grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Leotiomycetes » subCl.Leotiomycetidae » Ord.Helotiales » Fam.Tympanidaceae »

Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi

lipnik lepki
Crinula caliciiformis Fr. · Ditiola mucida Schulzer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Holwaya mucida (lipnik lepki)
formy doskonałe i jedna niedoskonała na leżącej lipowej kłodzie; 04.10.2002, Czechy, Ostrava; copyright © by Marek Snowarski
Holwaya mucida (lipnik lepki)
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida (lipnik lepki)
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida (lipnik lepki)
widok z góry formy doskonałej
Holwaya mucida (lipnik lepki)
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida (lipnik lepki)
widok z góry formy doskonałej
Holwaya mucida (lipnik lepki)
forma doskonała, widok z boku

opis

Holwaya mucida (lipnik lepki)
anamorph
Holwaya mucida (lipnik lepki)
anamorph
Częściej spotykane jest maczugowate stadium niedoskonałe produkujące zarodniki konidialne. Było ono opisane pod nazwą lipnik lepki (Holwaya mucida). Ma formę maczugowatą, do kilkunastu mm wysokości, z czarnym trzonem i żółtawo-białawą, hialinową, główką. Stadium doskonałe tworzy owocniki podobnej wielkości, w kształcie odwróconego stożka, ciemno brązowo-oliwkowo zabarwione, prawie czarne; z górną powierzchnią płaską, pofałdowaną, czasem płytko miseczkowatą, drobno pomarszczoną; trzonek stopniowo stożkowato zwężający się, o powierzchni drobno brodawkowato pomarszczonej.Częściej spotykane jest maczugowate stadium niedoskonałe produkujące zarodniki konidialne. Było ono opisane pod nazwą lipnik lepki (Holwaya mucida). Ma formę maczugowatą, do kilkunastu mm wysokości, z czarnym trzonem i żółtawo-białawą, hialinową, główką. Stadium doskonałe tworzy owocniki podobnej wielkości, w kształcie odwróconego stożka, ciemno brązowo-oliwkowo zabarwione, prawie czarne; z górną powierzchnią płaską, pofałdowaną, czasem płytko miseczkowatą, drobno pomarszczoną; trzonek stopniowo stożkowato zwężający się, o powierzchni drobno brodawkowato pomarszczonej.
More frequently one can find clavate imperfect stage (anamorph) producing conidial spores. It has been described under the name of lipnik lepki (Holwaya mucida). It is clavate, up to a couple of dozen mm high, with a black stipe and yellowish-whitish hyaline head. The perfect stage develops sporocarps of a similar size, in the shape of an inverted cone, dark brown-olive coloured, almost black; with upper surface flat, folded-wrinkled, sometimes shallowly cup-like, finely wrinkled; the stalk gradually tapering, conelike, with surface finely verrucose-wrinkled.
More frequently one can find clavate imperfect stage (anamorph) producing conidial spores. It has been described under the name of lipnik lepki (Holwaya mucida). It is clavate, up to a couple of dozen mm high, with a black stipe and yellowish-whitish hyaline head. The perfect stage develops sporocarps of a similar size, in the shape of an inverted cone, dark brown-olive coloured, almost black; with upper surface flat, folded-wrinkled, sometimes shallowly cup-like, finely wrinkled; the stalk gradually tapering, conelike, with surface finely verrucose-wrinkled.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.61 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Holwaya mucida (lipnik lepki)
Grzyb bardzo rzadki. W czasie jesiennego spotkania czeskich i słowackich mikologów w 2002 roku, w Suchdole nad Odrou znaleziony został w kilku stanowiskach, w lasach łęgowych, na słabo zmurszałych, leżących pniach lipy, na ich górnej powierzchni.Grzyb bardzo rzadki. W czasie jesiennego spotkania czeskich i słowackich mikologów w 2002 roku, w Suchdole nad Odrou znaleziony został w kilku stanowiskach, w lasach łęgowych, na słabo zmurszałych, leżących pniach lipy, na ich górnej powierzchni.
Very rare. During the meeting of the Czech and Slovakian mycologists in the autumn 2002 in Suchdol nad Odrou, it was found at a couple of sites, in the floodplain forests, on the top of slightly mildewed fallen stumps of linden-trees.
Very rare. During the meeting of the Czech and Slovakian mycologists in the autumn 2002 in Suchdol nad Odrou, it was found at a couple of sites, in the floodplain forests, on the top of slightly mildewed fallen stumps of linden-trees.