grzyby.pl

Simocybe haustellaris (Fr.) Watling

ciemnoboczniak gałązkowy
Agrocybe haustellaris (Fr.) Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *] · Crepidotus haustellaris (Fr.) P. Kumm. · Naucoria effugiens Quél. · Ramicola haustellaris (Fr.) Courtec. [gł. w czekl.] · Simocybe rubi (Berk.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Simocybe rubi
na gałązce grabu
Simocybe rubi
na gałązce grabu
Simocybe haustellaris (ciemnoboczniak gałązkowy)
pokrój

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szaro-brązowy z oliwkowym odcieniem, suchy jasnobeżowy do szaro-ochrowego; 5-10(15) mm szerokości, początkowo wypukły, z wiekiem płaski i nieco zagłębiony w centrum; powierzchnia początkowo oprószona przez delikatne resztki osłony, potem naga; brzeg prosty, ostry, wilgotny nieco prześwitująco prążkowany.

space

Trzon zwykle ekscentryczny i wygięty; powierzchnia jasnobrązowa i biało oprószona na całej długości; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, krótki, równogruby, pełny.

space

Pileus hygrophanous, when moist grey-brown with olive tint, dry light beige to grey-ochraceous; 5-10(15) mm across, initially convex, with age plane and somewhat centrally depressed; surface initially pruinose with delicate veil remains, later glabrous; margin plane, acute, slightly translucent-striate when moist.

space

Stipe usually eccentric and bent; surface light brown and white pruinose overall; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, short, equal, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników szaro-brązowy. Zarodniki elipsoidalne do nieco fasolkowatych, gładkie, grubościenne, niektóre z widoczną porą rostkową, 7-9.5 × 5-6 µm. Podstawki z reguły 2-zarodnikowe.
Spore print grey-brown. Spores ellipsoid to slightly allantoid, smooth, thick-walled, some with visible germ pore, 7-9.5 × 5-6 µm. Basidia usually 2-spored.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki lub z racji niepokaźności przeoczany. Pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, na martwym drewnie drzew liściastych, głównie na opadłych gałązkach, gałęziach i leżących pniach; rzadko na drewnie drzew iglastych.
Rare or overlooked due to small size. Solitary or gregarious, summer and autumn, on dead wood of hardwood trees, mainly on fallen twigs; seldom on conifer wood.

uwagi

Część autorów rozróżnia dwa gatunki. Formy beztrzonowe są wtedy zaliczane do Simocybe haustellaris a formy z trzonem do Simocybe rubi.
Some authors distinguish two species. Stalkless forms are then classified as belonging to ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris) and forms with stipe to ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris).

wybrane okazy · selected collections

#3
05 10 05 - 13
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.396 [26V]
  • Watling R., Gregory N.M, 1989 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics. p.100 [68]
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. p.306 [27]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4166]
    Ramicola haustellaris (Fr.) Watling — wg Index Fungorum: Simocybe haustellaris (Fr.) Watling · synonimy: R. rubi (Berk.) Watling, Simocybe haustellaris (Fr.) Watling, S. rubi (Berk.) Singer
    publikacje: Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Simocybe rubi), Bujakiewicz 2001 (as: Crepidotus haustellaris i Simocybe rubi), Nita i Bujakiewicz 2007, Lisiewska 2004 (as: Simocybe rubi), Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Simocybe haustellaris), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010 (as: Simocybe haustellaris), Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011 (as: Simocybe haustellaris), Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015 (as: Simocybe haustellaris), Kujawa i in. 2017 (as: Simocybe haustellaris), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Simocybe haustellaris), Gierczyk i Kubińśki 2019 (as: Simocybe haustellaris), , Kujawa i in. 2020 (as: Simocybe haustellaris), Gierczyk i Kujawa 2020 (as: Simocybe haustellaris), Gierczyk i in. 2020 (as: Simocybe haustellaris)

znaleziska Simocybe haustellaris na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 155936 CC-15 321592 323324 DE-35 349486 DE-45 320676 DE-55 360947 320675 360294 DE-56 320750

 ID155936  Ramicola haustellaris; 4 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.06.23; las mieszany (Fagus, Quercus, Pinus); na gałęzi dębu leżącej na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 750 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305552 fot. 305553

ID320675 Simocybe haustellaris; 1 km SW od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.12.08; śródpolna kępa osik, nad rowem; na osikowej gałęzi leżącej w ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 58,5" N i 19st 21' 56,7" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/810548.html

ID320676 Simocybe haustellaris; 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.11.10; las dębowo-sosnowy; na gałęzi dębowej leżącej w kupce chrustu grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 33,7" N i 19st 17' 39,7" E

fot. 1041129 fot. 1041130 fot. 1041131 fot. 1041132

ID320750 Simocybe haustellaris; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.07.22; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na zmurszałym fragmencie gałęzi dębowej leżącym na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 34" N i 19st 30' 38" E

fot. 1041574 fot. 1041575

 ID321592  Simocybe haustellaris; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.28; Nieużytkowana, zakrzewiona polna droga - starodrzew.; Gałązka lipowa. Grupka około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0009852, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID323324  Simocybe haustellaris; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.23; Zakrzewiony szpaler jabłoni przy zabudowanym siedlisku rolnym; Zmurszała, opadła gałąź jabłoni Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0003984, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID349486  Simocybe haustellaris; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.07.31; las liściasty -brzozy, dęby, osiki i inne; na gałązce leżącej w ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008139, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 52,4" N i 19st 23' 15" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/894055.html

ID360294 Simocybe haustellaris; 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.20; liściasty pas lasu na granicy lasu i nadwarciańskich łąk -dęby, osiki, lipy, graby; na martwych lipowych gałązkach ( pędy z odrostów ) grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 24,5" N 19st 23' 34,7" E

fot. 1364765 fot. 1364766 fot. 1364767 fot. 1364768 fot. 1364769 fot. 1364770 fot. 1364771 fot. 1364772

ID360947 Simocybe haustellaris; 1 km E od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.06; ols nad Radomką; na gałęzi olchowej leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 36,7" N 19st 24' 46,3" E

fot. 1370658 fot. 1370659

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji