Tx: 1639
grzyby.pl

Lenzites betulinus (L.) Fr.

blaszkowiec drobnozarodnikowy, blaszkowiec brzozowy
Lenzites betulina orth.var. · Trametes betulina (L. ex. Fr.) Pilat
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)

opis

Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Owocniki jednoroczne, półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, albo koliste i przyrośnięte centralnie; siedzące lub przyrośnięte zwężoną nasadą; zwykle wiele owocników ułożonych dachówkowato albo pozrastanych bokami; (10)20-40 x (10)30-80 mm i (3)10-15(20) mm grubościl powierzchnia filcowato owłosiona, wąsko koncentrycznie ±strefowana i żłobkowana, nierówna; brudnobiała, szara, słomkowożółta, płowa, brunatna do umbry, także zielono zabarwiona przez glony; brzeg kapelusza cienki i dość równy, tej samej barwy co powierzchnia kapelusza lub ochrowobrunatny.

space

Miąższ biały lub białoorzechowy; 2-3(9) mm grubości; konsystencji jednorodnej, skórzastej, rozrywany watowato-włóknisty, z wiekiem sztywny lub nieco elastyczny; zapach i smak nie wyróżniają się.

Sporocarps annual, hemispherical, bracketlike, lateral, or spherical and centrally attached; sessile or attached by a tapered base; usually several imbricate sporocarps or with fused sides; (10)20-40 x (10)30-80 mm and (3)10-15(20) mm thick surface tomentose, narrow concentrically zonate and grooved, uneven; off-white, gray, straw-coloured, buff, russet to umber, also discoloured green by algae; pileal margin thin and near entire, concolorous with the pileus or ochre-russet.

space

Flesh white or white-nutty; 2-3(9) mm thick; consistency homogeneous, membranous, when torn stuffed-fibrous, with age firm or somewhat elastic; smell and taste indistinct.

zarodniki

Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, u podstawy zaostrzone, bez kropli, nieamyloidalne, 4.5-6.5 x 2-3 µm. W hymenium nieliczne cystydy (tym wyróżnia się od rodzaju wrośniak (Trametes) u którego cytydy nie występują). Cystydy wrzecionowate, grubościenne, bezbarwne lub słomkowożółte.
Spore print white. Spores cylindrical, slightly allantoid, at the base pointed, without a drop, inamyloid, 4.5-6.5 x 2-3 µm. In hymenium with a few cystidia (hence distinguished from the genus wrośniak (Trametes) which does not have cystidia). Cystidia fusiform, thick-walled, hyaline or straw-coloured.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych (rzadko na żywym), zwłaszcza dębu, buka, brzozy i grabu, bardzo rzadko na iglastym. Także na drewnie konstrukcyjnym.
Common. Annual, grows throughout the year, on dead wood of hardwood, mainly oak, beech, birch and hornbeam, very rarely on conifers. Also on construction wood.

znaczenie gospodarcze

Causes white soft-rots.

uwagi

Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki) · owocniki na gałęzi buka
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny) · pokrój
Z wierzchu podobny do filcowato owłosionego wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) lub masywniejszych form strefowanego wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor) - te jednak mają drobne okrągławe pory. Nie tak blaszkowaty hymenofor posiada znacznie masywniejszy i niestrefowany wrośniak garbaty (Trametes gibbosa).
In appearance similar to the tomentose wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) or more massive zoned form of wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - but the latter has minute roundish pores. Considerably more massy and azonal wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) has less lamellate hymenophore.

wybrane okazy · selected collections

#6
mk.2
leg. Marek Kozłowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272] (as: Trametes betulina), Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: L. betulina), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637] (as: L. betulina), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: L. betulina), Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Trametes betulina), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski & Piętka (2007-2008)[2355]Szczepkowski & Piętka (2007-2008) Results of inoculation of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus sp.) stumps with Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.[2355], Szewczyk et al. (2012)[2369]Szewczyk et al. (2012) Fungi occurring on stumps in selected subcompartmentsof the Zielonka Experimental Forest District.[2369], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji