grzyby.pl

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer

odgiętka czarniawa
Resupinatus applicatus var. trichotis (Pers.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg GBIF synonim Resupinatus rhacodium (Berk. & M.A.Curtis) Singer przynależy do tego gatunku; wg Mycobank to synonim odgiętki pofałdowanej (Resupinatus applicatus (Batsch) Gray). (2023-1-6)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.)
Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa)
blaszki
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.)

opis

Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5-10(12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

space

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

space

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5-10(12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

space

Stipe absent, sporocarps sessile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5-6 × 4-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5-6 × 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), zwykle na spodniej stronie, na martwych gałęziach, pniach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie.
Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Resupinatus applicatus (odgiętka pofałdowana) · GREJ: ID300017 (© autora fot.)
Makroskopowo niemal identyczna jest odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek; bywa w różnych ujęciach uznawany za formę odgiętki czarniawej (Resupinatus trichotis).

space

Microscopically identical odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) is often considered only a forma of odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). In the genus odgiętka (Resupinatus), there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.

wybrane okazy · selected collections

#2
04 07 04 - 4
leg. Marek Snowarski
/okolice Turwi/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Watling R., Gregory N.M, 1989 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics. [68]
  • Lanzoni, G. & al., 1999 — Specie interessanti dell'erbario Lanzoni: in Fungi Non Delineati Pars VII. [89]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Resupinatus trichotis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-64 365590 AB-65 355631 AB-83 297215 156909 AB-84 125288 AB-93 126377 139314 126374 125774 AB-94 126173 112858 122621 122238 122314 122412 122625 120446 122239 130368 122619 120443 BC-89 180849 CA-34 311270 CC-15 299447 CC-92 319362 CE-37 190532 193199 195113 190533 195112 194362 195480 DA-80 50752 124722 365295 181614 DE-35 340338 DE-36 350094 DE-45 162083 181833 DE-46 179499 DE-54 310149 179672 DE-55 120067 122222 194650 160891 142783 157026 179478 195484 DE-56 360651 351179 DE-65 149916 DE-66 159760 DF-69 180108 EB-68 222304

ID50752 Resupinatus trichotis; Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA-80; 2006.11.16; buki nad potokiem; Na chorym,żywym buku. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 68288 fot. 68289

 ID112858  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.01.26; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa pomiędzy owocnikami kisielnicy kedzierzawej
fot. 197992 fot. 197993 fot. 197994

 ID120067  Resupinatus trichotis; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna, DE-55; 2008.10.10; liściasty skraj lasu,w rowie; na mocno zbutwiałej gałęzi drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 179478, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 214306 fot. 214307 fot. 214308

 ID120443  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 1 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.06; buczyna pomorska na nadrzecznej skarpie; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 215174 fot. 215175
omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/214829.html

 ID120446  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,2 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.08; buczyna pomorska; na gałęzi bukowej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 215184

 ID122222  Resupinatus trichotis; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny; na silnie zmurszałej gałęzi drzewa liściastego kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219645 fot. 219646 fot. 219647

 ID122238  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.06; buczyna pomorska nad wątłym strumieniem; na stojącym obumarłym kikucie złamanego młodego buka w grupie - 9 maleńkich owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219697 fot. 219698

 ID122239  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.06; buczyna pomorska na poboczu drogi leśnej; na jednej z gałęzi bukowego wywrotu pozostawionego w lesie z powodu ustanowienia rezerwatu:) w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219702 fot. 219703

 ID122314  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.07; buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi; na resztkach odziomka po starym buku (obwód 404 cm) bardzo liczie na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219921 fot. 219922 fot. 219923

 ID122412  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.08; na krawędzi łęgu w dolinie strumienia; na pniu rozszczepionego ale jeszcze żywego graba kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220142 fot. 220143 fot. 220144

Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa zgłoszona w ID120012

 ID122619  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska; na stojącym murszejącym pniu złamanego buka o obwodzie 270 cm (z suchogłówką korową) około 300 owocników w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220697 fot. 220698 fot. 220699

 ID122621  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego; na bukowym złomie o obwodzie 212 cm kilkaset owocników na obu częściach złamanego buka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220713 fot. 220714

 ID122625  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska; na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220735 fot. 220736

