grzyby.pl

grzyby dopuszczone do obrotu

Niektóre gatunki grzybów są dopuszczone w Polsce do obrotu na podstawie: „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. (Dziennik Ustaw z 7 czerwca 2011 r. Nr 115 poz. 672) w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy”.

space

Uwagi przy pozycjach rozporządzenia i mój komentarz:

space

(6) „wszystkie odmiany” — w praktyce nie są odróżniane inne drobne gatunki szarych i brązowych koźlarzy o ±niezmiennym miąższu, jak np. koźlarz różnobarwny (Leccinum variicolor)

space

(7) Leccinum rufum (Bull.) Gray koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) — w praktyce mieści się tu kilka gatunków koźlarzy o czerwonym do czerwonobrązowego kapelusza i ciemniejącym miąższu, jak np. koźlarz pomarańczowożółty (Leccinum versipelle)

space

(4) — wg badań z początku XXIw. gąska zielonka (Tricholoma equestre) zjadana w dużej ilości, przez kilka dni pod rząd, może powodować lżejsze lub ciężkie zatrucia, w skrajnych przypadkach śmiertelne

Pieczarki (26-31) „z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały”
na wykazie uprawiana pieczarka dwuzarodnikowa jest podana dwukrotnie, w pozycjach 26 i 28, pod synonimem pieczarki ogrodowej (Agaricus hortensis)

space

space

space

Boletus edulis (borowik szlachetny)
•! 🛒
Boletus edulis
borowik szlachetny

(2)* „prawdziwek wszystkie odmiany”
Leccinum scabrum (koźlarz babka)
 🛒
Leccinum scabrum
koźlarz babka

(6)* „wszystkie odmiany”
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
 🛒
Kuehneromy. mutabi.
łuszczak zmienny

(12) pochodzący wyłącznie z uprawy
objaśnienie skrótów

porównanie 2011r. a 2008r.

Aktualne rozporządzenie z 2011 r. w stosunku do wcześniejszego z 2008 r. nieco rozszerza listę gatunków dopuszczonych do obrotu o smardzowate: naparstniczka stożkowata (Verpa conica), smardz jadalny (Morchella esculenta) i smardz stożkowaty (Morchella conica).

space

· zmieniono kolejności gatunków na wykazie na układ alfabetyczny; szkoda, bo w mojej ocenie wcześniejszy (wg pokrewieństwa) był czytelniejszy dla osób zajmujących się grzybami

space

· dla opieńki miodowej (Armillaria mellea sensu lato) usunięto przypis „tylko młode owocniki”

space

porównanie 2008r. a 2003r.

Rozporządzenie z 13.11.2008 (Dz. U. z 9 grudnia 2008 r. Nr 218, poz. 1399) "w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy". W stosunku do rozporządzenia z 2003 r. pozostawiało praktycznie niezmienioną listę gatunków — usunięty został objęty w międzyczasie ochroną dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) (w ostatnich dziesięcioleciach bardzo rzadko spotykany) i dopuszczono pochodzące z uprawy owocniki łuszczaka zmiennego (Kuehneromyces mutabilis).

ogólne zasady

Aby grzyby mogły być wprowadzone do obrotu lub produkcji spożywczej muszą spełniać warunki określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W szczególności muszą należeć do jednego z gatunków wymienionych w rozporządzeniu i być zaopatrzone w stosowny atest wydany przez przeszkolonych i certyfikowanych rzeczoznawców zwanych klasyfikatorem grzybów lub grzyboznawcą. Klasyfikator grzybów może wydawać atesty na grzyby świeże. Aby zostać klasyfikatorem trzeba być pełnoletnim, ukończyć przynajmniej gimnazjum, przejść stosowny kurs i zdać egzamin w wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

space

Do obrotu dopuszczono nieco ponad 40 gatunków grzybów. Większość z nich to powszechnie zbierane grzyby jadalne. Oczywiście można zbierać także inne gatunki grzybów jadalnych, nie wymienione w rozporządzeniu, np. gołąbki ale jedynie na własny użytek. Gatunki nie wymienione w rozporządzeniu nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego lub przetwórstwa.

space

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji