grzyby.pl

Lenzites betulinus (L.) Fr.

blaszkowiec drobnozarodnikowy, blaszkowiec brzozowy
Lenzites betulina orth.var. · Trametes betulina (L. ex. Fr.) Pilat
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany; 27.09.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)

opis

Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Owocniki jednoroczne, półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, albo koliste i przyrośnięte centralnie; siedzące lub przyrośnięte zwężoną nasadą; zwykle wiele owocników ułożonych dachówkowato albo pozrastanych bokami; (10) 20-40 x (10) 30-80 mm i (3) 10-15 (20) mm grubościl powierzchnia filcowato owłosiona, wąsko koncentrycznie ±strefowana i żłobkowana, nierówna; brudnobiała, szara, słomkowożółta, płowa, brunatna do umbry, także zielono zabarwiona przez glony; brzeg kapelusza cienki i dość równy, tej samej barwy co powierzchnia kapelusza lub ochrowobrunatny.

Hymenofor w postaci dobrze rozwiniętych blaszek o wysokości 1-8 mm, przy brzegu kapelusza 12-15 (17) blaszek na 10 mm; białawy, jasnopopielaty do białoorzechowego; blaszki ułożone promienisto, niekiedy rozwidlające się i anastemozujące, czasem poszarpane w ząbki.

Miąższ biały lub białoorzechowy; 2-3 (9) mm grubości; konsystencji jednorodnej, skórzastej, rozrywany watowato-włóknisty, z wiekiem sztywny lub nieco elastyczny; zapach i smak nie wyróżniają się.Owocniki jednoroczne, półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, albo koliste i przyrośnięte centralnie; siedzące lub przyrośnięte zwężoną nasadą; zwykle wiele owocników ułożonych dachówkowato albo pozrastanych bokami; (10) 20-40 x (10) 30-80 mm i (3) 10-15 (20) mm grubościl powierzchnia filcowato owłosiona, wąsko koncentrycznie ±strefowana i żłobkowana, nierówna; brudnobiała, szara, słomkowożółta, płowa, brunatna do umbry, także zielono zabarwiona przez glony; brzeg kapelusza cienki i dość równy, tej samej barwy co powierzchnia kapelusza lub ochrowobrunatny.

space

Miąższ biały lub białoorzechowy; 2-3 (9) mm grubości; konsystencji jednorodnej, skórzastej, rozrywany watowato-włóknisty, z wiekiem sztywny lub nieco elastyczny; zapach i smak nie wyróżniają się.

Sporocarps annual, hemispherical, bracketlike, lateral, or spherical and centrally attached; sessile or attached by a tapered base; usually several imbricate sporocarps or with fused sides; (10) 20-40 x (10) 30-80 mm and (3) 10-15 (20) mm thick surface tomentose, narrow concentrically zonate and grooved, uneven; off-white, gray, straw-coloured, buff, russet to umber, also discoloured green by algae; pileal margin thin and near entire, concolorous with the pileus or ochre-russet.

Hymenophore in the shape of well-developed lamellae 1-8 mm high, at the margin of the cap 12-15 (17) lamellae per 10 mm; whitish, light grey to white-nutty; lamellae radially laid out, sometimes forking and anastomosing, sometimes serrate.

Flesh white or white-nutty; 2-3 (9) mm thick; consistency homogeneous, membranous, when torn stuffed-fibrous, with age firm or somewhat elastic; smell and taste indistinct.

Sporocarps annual, hemispherical, bracketlike, lateral, or spherical and centrally attached; sessile or attached by a tapered base; usually several imbricate sporocarps or with fused sides; (10) 20-40 x (10) 30-80 mm and (3) 10-15 (20) mm thick surface tomentose, narrow concentrically zonate and grooved, uneven; off-white, gray, straw-coloured, buff, russet to umber, also discoloured green by algae; pileal margin thin and near entire, concolorous with the pileus or ochre-russet.

space

Flesh white or white-nutty; 2-3 (9) mm thick; consistency homogeneous, membranous, when torn stuffed-fibrous, with age firm or somewhat elastic; smell and taste indistinct.

zarodniki

Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, u podstawy zaostrzone, bez kropli, nieamyloidalne, 4.5-6.5 x 2-3 µm. W hymenium nieliczne cystydy (tym wyróżnia się od rodzaju wrośniak (Trametes) u którego cytydy nie występują). Cystydy wrzecionowate, grubościenne, bezbarwne lub słomkowożółte.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, u podstawy zaostrzone, bez kropli, nieamyloidalne, 4.5-6.5 x 2-3 µm. W hymenium nieliczne cystydy (tym wyróżnia się od rodzaju wrośniak (Trametes) u którego cytydy nie występują). Cystydy wrzecionowate, grubościenne, bezbarwne lub słomkowożółte.
Spore print white. Spores cylindrical, slightly allantoid, at the base pointed, without a drop, inamyloid, 4.5-6.5 x 2-3 µm. In hymenium with a few cystidia (hence distinguished from the genus wrośniak (Trametes) which does not have cystidia). Cystidia fusiform, thick-walled, hyaline or straw-coloured.
Spore print white. Spores cylindrical, slightly allantoid, at the base pointed, without a drop, inamyloid, 4.5-6.5 x 2-3 µm. In hymenium with a few cystidia (hence distinguished from the genus wrośniak (Trametes) which does not have cystidia). Cystidia fusiform, thick-walled, hyaline or straw-coloured.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych (rzadko na żywym), zwłaszcza dębu, buka, brzozy i grabu, bardzo rzadko na iglastym. Także na drewnie konstrukcyjnym.Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych (rzadko na żywym), zwłaszcza dębu, buka, brzozy i grabu, bardzo rzadko na iglastym. Także na drewnie konstrukcyjnym.
Common. Annual, grows throughout the year, on dead wood of hardwood, mainly oak, beech, birch and hornbeam, very rarely on conifers. Also on construction wood.
Common. Annual, grows throughout the year, on dead wood of hardwood, mainly oak, beech, birch and hornbeam, very rarely on conifers. Also on construction wood.

znaczenie gospodarcze

Causes white soft-rots.
Causes white soft-rots.
Z wierzchu podobny do filcowato owłosionego wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) lub masywniejszych form strefowanego wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor) - te jednak mają drobne okrągławe pory. Nie tak blaszkowaty hymenofor posiada znacznie masywniejszy i niestrefowany wrośniak garbaty (Trametes gibbosa).Z wierzchu podobny do filcowato owłosionego wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) lub masywniejszych form strefowanego wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor) - te jednak mają drobne okrągławe pory. Nie tak blaszkowaty hymenofor posiada znacznie masywniejszy i niestrefowany wrośniak garbaty (Trametes gibbosa).
In appearance similar to the tomentose wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) or more massive zoned form of wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - but the latter has minute roundish pores. Considerably more massy and azonal wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) has less lamellate hymenophore.
In appearance similar to the tomentose wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) or more massive zoned form of wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - but the latter has minute roundish pores. Considerably more massy and azonal wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) has less lamellate hymenophore.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.mk - Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
2
leg. Marek Kozłowski #6