ID124722 Resupinatus trichotis; Gdańsk Przymorze, DA-80; 2009.01.28; Las łęgowy nadmorski-olsza,wierzba,bez,sosna,owocowe; na kłodzie lisciastej kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Grzegorzek; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/225306.html
uwagi: fot. 225443 fot. 225444
N 54*24'788"
E 18*37'109"
4 m.npm

 ID125288  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2009.02.10; buczyna pomorska w sąsiedztwie podgórskiego łęgu jesionowo-olszowego; na bukowym złomie kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 226797 fot. 226798 fot. 226799

 ID125774  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.24; wielogatunkowy drzewostan liściasty w pobliźu śródleśnego mokradła (w otoczeniu: olsza, wierzba, topola osika, głóg, buk, dąb, brzoza, bez czarny); na suchym, ułamanym kikucie bzu czarnego kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 227947 fot. 227948 fot. 227949

 ID126173  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.02.28; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na pniu złamanego buka - na powierzchni drewna odsłoniętej po rozszczepieniu pnia około 100 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229143 fot. 229144 fot. 229145

 ID126374  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; kwaśna buczyna z domieszką dębów; na dębowej gałęzi leżącej na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229635 fot. 229636

 ID126377  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa; na bukowym złomie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229661 fot. 229662

 ID130368  Resupinatus trichotis; 1,3 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.04.13; zadrzewienie przy brzegu śródpolnego oczka wodnego; w otoczeniu Brz, Db, Wb, Tp, Ol; na liściastej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 238289 fot. 238290 fot. 238291

 ID139314  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; buczyna pomorska na stoku wzniesienia; na pniu złamanego i rozszczepionego, stojącego buka kilkadziesiąt owocników, w grupie obok siebie; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: odgiętka czarniawa, fot. G.D.
fot. 259501 fot. 259502 fot. 259503 fot. 259504

 ID142783  Resupinatus trichotis; 2 km NE,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.12; las sosnowy;skraj lasu z domieszką drzew liściastych; na martej gałęzi krzewu liściastego (kruszyny?) kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'49,18"N 19st18'58,3"E

fot. 268003 fot. 268004 fot. 268005 fot. 268006

 ID149916  Resupinatus trichotis; 1 km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 2009.10.18; skraj podmokłej niecki-brzoza,osika,krzaczaste wierzby; na martwym,silnie zmurszałym pniu krzewu,prawdopodobnie wierzby grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 285946 fot. 285947 fot. 285948

 ID156909  Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska; na pniu złomu bukowego kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 308835 fot. 308836 fot. 308837

 ID157026  Resupinatus trichotis; 1 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.10.18; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny; na mocno zmurszałym pniu powalonego,lisciastego drzewa ok.80-100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id122222, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id122222

fot. 309220 fot. 309221 fot. 309222 fot. 309223

 ID159760  Resupinatus trichotis; Włynice,od strony Kotfina, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.02.08; zadrzewienia na granicy wsi i lasu; na zmurszałym fragmencie półżywej wierzby grupka kilkunastu owocników (choć pod śniegiem i lodem mogło ich być znacznie więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

 ID160891  Resupinatus trichotis; pomiędzy Stobieckiem Miejskim a Wymysłówkiem (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.02.20; grabowo-dębowy fragment lasu mieszanego; Na zmurszałej gałęzi żywego grabu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 321494 fot. 321495 fot. 321496

 ID162083  Resupinatus trichotis; 1,3 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.03.13; na granicy formacji:las mieszany-sosna,dąb,brzoza i drągowina sosnowa; na zmurszałej gałęzi (dębu) leżacej na żywej gałęzi dębu jakieś 1,5m nad ziemią kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325275 fot. 325276 fot. 325277 fot. 325278

owocniki zapewne grudniowe,które przetrwały zimę

 ID179478  (potwierdzenie 120067) Resupinatus trichotis; 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.11.11; podmokły fragment lasu -gł.brzozy i sosny; duża ilość martwych drzew ,zwłaszcza brzóz; na martwych gałęziach krzewów liściastych dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 2' 44,95"N , 19st 18' 34,17"E

fot. 388555 fot. 388556

W stosunku do pierwotnego zgłoszenia,obecne stanowisko znajdowało się ok.500 m na lekko pn wschód. Rozbieżność w lokalizacji wynika z tego, że w pierwotnym zgłoszeniu podałem odległość od części wsi Łęg leżącej na pd od Warty.

 ID179499  Resupinatus trichotis; 0,5 km NE,Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.11.06; kępa leszczyn w lesie sosnowym; na zmurszałych fragmentach leszczynowych gałęzi kilkadziesiąt owocników,w wiekszości przejrzałych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 56,46"N , 19st 27' 59,38"E

fot. 388614 fot. 388615

 ID179672  Resupinatus trichotis; 2 km S,Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.11.21; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w lekkim zagłębieniu terenu między lasami; na zmurszałym,złamanym pędzie krzaczastej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 5' 48,45"N , 19st 14' 57,84"E

fot. 389141 fot. 389142 fot. 389143

 ID180108  Resupinatus trichotis; Kraków (Lasek Wolski), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-69; 2010.11.11; w lesie liściastym; na gałęzi drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zarodniki białe, kuliste, 4-5 µm. Obecne szczecinki na górnej powierzchni kapeluszy.

fot. 390665 fot. 390666 fot. 390667

 ID180849  Resupinatus trichotis; 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2010.10.03; las: buk, dąb, domieszka sosny; leżanina bukowa kilkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/2.09.11, tak, ale mało, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

zdjęcia stanowiska i owocników:
fot. 392467 fot. 392468 fot. 392469

ID181614 Resupinatus trichotis; Gdańsk Oliwa Park im.Adama Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.01.21; Park nad potokiem Oliwskim; buk porażony piorunem,częściowo wypalony kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 394460 fot. 394461

 ID181833  Resupinatus trichotis; 1,5 km N, Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.01; las mieszany; na zmurszałym fragmencie pnia krzewu grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 06 54,4 N ; 19 24 23,6 E

fot. 394998

ID190532 Resupinatus trichotis; 800 m na S-W od Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.25; las dębowo-osikowy; na leżącej gałęzi kilkadziesiąt na jedenej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Prywatny las. Omówiony na forum:https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/438731.html
fot. 440044 fot. 440045

ID190533 Resupinatus trichotis; 500 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.04; las olchowy, z domieszką brzozy, wierzby, czeremchy; na suchych gałęziach wierzby i czeremchy - niektóre opadły na ziemi masowo na kilku gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny.
fot. 440050 fot. 440051 fot. 440052

ID193199 Resupinatus trichotis; 1 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.27; podmokły las liściasty (olcha, wierzba, osika, dąb); na leżącej na ziemi gałęzi liściastego kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, wilgotny jar. Działka 1713. Wokół pola uprawne i łąki zwane Stok". Gmina Bolesławiec.
fot. 453062 fot. 453063 fot. 453064

ID194362 Resupinatus trichotis; 50 m na N od zabudowań Kamionki pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.16; stary, zaniedbany sad jabłoniowy, dużo śliwy tarniny; na ziemi, na dwóch gałązkach (liściastego) kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 490/1. Gmina Bolesławiec. Ten sam sad jak w zgłoszeniu - ID: 186094.
fot. 459084 fot. 459085

 ID194650  (potwierdzenie 142783) Resupinatus trichotis; 2,5 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.08.16; liściasty pas lasu na skraju kompleksu, na granicy lasu i łąk -olchy, brzozy, czeremchy i inne; na złamanym pniu krzewu grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 2' 56,32" N ; 19st 19' 20,6" E

fot. 460813 fot. 460814

ID195112 Resupinatus trichotis; 500 M na N-E od zabudowań Mieleszyna (tzw. Krzaków), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.16; las sosnowo-dębowy; na opadłej gałęzi dębowej w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 362. Gmina Bolesławiec.
fot. 463378 fot. 463379 fot. 463380

ID195113 Resupinatus trichotis; 100 m na N-E od zabudowań Mieleszynka (tzw. Cieluch), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.16; las olchowy, z domieszką brzóz, dębów, leszczyn, kruszyn, czeremch; na opadłej gałęzi liściastego w grupie - kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 37. Gmina Wieruszów.
fot. 463384 fot. 463385

ID195480 Resupinatus trichotis; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny; na opagłej gałęzi osikowej w grupie, 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 465108 fot. 465109

 ID195484  (potwierdzenie 122222) Resupinatus trichotis; 1 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.12.11; pas nadrzecznych wierzb; na martwym, murszejącym konarze wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 23,8" N i 19st 23' 19,71" E

fot. 465134 fot. 465135

Stanowisko oddalone od pierwotnego o ok.150m na zachód.

