grzyby.pl

czerwona lista grzybów

indeks nazw grzybów indeks nazw grzybów indeks nazw grzybów indeks nazw grzybówindeks nazw grzybówGrzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej
Aktualna Czerwona lista 2006 [125]:

* indeks alfabetyczny (names index)

* indeks wg epitetów gatunkowych (latin names by epithet)

Czerwona lista grzybów z publikacji w 2006 roku obejmuje 963 gatunków, tj. ok. 1/4 wszystkich gatunków grzybów wielkoowocnikowych jakie prawdopodobnie występują w Polsce.

W stosunku do wcześniejszej listy z 1992 [125] z 1013 gatunkami, zmiany obejmują usunięcie gatunków pospolitych i częstych, niezagrożonych, dodane są liczne nowe rzadkie lub zagrożone gatunki, zmiany kategorii zwykle uściślające przyczynę zagrożenia gatunku.

Kategorie zagrożenia są spójne z tymi stosowanymi w czerwonej liście roślin (poza tym, że w liście roślin nie stosowano kategorii I). Oznaczone są skrótem literowym i definiuje się je odpowiednio:
Ex - wymarłe i zaginione - gatunki, których występowanie w Polsce, mimo ponownych poszukiwań, nie zostało potwierdzone na stanowiskach gdzie je zbierano, ani na innych, podobnych miejscach.
E - wymierające - gatunki zagrożone wymarciem, których przeżycie jest mało prawdopodobne, jeśli nadal będą działać czynniki zagrożenia.
V - narażone - gatunki, które zapewne przesuną się w najbliższej przyszłości do kategorii wymierających, jeśli będą nadal działać czynniki zagrożenia.
R - rzadkie - gatunki o ograniczonych zasięgach geograficznych, o małych obszarach siedliskowych lub też występujące na rozległym obszarze, ale w dużym rozproszeniu. Uwaga: gatunki rzadkie nie muszą być zagrożone - tak jest tylko w tym wypadku, gdy ich populacja maleje lub znajduje się na zagrożonych zmianami terenach.
I - o nieokreślonym zagrożeniu - gatunki, o których wiadomo tylko, że są wymarłe, zaginione, wymierające, narażone lub rzadkie, a więc zagrożone, lecz brak dostatecznej informacji, aby zaliczyć je do jednej z tych kategorii.

Dla osób zainteresowanych mykologią lub ochroną przyrody, ważne jest, że odpowiednio udokumentowane doniesienia o występowaniu grzybów z tej listy, mają szczególną wartość naukową i praktyczną dla ochrony przyrody. Zgłoszenia o znaleziskach grzybów czerwonolistowych należy publikować lub zgłaszać do bazy grzybów rzadkich i chronionych, skąd są okresowo publikowane.

Nazwy gatunków w grzyby.pl mogą różnić się od tych podanych w publikacji. Priorytet mają synonimy podane jako "current name" w www.IndexFungorum.org. W takich przypadkach, w poniższych skorowidzach nazwa z czerwonej listy jest także podana, jako synonim. Nie zawsze mam jasność, jaki ujęty gatunek maja autorzy czerwonej listy na myśli (np. w gatunkach z rodzaju Cortinarius). W krytycznych przypadkach radzę więc zwracać się bezpośrednio do publikacji czerwonej listy i literatury tam cytowanej. Aktualna Czerwona lista 2006 [125]:

space

* indeks wg epitetów gatunkowych (latin names by epithet)

space

W stosunku do wcześniejszej listy z 1992 [125] z 1013 gatunkami, zmiany obejmują usunięcie gatunków pospolitych i częstych, niezagrożonych, dodane są liczne nowe rzadkie lub zagrożone gatunki, zmiany kategorii zwykle uściślające przyczynę zagrożenia gatunku.

Kategorie zagrożenia są spójne z tymi stosowanymi w czerwonej liście roślin (poza tym, że w liście roślin nie stosowano kategorii I). Oznaczone są skrótem literowym i definiuje się je odpowiednio:
Ex - wymarłe i zaginione - gatunki, których występowanie w Polsce, mimo ponownych poszukiwań, nie zostało potwierdzone na stanowiskach gdzie je zbierano, ani na innych, podobnych miejscach.
E - wymierające - gatunki zagrożone wymarciem, których przeżycie jest mało prawdopodobne, jeśli nadal będą działać czynniki zagrożenia.
V - narażone - gatunki, które zapewne przesuną się w najbliższej przyszłości do kategorii wymierających, jeśli będą nadal działać czynniki zagrożenia.
R - rzadkie - gatunki o ograniczonych zasięgach geograficznych, o małych obszarach siedliskowych lub też występujące na rozległym obszarze, ale w dużym rozproszeniu. Uwaga: gatunki rzadkie nie muszą być zagrożone - tak jest tylko w tym wypadku, gdy ich populacja maleje lub znajduje się na zagrożonych zmianami terenach.
I - o nieokreślonym zagrożeniu - gatunki, o których wiadomo tylko, że są wymarłe, zaginione, wymierające, narażone lub rzadkie, a więc zagrożone, lecz brak dostatecznej informacji, aby zaliczyć je do jednej z tych kategorii.

space

Nazwy gatunków w grzyby.pl mogą różnić się od tych podanych w publikacji. Priorytet mają synonimy podane jako "current name" w www.IndexFungorum.org. W takich przypadkach, w poniższych skorowidzach nazwa z czerwonej listy jest także podana, jako synonim. Nie zawsze mam jasność, jaki ujęty gatunek maja autorzy czerwonej listy na myśli (np. w gatunkach z rodzaju Cortinarius). W krytycznych przypadkach radzę więc zwracać się bezpośrednio do publikacji czerwonej listy i literatury tam cytowanej.