grzyby.pl

Cortinarius hercynicus (Pers.) M.M. Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak fioletowy hercyński
Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius hercynicus
10.09.1991, Orava, pod Babią Górą, Słowacja – w starszym lesie świerkowym; copyright © by Bohdan Cienciała
Cortinarius hercynicus

owocnik

Jak zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) ale owocniki nieco większe, średnica kapelusza 40-100 (120).Jak zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) ale owocniki nieco większe, średnica kapelusza 40-100 (120).
Like zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) but fruiting bodies slightly larger, the cap 40-100 (120) in diameter.
Like zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) but fruiting bodies slightly larger, the cap 40-100 (120) in diameter.

zarodniki

Zarodniki szersze niż u zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus), 11-13.5 x (7.5) 8-9 µm, szerokoelipsoidalne do niemal kulistych.Zarodniki szersze niż u zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus), 11-13.5 x (7.5) 8-9 µm, szerokoelipsoidalne do niemal kulistych.
Spores wider than in zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus), 11-13.5 x (7.5) 8-9 µm, broadly ellipsoid to subglobose.
Spores wider than in zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus), 11-13.5 x (7.5) 8-9 µm, broadly ellipsoid to subglobose.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. W lasach iglastych, pod świerkami i sosnami, na glabach wapiennych lub żyznych obojętnych.Nieczęsty. W lasach iglastych, pod świerkami i sosnami, na glabach wapiennych lub żyznych obojętnych.
Rather rare. In coniferous forests, under spruce and Pinacea, on limestone or rich neutral soils.
Rather rare. In coniferous forests, under spruce and Pinacea, on limestone or rich neutral soils.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny[134]; jednak generalnie odradza się zbierania zasłonaków z uwagi na trudność identyfikacji.Jadalny[134]; jednak generalnie odradza się zbierania zasłonaków z uwagi na trudność identyfikacji.
Zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) różni się występowaniem w lasach liściastych i węższymi, elipsoidalnymi lub migdałowatymi zarodnikami.Zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) różni się występowaniem w lasach liściastych i węższymi, elipsoidalnymi lub migdałowatymi zarodnikami.
Typical forma zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) differs in that it is found in hardwood forests and has narrower, ellipsoid or amygdaliform spores.
Typical forma zasłonak fioletowy typowy (Cortinarius violaceus ssp. violaceus) differs in that it is found in hardwood forests and has narrower, ellipsoid or amygdaliform spores.