grzyby.pl

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (1972)

niszczyk ząbkowaty
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk
Trichaptum Trichaptum Trichaptum TrichaptumTrichaptumniszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum)niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme)
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
na gałęzi jodły; las mieszany; on feer branch
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie; las mieszany
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie, młode owocniki na spodniej stronie gałęzi

opis

Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
Owocniki siedzące, rozpostarto-odgięte i w pełni rozpostarte, w zależności od położenia na podłożu; wyrastają pojedynczo, zwykle w dużych grupach, w szeregach, półkoliste, czasem zwężone u nasady, 10 – 50 mm szerokości, odstające na 10 – 30 mm, cienkie, 1 – 5 mm grubości, konsystencji skórzastej, elastycznej; powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowato-włochata, koncentrycznie strefowana i bruzdowana; szarobiaławe do brązowawych; brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

space

Miąższ cienki.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed and fully resupinate, depending on the localisation on the substrate; grow solitary, commonly in large groups, in rows, semicircular, sometimes tapered at the base, 10 – 50 mm across, projecting 10 – 30 mm, thin, 1 – 5 mm thick, consistency membranous, elastic; surface in young specimens velutinous, hispid-tomentose, concentrically zoned and striate; grey-whitish to brownish; margin thin, sharp, with violet tint.

space

Flesh thin.

zarodniki

Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
spores
Zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, pestkowate, zwężone i zaostrzone na jednym końcu, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6 – 8.5 × 2.5 – 3 µm.

Spores ellipsoid-cylindrical, pointed at one end, smooth, hyaline, inamyloid, 6 – 8.5 × 2.5 – 3 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje sosnę, rzadko na świerku.

Not common. Fruitbodies annual, found throughout the year, in large groups, on dead conifer wood, prefers pine, seldom on spruce.

wartość

Częsty. Wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Widespread. Causes white soft-rots.
Na drewnie drzew iglastych wyrasta też podobny niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) jego hymenofor jest porowaty, po wysuszeniu jasny, żółtawy.

space

On conifers wood grows also similar niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) its hymenophore is porose, light-coloured when dried up, yellowish.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050928.5.05 - Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
050928-5
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/ #6
znalezisko 20030803.1.ww - Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty); Kotlina Sandomierska
030803-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #2
znalezisko 20030730.1.ww - Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty); Kotlina Sandomierska
030730-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #2