grzyby.pl

Tarzetta cupularis (L.) Svrček (1981)

Peziza cupularis L. · Geopyxis cupularis (L.) Sacc.
Tarzetta cupularis
owocniki; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Tarzetta cupularis
owocniki
Tarzetta cupularis
owocniki, widok z góry
Tarzetta cupularis
owocniki, widok z boku

opis

Owocniki młode kuliste, potem pucharkowate i z wiekiem miseczkowate, 5 – 15 mm średnicy; brzeg nieco ząbkowany i u młodych owocników kłaczkowaty; strona wewnętrzna szarokremowa, rzadziej z brązowym odcieniem, gładka; zewnętrzna nieco ciemniejsza lub taka sama. Trzonek krótki, 1 – 20 mm.

Sporocarps spherical when young, later goblet-shaped and with age cup-like, 5 – 15 in diameter; margin slightly dentate and in young sporocarps floccy; inner surface grey-creamy, sporadically with a brown tint, smooth; outer surface somewhat darker or of the same colour. Stipe short, 1 – 20 mm.

zarodniki

Zarodniki elispoidalne, gładkie, hialinowe, z 2 dużymi kroplami, 20 – 22 × 13 – 15 µm. Worki 8-zarodnikowe. Parafizy smukłe, podzielone, rozgałęzione u podstawy, ich zakończenia nieznacznie rozszerzone.

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with 2 large drops, 20 – 22 × 13 – 15 µm. Asci 8-spored. Paraphyses slender, septate, forked at the base, the tips slightly thickened.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają w grupach, na glebach ciężkich, gliniastych, ilastych.

Widespread. Sporocarps gregarious, on heavy clayey, loamy soils.

uwagi

Podobna Tarzetta catinus wyrasta w miejscach bogatych w szczątki organiczne, jej owocniki są większe, na dłuższym trzonku; zarodniki są węższe, w barwie dominuje żółty odcień.

space

Similar Tarzetta catinus grows in places rich in organic debris, its fruitbodies are larger, with longer stipe; spores are narrower, with dominant yellow tinge.

space