All. & Schn.) Pat. und Ph. robustus (Karst.) Bourd. & Galz: in Westfälische Pilzbriefe. Band 10/11, s. 1-15 [88]
Kopczyński (2000) — Polskie regionalne nazwy grzybów. [90]
Kornerup (1978) — Methuen handbook of Colour. 3rd ed. [180]
Lanzoni (1999) — Specie interessanti dell'erbario Lanzoni: in Fungi Non Delineati Pars VII. [89]
Marczyk (2003) — Grzyby w kulturze ludowej. [94]
Orton (1960) — A new check list of British Agarics and Boleti part III. Notes on genera and species in the list. [107]
Reumaux (1996) — Russules rares ou Meconnues. [48]
Stamets (1996) — Psilocybin mushrooms of the World. An Identification Guide. [85]
various (2021) — Rekomendacja nr 1/2021 Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego [215]
Wojewoda (2000) — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 1. [81.1]
Wojewoda (2002) — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 2. [81.2]

Porosty

Bystrek (1997) — Podstawy lichenologii [154]
Curikov (2009) — Listovatye i kustistye gorodskie lishainiki: atlas-opredelitiel [163]
Czyżewska (2009) — Liechenicolous fungi of Poland. A catalogue and Key to species. [212]
Dobson (2018) — Lichens. An Illustrated Guide to the British and Irish Species [171]
Elix (2014) — A catalogue of standarized chromatographic data and biosynthetic relationships for lichen substances. [Third Editon] [207]
Elix (2018) — A catalogue of standarized chromatographic data and biosynthetic relationships for lichen substances. [207.4]
Fałtynowicz (2003) — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist [153]
Fałtynowicz (2016) — The lichens of Poland. A fourth checklist. [153.4]
Fałtynowicz (2013) — Porosty w lasach [155]
Fałtynowicz (2014) — Atlas porostów Karkonoszy [156]
Anonim — Flora polska. Porosty. [165]
Nowak (1983) — Porosty. Tom I. Część 1 [Arthoniales] [165.1a]
Motyka (1964) — Porosty. Tom III. Część 2 [Cladoniaceae] [165.3b]
Motyka (1964) — Porosty. Tom IV. Część 2 [Umbilicariaceae. Acarosporaceae. Thelocarpaceae] [165.4b]
Nowak (1998) — Porosty. Tom VI. Część 2 [Buelliaceae (Physciaceae s.l.)] [165.6b]
Nowak (1993) — Porosty. Tom VI. Część 3 [Physciaceae s.str.] [165.6c]
Motyka (1960) — Porosty. Tom V. Część 1 [Parmeliaceae] [165.5a]
Motyka (1962) — Porosty. Tom V. Część 2 [Usneaceae] [165.5b]
Gruszka (2012) — Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych [Klucz do oznaczania i opisy gatunków] [157]
Huneck (1996) — Identification of Lichen Substances. [208]
Jabłońska (2009) — The lichen family Parmeliaceae in Poland. I. The genus Parmotrema [Acta Mycologica 44(2)] [172]
Kowalewska (2008) — The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland [169]
Lafferty (2018) — WinTab 64bit, a revised version of Wintabolites. [213]
Lipnicki (2003) — Porosty Borów Tucholskich [158]
McCune (2014) — The lichen genus Hypogymnia in southwest China [Mycosphere 5 (1): 27–76 (2014)] [214]
Nowak & Tobolewski (1975) — Porosty polskie [159]
Opredelitiel (1971-2008) — [164]
Opredelitiel (1971) — 1. Pertusariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae. [164.1]
Opredelitiel (1974) — 2. Morfologia, sistematika i geografitseskoe rasprostranene. [164.2]
Opredelitiel (1975) — 3. Caliciaceae - Gyalectaceae [164.3]
Opredelitiel (1977) — 4. Verrucariaceae - Pilocarpaceae [164.4]
Opredelitiel (1978) — 5. Cladoniaceae - Acarosporaceae [164.5]
Opredelitiel (1996) — 6. Alectoriaceae, Parmeliaceae (p.p.), Stereocaulaceae [164.6]
Opredelitiel (1998) — 7. Lecideaceae, Micereaceae, Porpidiaceae [164.7]
Opredelitiel (2003) — 8. Bacidiaceae, Catillariaceae, Lecanoraceae, Megalariaceae, Mycobilimbiaceae, Rhizocarpaceae, Trapeliaceae [164.8]
Opredelitiel (2004) — 9. Fuscideaceae, Teloschistaceae [164.9]
Opredelitiel (2008) — 10. Agyriaceae - Tricholomataceae [164.10]
Oset (2014) — The lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. in Poland - a taxonomic and ecological study [Monographiae Botanicae 104] [160]
Randlane (2009) — Key to European Usnea species [205]
Torra (2007) — The lichen genus Usnea (lichenized Ascomycetes, Parmeliaceae) in Estonia with a key to species in the Baltic countries [206]
Smith (2017) — The Lichens of Great Britain and Ireland [170]
Wirth (2013) — Die Flechten Deutschlands [173]
Wójciak (2003) — Porosty, mszaki, paprotniki. [161]
Zalewska (2012) — New records of Lobaria amplissima (Lobariaceae, Ascomycota) in Poland [Acta Mycologica 47(1): 109-119] [162]

Śluzowce

Neubert (1993) — Die Myxomyceten. Band 1. [202]
Neubert (1995) — Die Myxomyceten. Band 2. [203]
Neubert (2000) — Die Myxomyceten. Band 3. [204]

Mikroskopia itp.

Appel (1966) — Mikroskop. Budowa i użytkowanie. [122]
Bergner (1979) — Mikrofotografia. [121]
Braune (1975) — Praktikum z anatomii roślin. [123]
Klosevych (1989) — Principles and practice of microscopy and scientific photography. [113]
Pluta (1982) — Mikroskopia optyczna. [114]
b/d (2020) — Nikon Ni-E Instruction Manual. Operation. [210]
b/d (2019) — Nis-Elements D. Manual. [v. 5.20.00] [209]

ochronia, prawo

Rozporządzenie (2014) — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
Dziennik (2022) — ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. [216]
Wojewoda (1992) — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. [124]
Wojewoda (2006) — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji