grzyby.pl

grzyby dopuszczone do obrotu

Niektóre gatunki grzybów są dopuszczone w Polsce do obrotu na podstawie: „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. (Dziennik Ustaw z 7 czerwca 2011 r. Nr 115 poz. 672) w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy”.

Odsyłacze do gatunków wymienionych w tym rozporządzeniu są pokazane na tej stronie. W nawiasie pod nazwą gatunkową jest nr pozycji w załączniku. Jeśli jest dodatkowo gwiazdka to obok znajduje się mój komentarza do danej pozycji.

Uwagi przy pozycjach rozporządzenia i mój komentarz:

(2) „prawdziwek wszystkie odmiany” — tj. w szerokim ujęciu, jego odmiany są często klasyfikowane w randze gatunków - borowik usiatkowany (Boletus reticulatus), borowik sosnowy (Boletus pinophilus) i bardzo rzadki w Polsce borowik ciemnobrązowy (Boletus aereus)

(6) „wszystkie odmiany” — w praktyce nie są odróżniane inne drobne gatunki szarych i brązowych koźlarzy o ±niezmiennym miąższu, jak np. koźlarz różnobarwny (Leccinum variicolor)

(8) w rozporządzeniu jest podany pod synonimem Leccinum pseudoscabrum>

(7) Leccinum rufum (Bull.) Gray koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) — w praktyce mieści się tu kilka gatunków koźlarzy o czerwonym do czerwonobrązowego kapelusza i ciemniejącym miąższu, jak np. koźlarz pomarańczowożółty (Leccinum versipelle)

(23) — w ramach szeroko ujmowanego gatunku opieńki miodowej znajduje się kilka drobnych gatunków, wszystkie w stanie surowym są dość trujące, z nich opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) może powodować zatrucia żołądkowe, u niektórych wrażliwych osób, nawet po przetworzeniu

(4) — wg badań z początku XXI w. gąska zielonka (Tricholoma equestre) zjadana w dużej ilości, przez kilka dni pod rząd, może powodować lżejsze lub ciężkie zatrucia, w skrajnych przypadkach śmiertelne

Pieczarki (26 – 31) „z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały”
na wykazie uprawiana pieczarka dwuzarodnikowa jest podana dwukrotnie, w pozycjach 26 i 28, pod synonimem pieczarki ogrodowej (Agaricus hortensis)

(10) — grzyb praktycznie niejadalny z uwagi na silny anyżowy zapach, na pewno nie występuje w obrocie towarowym

(5) — w praktyce nie są odróżniane inne gatunki z rodzaju kolczak (Hydnum)

(47) — grzyb uprawiany na Dalekim Wschodzie i sprzedawany u nas jako Grzyby Mun

borowik szlachetny (Boletus edulis)
Boletus edulis
borowik szlachetny

(2)* „prawdziwek wszystkie odmiany”
koźlarz babka (Leccinum scabrum)
Leccinum scabrum
koźlarz babka

(6)* „wszystkie odmiany”
gąska zielonka (Tricholoma equestre)
3
Tricholom. equestre
gąska zielonka

(4)* uwaga! patrz komentarz
pieczarka leśna (Agaricus silvaticus)
Agaricus silvaticus
pieczarka leśna

(27)* pieczarka lśniąca
lejkówka zielonawa (Clitocybe odora)
Clitocybe odora
lejkówka zielonawa

(10)* lejkówka wonna
łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis)
Kuehnerom. mutab.
łuszczak zmienny

(12) pochodzący wyłącznie z uprawy
mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor)
Lactari. salmonicol.
mleczaj jodłowy

(18) mleczaj późnojesienny
naparstniczka czeska (Verpa bohemica)
112
Verpa bohemica
naparstnicz. czesk.

(22) pochodząca spoza Polski
smardz jadalny (Morchella esculenta)
94
Morchella esculenta
smardz jadalny

(38) spoza terenów leśnych
smardz stożkowaty (Morchella conica)
148
Morchella conica
smardz stożkowaty

(39) spoza terenów leśnych
objaśnienie skrótów

porównanie 2011r. a 2008r.

Aktualne rozporządzenie z 2011 r. w stosunku do wcześniejszego z 2008 r. nieco rozszerza listę gatunków dopuszczonych do obrotu o smardzowate: naparstniczka stożkowata (Verpa conica), smardz jadalny (Morchella esculenta) i smardz stożkowaty (Morchella conica).

space

· zmieniono kolejności gatunków na wykazie na układ alfabetyczny; szkoda, bo w mojej ocenie wcześniejszy (wg pokrewieństwa) był czytelniejszy dla osób zajmujących się grzybami

space

· dla opieńki miodowej (Armillaria mellea sensu lato) usunięto przypis „tylko młode owocniki”

space

porównanie 2008r. a 2003r.

Rozporządzenie z 13.11.2008 (Dz. U. z 9 grudnia 2008 r. Nr 218, poz. 1399) "w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy". W stosunku do rozporządzenia z 2003 r. pozostawiało praktycznie niezmienioną listę gatunków — usunięty został objęty w międzyczasie ochroną dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) (w ostatnich dziesięcioleciach bardzo rzadko spotykany) i dopuszczono pochodzące z uprawy owocniki łuszczaka zmiennego (Kuehneromyces mutabilis).

ogólne zasady

Aby grzyby mogły być wprowadzone do obrotu lub produkcji spożywczej muszą spełniać warunki określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W szczególności muszą należeć do jednego z gatunków wymienionych w rozporządzeniu i być zaopatrzone w stosowny atest wydany przez przeszkolonych i certyfikowanych rzeczoznawców zwanych klasyfikatorem grzybów lub grzyboznawcą. Klasyfikator grzybów może wydawać atesty na grzyby świeże. Aby zostać klasyfikatorem trzeba być pełnoletnim, ukończyć przynajmniej gimnazjum, przejść stosowny kurs i zdać egzamin w wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

space

Do obrotu dopuszczono nieco ponad 40 gatunków grzybów. Większość z nich to powszechnie zbierane grzyby jadalne. Oczywiście można zbierać także inne gatunki grzybów jadalnych, nie wymienione w rozporządzeniu, np. gołąbki ale jedynie na własny użytek. Gatunki nie wymienione w rozporządzeniu nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego lub przetwórstwa.

space