 ID222304  Resupinatus trichotis; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.14; dąb,sosna,świerk,leszczyna; leszczyna kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosława Wantoch Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=53.66002~21.39778&lvl=13&sp=point.53.66002_21.39778_DSC%255F7949.JPGfot. 597160fot. 597161

ID297215 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od skrzyżowania autostrady A6 z przedłużeniem ul. Sąsiedzkiej w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2016.10.29; niepielęgnowana aleja lipowa; na gałązce lipowej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907438 fot. 907439

ID299447 Resupinatus trichotis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.05.07; Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula.; Zmurszałe drewno. Do 50 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Gatunek znany z licznych stanowisk na całym obszarze w/w Atpol.
fot. 918623 fot. 918624 fot. 918625

 ID310149  Resupinatus trichotis; 400 m E od zabudowań Kruplina-Barbarówki, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2017.11.04; zadrzewienia na skraju lasu -gł. stare leszczyny i olchy; na wpółleżącym, zmurszałym pędzie leszczyny grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 9/JN/19.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 44,5" N i 19st 14' 45" E

fot. 969558 fot. 969559 fot. 969560

 ID311270  Resupinatus trichotis; Osetnik-Stilo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2018.01.27; Sosna, olsza, brzoza, osika, dąb; kłoda dębowa, na spodniej stronie kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004973, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 977049

 ID319362  Resupinatus trichotis; Czerniejewo, północny skraj leśnego parku przypałacowego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2017.10.07; powalony wiąz leżący częściowo na polu uprawnym; gałąź wiązu liczna grupa owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003853, tak, notatka: nie
uwagi: 52°26'28,3"N 17°29'20,5"E
owocniki
fot. 1032902 fot. 1032903

ID340338 Resupinatus trichotis; Góra Kamieńska; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.10.25; liściaste nasadzenia na zboczu -topole, brzozy, wierzby, robinie; na murszejącej gałęzi ( krzewiastej wierzby ) zagrzebanej w ściółce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 0,1" N 19st 25' 36,5" E

fot. 1194596 fot. 1194597

ID350094 Resupinatus trichotis; Góra Kamieńska, wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2021.09.19; las liściasty -brzozy, klony, robinie; na pozbawionej kory gałęzi leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 59,5" N 19st 26' 41" E

fot. 1268216 fot. 1268217 fot. 1268218

ID351179 Resupinatus trichotis; 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.10.15; śródleśny ols; na murszejącym pniu padłej olchy licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 58,7" N 19st 27' 27,3" E

fot. 1277773 fot. 1277774 fot. 1277775 fot. 1277776

ID355631 Resupinatus trichotis; Goleniów, osiedle Zielone Wzgórze, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.02.11; pobocze drogi z lipami; leżąca, zmurszała gałąź lipowa kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: tak, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1315464.html
Odgiętka czarniawafot. 1315960

ID360651 Resupinatus trichotis; Radomsko, ul. Spacerowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.08.06; zdziczały sad; na leżącej na ziemi, murszejącej gałęzi jabłoni grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,049779 19,428277

fot. 1368732 fot. 1368733 fot. 1368734 fot. 1368735

ID365295 Resupinatus trichotis; Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.12.21; zarośla wierzbowo-topolowe, osika, głóg, leszczyna; gałązki i martwy pień wierzbowy liczne; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1404245 fot. 1404246 fot. 1404247 fot. 1404248 fot. 1404249 fot. 1404250 fot. 1404251 fot. 1404252 fot. 1404253 fot. 1404254

ID365590 Resupinatus trichotis; Komarowo, gm. Goleniów, obok byłego cmentarza, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-64; 2022.12.30; las mieszany Bk, Db, Brz, Kl, So; spodnia strona leżącej gałęzi dębowej kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1405940.html
Odgiętka czarniawa

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji