grzyby.pl
niejadalny

Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer (1962)

szyszkówka gorzkawa
Strobilurus Strobilurus Strobilurus StrobilurusStrobilurusszyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus)szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis)
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
owocniki po deszczu są jaśniejsze; 14.05.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
cystydy
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
owocnik w czasie suchej pogody
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
owocnik w czasie suchej pogody
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
kapelusze
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
trzon kruchy, charakterystycznie pęka przy zginaniu

uwagi

Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
Owocniki makroskopowo identyczne z innymi szyszkówkami - zobacz opis szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus). Od także rosnącej na sosnowych szyszkach szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) różni się mikroskopowo szpiczasto zakończonymi cystydami w blaszkach i zazwyczaj nie inkrustowanymi. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) ma cystydy szeroko-maczugowate). Z cech niemikroskopowych skórka kapelusza ma nieco gorzkawy smak - wyczuwalne po dłuższym żuciu oraz jest najbardziej higrofaniczna spośród szyszkówek.

Sporocarps macroscopically identical with other Strobilurus- see description of szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus). From also growing on pine-cones szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) differs in microscopically visible pointed ends of cystidia in the lamellae and usually not incrustate. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) has broadly-clavate cystidia. As far as non-microscopical features are concerned, pileal cuticle is slightly bitterish in taste - noticeable on chewing for a while and is the most hygrophanous among Strobilurus.

cechy mikroskopowe

Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
Wysyp zarodników jasno-kremowy. Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5 – 7.5 × 2.5 – 4 µm.

space

Spore print light-cream-coloured. Spores cylindric-ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 5 – 7.5 × 2.5 – 4 µm.

space

wartość

Jadalna.

Edible.

komentarz

Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)
Strobilurus stephanocystis left, Strobilurus tenacellus right
W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) i szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) z moich fotografii występują razem w lesie sosnowym z domieszką liściastych. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) masowo, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) razem z nim, ale znacznie rzadziej. Według moich obserwacji, wizualnie szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) mają ciemniejszy kapelusz a blaszki białe z odcieniem niebieskawym. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) mają kapelusz jaśniejszy, blaszki białe z odcieniem żółtawym (woskowym). Nie jest to jednak reguła. Niekiedy różnice te się zacierają szczególnie u starszych egzemplarzy, a wtedy na pewno można rozróżnić je jedynie pod mikroskopem

W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) and szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in my photos are found growing together in pine forest with a mix of deciduous trees. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) in great quantities, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) together with it, but considerably seldom. Based on my observations, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) have visually darker cap and white gills with a bluish tint. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) have lighter-coloured cap, white gills with a yellowish tint (waxy). However, it does not constitute a rule. Sometimes the differences become slight, especially in mature specimens, and then they can be distinguished only under microscope.