Amanita eliae (muchomor białożółtawy)
w grupie pod bukami
Amanita eliae (muchomor białożółtawy)
w grupie pod bukami

owocnik

Amanita eliae (muchomor białożółtawy)
w grupie pod bukami
Kapelusz 40-80 mm średnicy; białawo-różowo-ochrowy, czerwonawo-cielisty, w centrum ciemniejszy ochrowy do rdzawego, na brzegu białawy; powierzchnia z delikatnymi, białymi, nietrwałymi łatkami; brzeg ostry, karbowany; powierzchnia wilgotna lepka; półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego; miąższ w kapeluszu cienki.

space

Trzon biały do brązowawego, wysmukły, zwężający się ku górze, 100-120 x 10-20 mm, podstawa z obrzeżoną bulwką głęboko zagłębiona w ziemi, z resztkami pochwy ponad nią; pierścień biały delikatny, błoniasty, zanikający; z wiekiem pusty.

space

Pileus 40-80 mm in diameter; whitish-pink-ochraceous, reddish-flesh-coloured, centrally darker ochraceous to rusty coloured, at the margin whitish; surface with delicate white impermanent warts; margin acute, crenate; surface viscid when moist; hemispherical, with age convex to plane; flesh in the pileus thin.

space

Stipe white to brownish, slender, tapering towards the apex, 100-120 x 10-20 mm, base with marginate bulb buried deep in the ground, with volva remains underneath the bulb; the ring white delicate, membranous, evanescent; with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, 11-14 x 7-8 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, 11-14 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Od czerwca do września, pojedynczo lub w grupach, na kwaśnych glebach, w pobliżu buków i dębów w miejscach ciepłych i świetlistych.
Rare. Summer-fall, solitary to gregarious in hardwood forests in sunny and warm places.

jadalne czy trujące? 🔴

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji