Tx: 449
grzyby.pl

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser

czubajka gwiaździsta
Lepiota excoriata var. mastoidea (Fr.) Konr. & Maubl. · Lepiota gracilenta ss. Cke. · Lepiota konradii Huijsm. ex P.D.Orton · Macrolepiota mastoidea var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Blanco-Dios · Macrolepiota procera var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Gminder
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podana w czekliście [105] w randze samodzielnego gatunku; w Mycobank i GBIF ujęta jako synonim czubajki sutkowatej (Macrolepiota mastoidea). [MS (2022-12-24)]
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
po kilka pod dębami/grabami
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
bardzo mały owocnik, pod dębami/grabami
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
zmienność układu łusek na kapeluszu u niedużych owocników
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
pierścień drobnego owocnika w powiększeniu
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
podstawa trzonu drobnego owocnika
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
dojrzały owocnik, pod dębami/grabami
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
przekrój
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
po kilka pod dębami/grabami
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
pierścień
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
widok od spodu
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
po kilka pod dębami/grabami
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
po kilka pod dębami/grabami

opis

Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta)
pierścień
Kapelusz półkulisty potem wypukły z wyraźnym garbkiem, początkowo niepopękany, potem w centrum niepopękany, ku brzegom popękany na duże płaty, na krawędzi kapelusza także drobne, przylegające, zabarwione brązowo-szaro, pomiędzy nimi powierzchnia kapelusza biała potem kremowa, drobnokosmkowata; 50-90 mm średnicy; brzeg długo z resztkami białej osłony.

space

Trzon o powierzchni jasnobrązowej spękanej na drobne łuseczki lub zygzakowaty wzorek na ciemnym, ochrowym tle; 60-150 x 6-15 mm, cylindryczny, z cebulowato zgrubiałą podstawą do 25 mm średnicy; pierścień pojedynczy, duży, nieco przesuwalny, spód pierścienia, zwłaszcza na brzegach brązowawy, brzeg pierścienia z kłaczkami.

space

Pileus hemispherical later convex with an acute umbo, initially not areolate, brown-gray; with age areolate except for the centre of the cap, towards the margin split into large close-fitting lobes, towards the pileal margin smaller lobesin the cracks pileal surface white later cream-coloured, finely fibrillose; 50-90 mm in diameter; margin long with white veil remains.

space

Stipe surface light brown, cracked into minute squamules or zigzaggy pattern on dark, ochre background; 60-150 x 6-15 mm, cylindrical, with bulbous enlarged base up to 25 mm in diameter; the ring single, large, slightly sliding, underside of the ring, particularly on the edges, brownish, margin of the ring with flocci.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsta. Od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach w lasach i zaroślach liściastych, w parkach.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious in decidious forests and bushes, in parks.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna [105], aromat jak u czubajki kani (Macrolepiota procera). Przez zbierających grzybów zwykle nie jest odróżniana od czubajki kani (Macrolepiota procera) i traktowana jak mniejsza forma tego gatunku, związana raczej z lasami.
Edible. Those collecting Macrolepiota for consumption usually do not distinguish it from czubajka kania (Macrolepiota procera) and treat as its smaller forest forma.
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Od czubajki białotrzonowej (Macrolepiota excoriata) odróżnia się ciemniejszym zabarwieniem kapelusza i obecnością drobnych brązowych łuseczek na powierzchni trzonu.

space

It differs from czubajka białotrzonowa (Macrolepiota excoriata) in a darker coloured cap and tiny brown squamules on the surface of the stipe.

space

wybrane okazy · selected collections

#16
02 10 19 - 2
leg. Marek Snowarski
/lasy Milickie, okolice Żmigrodu/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2011)[1492]Gierczyk et al. (2011) Rare species of Lepiota and related genera.[1492], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: M. konradii var. konradii), Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744] (as: M. konradii v. konradii), Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Sumorok et al. (2013)[2284]Sumorok et al. (2013) XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[2284], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Macrolepiota konradii (czubajka gwiaździsta) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 365257 AB38 350648 AB75 353104 AB84 375033 AB93 311911 AB94 281264 297196 374428 AC37 362191 DA80 195145 362413 362506 DA96 374576 DB06 374329 DD67 251970 DE35 292515 DE45 252099 362705 375044 DE54 361717 DE55 271256 272928 327688 DE56 327182 362851 EC36 326551

ID 195 145 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 30 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, w ziemi, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110930/0001; uwagi: fot.463589; forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: [bf:447692]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 447692 ;

ID 251 970 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 0,5 km E od wsi Ługi, gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie [51st 51' 38,8" N i 19st 36' 40" E], DD67; data zbioru: 18 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, buki, brzozy i inne, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724043 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724043

ID 252 099 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 1,7 km E od wsi Brudzice, gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 28,5" N i 19st 21' 44,6" E], DE45; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z liściastym podszytem, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724660 fot.724661 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724660
724661

ID 271 256 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 800 m NW od dz.Wymysłówek ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 33,1" N i 19st 22' 59,7" E], DE55; data zbioru: 29 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta dróżka w lesie mieszanym, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.800723 fot.800724 fot.800725 fot.800726 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800723
800724
800725
800726

ID 272 928 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 17" N i 19st 21' 59" E], DE55; data zbioru: 21 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, na ziemi, dość licznie, pojedynczo i w małych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001360; uwagi: fot.808715 fot.808716 fot.808717 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808715
808716
808717

ID 281 264 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi pokrytej głęboką ściółką liściastą, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151111/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818603] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818603 ;

ID 292 515 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 0,7 km SE od osady Adamów, gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 13 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, 6 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008101; uwagi: 51st 12' 25,1 " N i 19st 22' 34,4" E; fot.884017 fot.884018 fot.884019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884017
884018
884019

ID 297 196 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta polanka w żyznej buczynie, na ziemi, w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk (na podstawie zdjęć); eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: W sąsiednim oddziale, ok. 200 m dalej, w buczynie znaleziony kolejny owocnik.; gatunek omówiony w wątku [bf:899562] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 899562 ;

ID 311 911 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,8 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 11 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Gatunek omówiony w wątku [bf:971873] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 971873 ;

ID 326 551 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Święte Miejsce,teren przykościelny,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 11 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka na skraju boru mieszanego, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdził B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1102660] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1102660 ;

ID 327 182 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 0,7 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 30" N i 19st 30' 1,5" E], DE56; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, buk, rzadziej dąb, brzoza i inne, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1108670 fot.1108671 fot.1108672 fot.1108673 fot.1108674; Gatunek pospolity w okolicy. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108670
1108671
1108672
1108673
1108674

ID 327 688 oznaczenie: Macrolepiota konradii; • potwierdzenie ID272 928; lokalizacja: Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz i czeremch, na ziemi, kilkadziesiąt owocników rozproszonych w wielu punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1112413 fot.1112414 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112413
1112414

ID 350 648 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Równina Gryficka (prop. rez. Storczykowa Dąbrowa koło Wyszoboru), 1,5 km na NW od Bądkowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 27 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1269529] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1269529 ;

ID 353 104 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 1.5km na zachód od Przemocza, Nadl. Kliniska, Leśnictwo Bącznik, oddział 359, gmina Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem, brzozą, droga leśna pokryta liśćmi bukowymi, jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010385; uwagi: [bf:1295214] [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1295214 ;

ID 361 717 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 0,5 km E od wsi Kruplin-Barbarówka; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0958 19,2457], DE54; data zbioru: 23 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego -dąb, leszczyna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1377268 fot.1377269 fot.1377270 fot.1377271 fot.1377272 fot.1377273 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1377268
1377269
1377270
1377271
1377272
1377273

ID 362 191 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Wilcze Jary), 0,7 km NE od nowego Cmentarza Komunalnego w Barlinku (pomiędzy ul. Szosową i Fabryczną), pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 30 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1381052 fot.1381053 fot.1381054 fot.1381055 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381052
1381053
1381054
1381055

ID 362 413 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, dąb, sosna, ziemia, 2 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1382560 fot.1382561 fot.1382562 fot.1382563 fot.1382564 [fotografie: tak];

1382560
1382561
1382562
1382563
1382564

ID 362 506 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, TPK, przy leśnym parkingu obok Szpitala Dziecięcego, IV Dwór, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dębem, grabem, sosną, ziemia, 9 pojedynczych owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1383103 fot.1383104 fot.1383105 fot.1383106 fot.1383107 fot.1383108 [fotografie: tak];

1383103
1383104
1383105
1383106
1383107
1383108

ID 362 705 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 1 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1082 19,4008], DE45; data zbioru: 12 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, luźna grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1384693 fot.1384694 fot.1384695 fot.1384696 fot.1384697; Gatunek ten występuje w tych lasach pospolicie i licznie, znajduję go od wielu lat. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384693
1384694
1384695
1384696
1384697

ID 362 851 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 0,3 km E od osady Bajkowizny; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0359 19,5089], DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -modrzew, sosna, klon, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1386238 fot.1386239 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1386238
1386239

ID 365 257 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: koniusza, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy, na ziemi, 1 okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010357; uwagi: [bf:1267051] 49.674553 22.714103; związane wątki bio-forum.pl: 1267051 ;

ID 374 329 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Jagodnik 250 m. NW, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'02.6"N 19°28'49.2"E], DB06; data zbioru: 5 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, prześwietlone miejsce, na ziemi, kilka owocników w niewielkim rozproszeniu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1499027] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1499027 ;

ID 374 428 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 1,3 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1501491 fot.1501492 fot.1501493 fot.1501494; zarodniki: 11,9-16,8 -17,2! x 8,3-10,5 µm średnio 14,4 x 9,6 µm!, Q: 1,3-1,7 średnio 1,5!: fot.1501495; cheilocystydy: fot.1501496; strzępki skórki kapelusza: fot.1501497 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1501491
1501492
1501493
1501494
1501495
1501496
1501497

ID 374 576 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Kadyny, 600 m. SEE od Klasztoru Franciszkanów, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'29.6"N 19°29'54.0"E], DA96; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Bk, Dg, Db.C i in., na ziemi, na skarpie przy drodze leśnej, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1502955 fot.1502956 fot.1502957 fot.1502958 fot.1502959 fot.1502960 fot.1502961 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502955
1502956
1502957
1502958
1502959
1502960
1502961

ID 375 033 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 0,6 km SE od wiaduktu A6 i S3 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 18 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grażyna Domian; eksykat: BG; uwagi: zarodniki: 11,5-16,2 x 8,3-10,9 µm (średnio 14,3 x 9,6 µm), Q: 1,3-1,7 (średnio 1,5);

Macrolepiota konradii_2023-11-18 (1).JPG
Macrolepiota konradii_2023-11-18 (2).JPG
Macrolepiota konradii_2023-11-18 (3).JPG
zar2
cheilocystydy (1)
cheilocystydy (2)
strzępki skórki

ID 375 044 oznaczenie: Macrolepiota konradii; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1156 19,4075], DE45; data zbioru: 1 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

czubajka gwiaździsta ss1
czubajka gwiaździsta ss2
czubajka gwiaździsta ss3
czubajka gwiaździsta ss4
czubajka gwiaździsta ss5
czubajka gwiaździsta ss6
czubajka gwiaździsta ss8
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji