grzyby.pl

o projekcie grzyby.pl

Zakres projektu
Project scope

atlas-roslin.pl
grzyby.pl
  Atlas grzybów to najszerszy polski przewodnik po grzybach. Obejmuje większość gatunków grzybów wielkoowocnikowych występujących w Polsce. Poszczególne gatunki są ilustrowane licznymi fotografiami i posiadają obszerne opisy oraz wskazówki jak je rozpoznać. Bezcennym elementem atlasu jest wygodny, ilustrowany, klucz do oznaczania. Rzecz unikalna w skali światowej. Dodatkowo atlas grzybów posiada ilustrowany wykaz grzybów chronionych i jadalnych, zbiór artykułów o poznawaniu grzybów i różnych aspektach makrofotografii oraz mikroskopowaniu, przepisy kulinarne, wykaz literatury przedmiotu .

  Ambicją projektu "Atlasu grzybów polskich" jest prezentacja wielu gatunków grzybów występujących w Polsce i tworzących "duże" owocniki (tj. dostrzegalne gołym okiem) - tzw. makromycetes. Obok fotografii i opisów znajdziesz też nieco refleksji na temat przyjemności i pożytków płynących ze zbierania grzybów oraz wskazanie źródeł wiedzy o grzybach.

  Opisy są sporządzone na podstawie informacji zaczerpniętych z podanej przy opisie literatury i obserwacji własnych. Większość grzybów była znaleziona przeze mnie w Polsce, przeważnie w okolicach Wrocławia. Atlas żyje i rozwija się. Jeśli czegoś nie znajdujesz, zajrzyj za jakiś czas.

W atlasie przyjęty jest system taksonomiczny za 9 wydaniem Ainsworth & Bisby - Dictionary of the Fungi, 2001 (jest dostępny do przeszukiwania w CABI: http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp). Aktualny układ w atlasie może odbiegać w mniejszym lub większym stopniu od niego z racji zaszłości które są stopniowo prostowane. Niezależnie od układu systematycznego sposób konstrukcji atlasu stara się przede wszystkim mieć na uwagę ergonomię poruszania się i przyzwyczajenia użytkowników stąd liczne odsyłacze umożliwiają poruszanie się "na skróty". Tamże znajduje się pożyteczna baza danych dla sprawdzania epitetów i cytacji nazw grzybów: http://www.indexfungorum.org/Names/NAMES.ASP "The CABI Bioscience and CBS Database of Fungal Names".

  You can find there photographs and descriptions of many fungi species which form relatively large sporocarps (which could be seen with naked eye). I found them in Poland mostly near Wroclaw (Low Silesia region). I use scientific names of taxa, all links and descriptions under photographs are in polish and english, some species descriptions are fully bilingual other will be translated some day. I am amateur in mycology, however I am serious in my hobby. Please comment and help me improve this site. And do not rely on one source of information.

Autor zastrzega się
Ritual disclaimer

ziarnówka Cystoderma granulosum

  
Drogi Czytelniku. Autor tworzy te strony dla własnej przyjemności, żywiąc nadzieję, iż zaciekawią i sprawią przyjemność tym, którzy jak on, lubią poznawać, a czasem zbierać i spożywać grzyby. W dziedzinie mykologii (nauki o grzybach) Autor nie jest zawodowym mykologiem, choć traktuje swoje zainteresowanie bardzo poważnie. Dokłada wszelkich starań aby podane tu informacje były sprawdzone i pewne. Na dole każdej strony znajdują się odesłania do źródeł które były wykorzystane do jej przygotowania.

Dear Reader. This web site is build for pleasure of identify fungi or sometimes collect them for the table. Author of this web site is not an professional mycologist. But He is treating this knowledge very seriously. At the bottom of every page are given references to sources of information used for given page.

  
Oglądając atlasy można stwierdzić, że jest bardzo wiele jadalnych grzybów. Tym niemniej warto przypomnieć, że nie oznacza to, iż wszystkie je warto jadać. Wiele z nich ma pośledni smak, rzadko występuje lub jest podobna do gatunków szkodliwych lub trujących. Jest mniejsza grupa, ale wystarczająco liczebna, gatunków o wyśmienitym smaku, w dodatku dość pospolitych i łatwych przy pewnej wprawie do identyfikacji. Te należy wybierać.

If you browse through books you may notice that there is a lot of edible mushrooms. But it does not means that every is worth eating. Some of them lack any culinary value, are rare, or there are poisonous look-alikes. There is small group, but numerous enough, of other species, quite common and relatively easy to identify which should be choice for table. Some of them I recommend here.

  Zbierając grzyby, niezależnie od tego jak pewnie się czujesz, naprawdę nie warto szarżować. Pomyłka może skończyć się tragicznie.

I na koniec generalna zasada, której powtarzać nigdy za często:

Masz wątpliwości - wyrzuć - nie warto ryzykować.

When you collect mushrooms for the table you should be very careful and critical to your skills. Mistake could be fatal.
There is only one general rule (there is never too much to remind it):

When in doubt throw it out.

Linkowanie

Link this page with HTML code: <a href="http://www.grzyby.pl/">Fungi & mushrooms of Poland </a> (www.grzyby.pl)

or cite as: Snowarski, M. (year). Fungi of Poland (www.grzyby.pl).

Linkuj tę stronę kodem HTML:

<a href="http://www.grzyby.pl/">Grzyby Polski, atlas grzybów</a> (www.grzyby.pl)

lub cytuj jako: Snowarski, M. (rok). Atlas grzybów Polski (www.grzyby.pl)

Wymagania sprzętowe i ustawienia monitora

wymagania sprzętowe i optymalne ustawienia monitora
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji