grzyby.pl
wyborny jadalnydopuszczony do obrotu

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair (1953)

mleczaj jodłowy, mleczaj późnojesienny
Lactarius salmoneus R. Heim & Leclair · Lactarius subsalmoneus Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
pokrój
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)

opis

Kapelusz jasnopomarańczowy, pomarańczowy do żółtopomarańczowego, niewyraźnie, koncentrycznie strefowany, miejsca uciśniete, ciemniejsze, winnoczerwone, nie zielenieją; (40) 50 – 130 (150) mm, wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego i aż lejkowatego z nierównym, aż płatowatym brzegiem, stosunkowo masywny; powierzchnia gdy wilgotna, to śliska; brzeg początkowo podwinięty, delikatnie oszroniony.

space

Trzon pomarańczowożółty, u góry białawy; 30 – 65 × 8 – 25 mm, równogruby; powierzchnia dołkowana, delikatnie oszroniona, gładka; szybko pusty.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki owalne, z brodawkami połączonymi łącznikami tworzącymi nieregularną siateczkę, 9 – 10 × 7 – 8 µm.

występowanie

W górach nieczęsty, na nizinach brak. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, pod jodłami (rzadko pod świerkami) na glebach różnego typu, często w lasach mieszanych.

wartość

Jadalny. Przez zwykłych zbieraczy nie odróżniany od innych gatunków z kręgu mleczaj rydz (Lactarius deliciosus).

Edible as other species from mleczaj rydz (Lactarius deliciosus) group.

uwagi

Lactarius deliciosus (mleczaj rydz)
Wśród innych podobnych gatunków "rydzy" wyróżnia się związaniem z jodłą i terenami górskimi, żółtopomarańczowym jasnym, słabo strefowanymi i niezieleniejącym kapeluszem oraz prawie niezmiennym sokiem mlecznym.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080909.1.08 - Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy); Bieszczady
080909-1
/Bieszczady/ #5