grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lenzites betulina (L.) Fr. (1838)

blaszkowiec drobnozarodnikowy, blaszkowiec brzozowy
Trametes betulina (L. ex. Fr.) Pilat · Lenzites betulinus ort.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany; 27.09.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
na omszonym pniu dębu, las mieszany
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)

opis

Owocniki jednoroczne, półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, albo koliste i przyrośnięte centralnie; siedzące lub przyrośnięte zwężoną nasadą; zwykle wiele owocników ułożonych dachówkowato albo pozrastanych bokami; (10) 20 – 40 x (10) 30 – 80 mm i (3) 10 – 15 (20) mm grubościl powierzchnia filcowato owłosiona, wąsko koncentrycznie ±strefowana i żłobkowana, nierówna; brudnobiała, szara, słomkowożółta, płowa, brunatna do umbry, także zielono zabarwiona przez glony; brzeg kapelusza cienki i dość równy, tej samej barwy co powierzchnia kapelusza lub ochrowobrunatny.

space

Miąższ biały lub białoorzechowy; 2 – 3 (9) mm grubości; konsystencji jednorodnej, skórzastej, rozrywany watowato-włóknisty, z wiekiem sztywny lub nieco elastyczny; zapach i smak nie wyróżniają się.

Sporocarps annual, hemispherical, bracketlike, lateral, or spherical and centrally attached; sessile or attached by a tapered base; usually several imbricate sporocarps or with fused sides; (10) 20 – 40 x (10) 30 – 80 mm and (3) 10 – 15 (20) mm thick surface tomentose, narrow concentrically zonate and grooved, uneven; off-white, gray, straw-coloured, buff, russet to umber, also discoloured green by algae; pileal margin thin and near entire, concolorous with the pileus or ochre-russet.

space

Flesh white or white-nutty; 2 – 3 (9) mm thick; consistency homogeneous, membranous, when torn stuffed-fibrous, with age firm or somewhat elastic; smell and taste indistinct.

zarodniki

Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, u podstawy zaostrzone, bez kropli, nieamyloidalne, 4.5 – 6.5 x 2 – 3 µm. W hymenium nieliczne cystydy (tym wyróżnia się od rodzaju wrośniak (Trametes) u którego cytydy nie występują). Cystydy wrzecionowate, grubościenne, bezbarwne lub słomkowożółte.

Spore print white. Spores cylindrical, slightly allantoid, at the base pointed, without a drop, inamyloid, 4.5 – 6.5 x 2 – 3 µm. In hymenium with a few cystidia (hence distinguished from the genus wrośniak (Trametes) which does not have cystidia). Cystidia fusiform, thick-walled, hyaline or straw-coloured.

występowanie

Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, buka, brzozy i grabu, bardzo rzadko na iglastym. Także na drewnie konstrukcyjnym.

Common. Annual, grows throughout the year, on dead wood of hardwood, mainly oak, beech, birch and hornbeam, very rarely on conifers. Also on construction wood.

wartość

Powoduje biała zgniliznę drewna.

Causes white soft-rots.
Z wierzchu podobny do filcowato owłosionego wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) lub masywniejszych form strefowanego wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - te jednak mają drobne okrągławe pory. Nie tak blaszkowaty hymenofor posiada znacznie masywniejszy i niestrefowany wrośniak garbaty (Trametes gibbosa).

In appearance similar to the tomentose wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) or more massive zoned form of wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - but the latter has minute roundish pores. Considerably more massy and azonal wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) has less lamellate hymenophore.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.mk - Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
2
leg. Marek Kozłowski #6