grzyby.pl

grzyby dopuszczone do obrotu lub przetwórstwa

Niektóre gatunki grzybów są dopuszczone w Polsce do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby" na podstawie: Dziennik (2022) — ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.[216]

space

Odsyłacze do gatunków wymienionych w tym rozporządzeniu są pokazane na tej stronie. W nawiasie pod nazwą gatunkową jest nr pozycji w załączniku. Jeśli jest dodatkowo gwiazdka to na stronie znajduje się mój komentarza do danej pozycji.

Boletus edulis (borowik szlachetny)
•! 🛒
Boletus edulis
borowik szlachetny

/8/* „prawdziwek wszystkie odmiany”
Leccinum scabrum (koźlarz babka)
 🛒
Leccinum scabrum
koźlarz babka

/15/* „wszystkie odmiany”
Lentinula edodes (twardnik japoński)
 🛒
Lentinula edodes
twardnik japoński

/65/ Shiitake, z uprawy lub importu
Pholiota nameko (łuskwiak nameko)
 🛒
Pholiota nameko
łuskwiak nameko

/21/ z uprawy lub importu
Auricularia nigricans (uszak gęstowłosy)
 🛒
Auricularia nigricans
uszak gęstowłosy

/68/ grzyby mun, z uprawy lub importu
Morchella esculenta (smardz jadalny)
•! 🛒 § R 103
Morchella esculenta
smardz jadalny

/57/* spoza terenów leśnych lub z importu
Morchella conica (smardz stożkowaty)
•! 🛒 § R 176
Morchella conica
smardz stożkowaty

/58/* spoza terenów leśnych lub z importu
objaśnienie skrótów
Uwagi przy pozycjach rozporządzenia (ujęte w "") i/lub mój komentarz:

space

/4/ boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii) - "pochodzący wyłącznie z uprawy lub spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", "pozyskanie z dzikich populacji spoza terytorium RP wymaga uzyskanie specjalnego zezwolenia"

space

/11/ wg badań z początku XXIw. gąska zielonka (Tricholoma equestre) zjadana w dużej ilości, przez kilka dni pod rząd, może powodować lżejsze lub ciężkie zatrucia, w skrajnych przypadkach śmiertelne

space

/15/ koźlarz babka (Leccinum scabrum) "wszystkie odmiany" — w praktyce nie są odróżniane inne drobne gatunki szarych i brązowych koźlarzy o ±niezmiennym miąższu, jak np. koźlarz różnobarwny (Leccinum variicolor)

/16/ Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel "koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) " — w praktyce mieści się tu kilka gatunków koźlarzy o czerwonym do czerwonobrązowego kapelusza i ciemniejącym miąższu, jak np. koźlarz pomarańczowożółty (Leccinum versipelle)

space

space

space

space

space

space

space

porównanie listy z 2011r. i 2022r.

W porównaniu z wcześniejszą listą na nowej (Dziennik (2022) — ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.[216]) przybyło sporo (bo 19) gatunków uprawianych lub importowanych, niektóre z nich występują u nas w stanie dzikim, ale (prawie nigdy) nie są zbierane: boczniak cytrynowy (Pleurotus citrinopileatus), boczniak florydzki (Pleurotus floridanus), boczniak łyżkowaty (Pleurotus pulmonarius) (także występujący "dziko"), boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii) (w stanie dzikim chroniony, użytkowany z uprawy lub importu), boczniak różowy (Pleurotus djamor), bokownik wiązowy (Hypsizygus ulmarius) (także występujący "dziko"), gęśnica indyjska (Calocybe indica), lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum) (w stanie dzikim chroniony, użytkowany z uprawy lub importu), maczużnik bojowy (Cordyceps militaris) (składnik preparatów "paramedycznych"), pieczarka brazylijska (Agaricus subrufescens), pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata) (uprawiany ale i nierzadki w naturze), poblaszek Buna shimeji (Hypsizygus tessulatus) i poblaszek Buna shimeji (Hypsizygus marmoreus), polownica południowa (Cyclocybe cylindracea), soplówki (chronione ale można przetwarzać pochodzące z uprawy lub importu): soplówka bukowa (Hericium coralloides), soplówka jeżowata (Hericium erinaceus), trufla biaława (Tuber borchii), trufla chińska (Tuber indicum), żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) (tylko importowany, w kraju chroniony), żagwica listkowata (Grifola frondosa) (z uprawy lub importu),

space

porównanie 2011r. a 2008r.

Aktualne rozporządzenie z 2011 r. w stosunku do wcześniejszego z 2008 r. nieco rozszerza listę gatunków dopuszczonych do obrotu o smardzowate: naparstniczka stożkowata (Verpa conica), smardz jadalny (Morchella esculenta) i smardz stożkowaty (Morchella conica).

space

· zmieniono kolejności gatunków na wykazie na układ alfabetyczny; szkoda, bo w mojej ocenie wcześniejszy (wg pokrewieństwa) był czytelniejszy dla osób zajmujących się grzybami

space

· dla opieńki miodowej (Armillaria mellea sensu lato) usunięto przypis „tylko młode owocniki”

space

porównanie 2008r. a 2003r.

Rozporządzenie z 13.11.2008 (Dz. U. z 9 grudnia 2008 r. Nr 218, poz. 1399) "w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy". W stosunku do rozporządzenia z 2003 r. pozostawiało praktycznie niezmienioną listę gatunków — usunięty został objęty w międzyczasie ochroną dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) (w ostatnich dziesięcioleciach bardzo rzadko spotykany) i dopuszczono pochodzące z uprawy owocniki łuszczaka zmiennego (Kuehneromyces mutabilis).

ogólne zasady

Aby grzyby mogły być wprowadzone do obrotu lub produkcji spożywczej muszą spełniać warunki określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W szczególności muszą należeć do jednego z gatunków wymienionych w rozporządzeniu i być zaopatrzone w stosowny atest wydany przez przeszkolonych i certyfikowanych rzeczoznawców zwanych klasyfikatorem grzybów lub grzyboznawcą. Klasyfikator grzybów może wydawać atesty na grzyby świeże. Aby zostać klasyfikatorem trzeba być pełnoletnim, ukończyć przynajmniej gimnazjum, przejść stosowny kurs i zdać egzamin w wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

space

Do obrotu dopuszczono nieco ponad 40 gatunków grzybów. Większość z nich to powszechnie zbierane grzyby jadalne. Oczywiście można zbierać także inne gatunki grzybów jadalnych, nie wymienione w rozporządzeniu, np. gołąbki ale jedynie na własny użytek. Gatunki nie wymienione w rozporządzeniu nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego lub przetwórstwa.

space

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji