grzyby.pl

Trichaptum hollii (J.C. Schmidt) Kreisel[gł. w MB (2022-1-14)]

niszczyk ząbkowaty
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk · Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na gałęzi jodły; las mieszany; on feer branch
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie; las mieszany
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie, młode owocniki na spodniej stronie gałęzi

opis

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Owocniki siedzące, rozpostarto-odgięte i w pełni rozpostarte, w zależności od położenia na podłożu; wyrastają pojedynczo, zwykle w dużych grupach, w szeregach, półkoliste, czasem zwężone u nasady, 10-50 mm szerokości, odstające na 10-30 mm, cienkie, 1-5 mm grubości, konsystencji skórzastej, elastycznej; powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowato-włochata, koncentrycznie strefowana i bruzdowana; szarobiaławe do brązowawych; brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

space

Miąższ cienki.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed and fully resupinate, depending on the localisation on the substrate; grow solitary, commonly in large groups, in rows, semicircular, sometimes tapered at the base, 10-50 mm across, projecting 10-30 mm, thin, 1-5 mm thick, consistency membranous, elastic; surface in young specimens velutinous, hispid-tomentose, concentrically zoned and striate; grey-whitish to brownish; margin thin, sharp, with violet tint.

space

Flesh thin.

zarodniki

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
spores
Zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, pestkowate, zwężone i zaostrzone na jednym końcu, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6-8.5 × 2.5-3 µm.
Spores ellipsoid-cylindrical, pointed at one end, smooth, hyaline, inamyloid, 6-8.5 × 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Stosunkowo częsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje sosnę, rzadko na świerku; także na drewnie budowlanym.

space

Not common. Fruitbodies annual, found throughout the year, in large groups, on dead conifer wood, prefers pine, seldom on spruce.
Na drewnie drzew iglastych wyrasta też podobny niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) jego hymenofor jest porowaty, po wysuszeniu jasny, żółtawy.

space

On conifers wood grows also similar niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) its hymenophore is porose, light-coloured when dried up, yellowish.

space

wybrane okazy · selected collections

#6
05 09 28 - 5
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
#2
ww.030803-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
#2
ww.030730-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.234 [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.361 [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4615]
    Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden · synonimy: T. hollii (J.C. Schmidt) Kreisel, Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk
    publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001 (as: Trichaptum hollii), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Bujakiewicz 2004 (as: Hirschioporus fusco-violaceus), Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001 (as: Trichaptum hollii), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Hirschioporus fusco-violaceus), Łuszczyński 2000c (as: Trichaptum hollii), Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Friedrich 2010 , Nowińska i in. 2009, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Niemelä 2013, Piętka 2013 (as: T. hollii), Gierczyk i in. 2014 (as: T. hollii), Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 (as: T. hollii), Kudławiec 2015, Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Kwaśna i in. 2016, Kwaśna i in. 2016a, Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016, Pietras i in. 2016a, Ślusarczyk 2016 (as: T. hollii), Piskorski 2017, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016 (as: T. hollii), Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018 (as: T. hollii), Chachuła 2018, Bujakiewicz 2018 (as: Hirschioporus fusco-violaceus), Gierczyk i in. 2019a (as: T. hollii), Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019 (as: T. hollii), Bartoszek i Mleczko 2019 (as: T. hollii), Mleczko i Beszczyńska 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018 , Stasińska i Sotek 2020, Szewczyk i in. 2012, Gierczyk i Kujawa 2020 (as: T. hollii), Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Wołkowycki 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji