grzyby.pl

Trichaptum hollii (J.C. Schmidt) Kreisel [gł. w MB (2022-1-14)]

niszczyk ząbkowaty
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk · Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichaptum Trichaptum Trichaptum TrichaptumTrichaptumniszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum)niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na gałęzi jodły; las mieszany; on feer branch
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie; las mieszany
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie, młode owocniki na spodniej stronie gałęzi

opis

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Owocniki siedzące, rozpostarto-odgięte i w pełni rozpostarte, w zależności od położenia na podłożu; wyrastają pojedynczo, zwykle w dużych grupach, w szeregach, półkoliste, czasem zwężone u nasady, 10-50 mm szerokości, odstające na 10-30 mm, cienkie, 1-5 mm grubości, konsystencji skórzastej, elastycznej; powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowato-włochata, koncentrycznie strefowana i bruzdowana; szarobiaławe do brązowawych; brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

Hymenofor w postaci spłaszczonych, łopatkowatych i ząbkowatych utworów, przy nasadzie kapelusza łączących się w siateczkę, na jego krawędzi tworzący wyraźne blaszki, 1-4 (5) mm szerokości; fioletowy do cielistofioletowego z szarolila nalotem, z wiekiem brązowożółty, szarobrązowy; u wysuszonych egzemplarzy ciemny fioletowobrązowy.

Miąższ cienki.Owocniki siedzące, rozpostarto-odgięte i w pełni rozpostarte, w zależności od położenia na podłożu; wyrastają pojedynczo, zwykle w dużych grupach, w szeregach, półkoliste, czasem zwężone u nasady, 10-50 mm szerokości, odstające na 10-30 mm, cienkie, 1-5 mm grubości, konsystencji skórzastej, elastycznej; powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowato-włochata, koncentrycznie strefowana i bruzdowana; szarobiaławe do brązowawych; brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

space

Miąższ cienki.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed and fully resupinate, depending on the localisation on the substrate; grow solitary, commonly in large groups, in rows, semicircular, sometimes tapered at the base, 10-50 mm across, projecting 10-30 mm, thin, 1-5 mm thick, consistency membranous, elastic; surface in young specimens velutinous, hispid-tomentose, concentrically zoned and striate; grey-whitish to brownish; margin thin, sharp, with violet tint.

Hymenophore in the form of compressed, spatular and teethlike outgrowths, at the pileal base joined together to form reticulations, on its margin forming distinct lamellae, 1-4 (5) mm across; violet to flesh-violet with grey-lilac pruina, with age brown-yellow, grey-brown; in dried up specimens dark violet-brown.

Flesh thin.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed and fully resupinate, depending on the localisation on the substrate; grow solitary, commonly in large groups, in rows, semicircular, sometimes tapered at the base, 10-50 mm across, projecting 10-30 mm, thin, 1-5 mm thick, consistency membranous, elastic; surface in young specimens velutinous, hispid-tomentose, concentrically zoned and striate; grey-whitish to brownish; margin thin, sharp, with violet tint.

space

Flesh thin.

zarodniki

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
spores
Zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, pestkowate, zwężone i zaostrzone na jednym końcu, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6-8.5 × 2.5-3 µm.Zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, pestkowate, zwężone i zaostrzone na jednym końcu, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6-8.5 × 2.5-3 µm.
Spores ellipsoid-cylindrical, pointed at one end, smooth, hyaline, inamyloid, 6-8.5 × 2.5-3 µm.
Spores ellipsoid-cylindrical, pointed at one end, smooth, hyaline, inamyloid, 6-8.5 × 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Stosunkowo częsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje sosnę, rzadko na świerku; także na drewnie budowlanym.

Wywołuje białą zgniliznę drewna.Stosunkowo częsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje sosnę, rzadko na świerku; także na drewnie budowlanym.

space

Not common. Fruitbodies annual, found throughout the year, in large groups, on dead conifer wood, prefers pine, seldom on spruce.
Not common. Fruitbodies annual, found throughout the year, in large groups, on dead conifer wood, prefers pine, seldom on spruce.
Na drewnie drzew iglastych wyrasta też podobny niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) jego hymenofor jest porowaty, po wysuszeniu jasny, żółtawy.

Na drewnie drzew liściastych wyrasta niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme).Na drewnie drzew iglastych wyrasta też podobny niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) jego hymenofor jest porowaty, po wysuszeniu jasny, żółtawy.

space

On conifers wood grows also similar niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) its hymenophore is porose, light-coloured when dried up, yellowish.

On the wood of broadleaf trees grows niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme).

On conifers wood grows also similar niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) its hymenophore is porose, light-coloured when dried up, yellowish.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050928.5.05 - Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
050928-5
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/ #6
znalezisko 20030803.1.ww - Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty); Kotlina Sandomierska
030803-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #2
znalezisko 20030730.1.ww - Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty); Kotlina Sandomierska
030730-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #2