grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Mitrula paludosa Fr.

mitróweczka błotna
Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie mchów Sphagnum; 07.07.2002, Trutnov, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie mchów Sphagnum

opis

Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
Owocnik wysokości 20 – 50 (60) mm, składa się z główki i trzonu. Główka jaskrawo pomarańczowo-żółta, żółtkowo-żółta, maczugowata, cylindryczna, ±nieregularna, kulistawa, 5 – 30 mm wysokości, 2 – 7 (10) mm szerokości; gładka, może mieć płytkie i szerokie pionowe pofałdowania; wewnątrz pusta; na jej powierzchni są tworzone zarodniki. Trzonek białawy, wyraźnie oddzielony od główki, cylindryczny, 1 – 3 mm średnicy, długość zależy od podłoża na którym wyrasta (może być krótszy od główki lub dłuższy), 20 – 50 mm długości; rurkowaty; powierzchnia gładka; kosystencja elastyczna.

Sporocarp 20 – 50 (60) mm high, comprises head and stipe. Head vivid orange-yellow, egg-yellow, clavate, cylindrical, ±irregular, subspherical, 5 – 30 mm high, 2 – 7 (10) mm across; smooth, can have shallow and broad vertical ridges; inside hollow; on its surface spores are formed. Stalk whitish, distinctively separated from the head, cylindrical, 1 – 3 in diameter, its length depends on the substrate on which it grows (may be shorter or longer than the head), 20 – 50 mm long; cylindrical; surface smooth; consistency elastic.

zarodniki

Zarodniki silnie wydłużone, cylindryczne, gładkie, hialinowe, czasem z przegrodą, 10 – 15 × 2.5 – 3 µm.

Spores cylindrical, elongated, smooth, hyaline, sometimes septate, 10 – 15 × 2.5 – 3 µm.

występowanie

siedlisko
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach, wiosną i latem, w miejscach bardzo wilgotnych, czasem w wodzie, w kałużach i ciekach, na zmurszałym drewnie, resztkach roślin, traw, liściach, igliwiu, w płatach mchów torfowców.

Quite widespread. Sporocarps grow gregariously, spring and summer, in very damp places, sometimes in the water, in puddles and gully-holes, on mildewed wood, remnants of plants, grass, leaves, litter of conifer needles, in the lobes of peat moss.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Gatunek zwraca uwagę dużymi owocnikami i siedliskiem. Podobnie wyglądają (ale są mniejsze) rzadkie gatunki z rodzaju Heyderia, te wyrastają z drobnej skleroty. Pokrewne ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), Trichoglossum nie mają jaskrawo zabarwionych owocników, ich konsystencja jest bardziej skórzasta a zarodniki są zabarwione.

The species with characteristical large fruitbodies and habitat. Similarly looking (but smaller) are rare species of genus Heyderia, which develop from tiny sclerotium. Allied ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), Trichoglossum do not have vividly coloured fruitbodies, and their consistency is more membranous and spores are coloured.