grzyby.pl

Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair

mleczaj jodłowy, mleczaj późnojesienny
Lactarius salmoneus R. Heim & Leclair · Lactarius subsalmoneus Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)

opis

Kapelusz jasnopomarańczowy, pomarańczowy do żółtopomarańczowego, niewyraźnie, koncentrycznie strefowany, miejsca uciśniete, ciemniejsze, winnoczerwone, nie zielenieją; (40) 50-130 (150) mm, wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego i aż lejkowatego z nierównym, aż płatowatym brzegiem, stosunkowo masywny; powierzchnia gdy wilgotna, to śliska; brzeg początkowo podwinięty, delikatnie oszroniony.

Blaszki barwy kapelusza, jasnoochrowe, pomarańczowoochrowe; szeroko przyrośnięte do zbiegających.

Trzon pomarańczowożółty, u góry białawy; 30-65 × 8-25 mm, równogruby; powierzchnia dołkowana, delikatnie oszroniona, gładka; szybko pusty.

Miąższ jasnoochrowy; zapach słaby owocowy. Sok mleczny pomarańczowy, po kilku godzinach ciemnieje, pomarańczowoczerwony, winnoczerwony, pomarańczowobrązowy; nieco gorzkawy.Kapelusz jasnopomarańczowy, pomarańczowy do żółtopomarańczowego, niewyraźnie, koncentrycznie strefowany, miejsca uciśniete, ciemniejsze, winnoczerwone, nie zielenieją; (40) 50-130 (150) mm, wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego i aż lejkowatego z nierównym, aż płatowatym brzegiem, stosunkowo masywny; powierzchnia gdy wilgotna, to śliska; brzeg początkowo podwinięty, delikatnie oszroniony.

space

Trzon pomarańczowożółty, u góry białawy; 30-65 × 8-25 mm, równogruby; powierzchnia dołkowana, delikatnie oszroniona, gładka; szybko pusty.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki owalne, z brodawkami połączonymi łącznikami tworzącymi nieregularną siateczkę, 9-10 × 7-8 µm.Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki owalne, z brodawkami połączonymi łącznikami tworzącymi nieregularną siateczkę, 9-10 × 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W górach nieczęsty, na nizinach brak. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, pod jodłami (rzadko pod świerkami) na glebach różnego typu, często w lasach mieszanych.W górach nieczęsty, na nizinach brak. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, pod jodłami (rzadko pod świerkami) na glebach różnego typu, często w lasach mieszanych.

jadalne czy trujące? 🟢! 🛒

Jadalny. Przez zwykłych zbieraczy nie odróżniany od innych gatunków z kręgu mleczaja rydza (Lactarius deliciosus).Jadalny. Przez zwykłych zbieraczy nie odróżniany od innych gatunków z kręgu mleczaja rydza (Lactarius deliciosus).
Edible as other species from mleczaj rydz (Lactarius deliciosus) group.
Edible as other species from mleczaj rydz (Lactarius deliciosus) group.
Wśród innych podobnych gatunków "rydzy" wyróżnia się związaniem z jodłą i terenami górskimi, żółtopomarańczowym jasnym, słabo strefowanymi i niezieleniejącym kapeluszem oraz prawie niezmiennym sokiem mlecznym.Wśród innych podobnych gatunków "rydzy" wyróżnia się związaniem z jodłą i terenami górskimi, żółtopomarańczowym jasnym, słabo strefowanymi i niezieleniejącym kapeluszem oraz prawie niezmiennym sokiem mlecznym.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080909.1.08 - Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy); Bieszczady
080909-1
/Bieszczady/ #5