grzyby.pl

Lactarius thejogalus (Bull.) Gray

mleczaj siarkowy
Lactarius mitissimus var. tabidus (Fr.) Quél. · Lactarius subdulcis var. tabidus (Fr.) Quél. · Lactarius tabidus Fr. · Lactarius thejogalus Neuhoff
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście [105] nazwą główną jest Lactarius thejogalus (Bull.) Gray, choć zdaje się że właściwa to Lactarius tabidus Fr. - tak jest w BGIF; w Mycobank to osobne taksony; taksonomia jest tu niejasna. (2022-12-19)
Lactarius thejogalus (mleczaj siarkowy)
w mchu pod sosnami
Lactarius thejogalus (mleczaj siarkowy)
w mchu pod sosnami

owocnik

Kapelusz pomarańczoworudawy z odcieniem czerwonawym do cynamonowobrązowawego, na brzegu bardziej żółtawy, w centrum intensywniej czerwonobrązowy z pomarańczowobrązowym odcieniem; silnie płowiejący; 20-50(80) mm, płaski, szybko rozprostowujący się i wklęśnięty, z garbkiem; brzeg długo podwinięty, cienki, wilgotny prześwitujący; wilgotna powierzchnia matowa, sucha nieco błyszcząca, nieraz szorstka, niestrefowana.

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, łamliwy, pełny potem pusty; w części zagłębionej w podłożu pokryty filcowatą, białą do rdzawobrązowej grzybnią.

space

Pileus orange-russet coloured with a reddish to cinnamon-brownish tint, at the margin more yellowish, centrally more intensively red-brown with an orange-brown tint; strongly fading; 20-50(80) mm, plane, quickly expanding and concave, umbonate; margin incurved for a long time, thin, when wet translucent-striate; surface dull when moist, dry slightly glossy, often rough, azonal.

space

Stipe concolourous with the cap or lighter-coloured, brittle, solid later hollow; part buried in the ground covered with white to rusty-brown tomentose mycelium.

space

zarodniki

Wysyp białawokremowy. Zarodniki owalne, o dużych pojedynczych brodawkach i niekiedy z krótkimi łącznikami; 6-7.5 x 6-7 µm.
Spore print whitish-cream coloured. Spores ovoid, with large single warts and sometimes shortly ridged; 6-7.5 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają nieraz masowo, od lata do jesieni na glebach wilgotnych, zatorfionych, w sąsiedztwie brzóz.
Common. In wet peat places under Betula.

jadalne czy trujące? 🟢

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). p.13 [33]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.52 [18V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3185]
    Lactarius thejogalus (Bull.) Gray ss. Neuhoff · synonimy: L. tabidus Fr. ss. Konrad & Maubl., J.E. Lange, Kühner & Romagn., L. mitissimus ss. Ricken
    uwagi: L. tabidus??
    publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Stasińska i Sotek 2003, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Rosikiewicz i in. 2007 (as: L. tabidus), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: L. tabidus), Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a (as: Lactarius tabidus), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: L. tabidus), Halama i Romański 2010 (as: L. tabidus), Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: L. tabidus), Kujawa i in. 2012b (as: L. tabidus), Stasińska 2012, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015 (as: L. tabidus), Trocha i in. 2012 (as: L. tabidus), Ślusarczyk 2004 (as: Lactarius tabidus), Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016 (as: L. tabidus), Grzesiak i in. 2015, Pietras i in. 2016a (as: L. tabidus), Stasińska i Sotek 2017 (as: L. tabidus), Gierczyk i in. 2018 (as: L. tabidus), Gierczyk i in. 2018a (as: L. tabidus), Gierczyk i in. 2018b (as: L. tabidus), Hoffeins i in. 2017, Stasińska i in. 2017 (as: L. tabidus), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: L. tabidus), Ślusarczyk 2019 (as: L. tabidus), Holec i in. 2019a (as: L. tabidus), Kujawa i in. 2019 (as: L. tabidus), Kasprowicz i in. 2011 (as: L. tabidus), Stasińska i Sotek 2020 (as: L. tabidus), Ślusarczyk 2021 (as: L. tabidus), Gierczyk i in. 2020 (as: L. tabidus)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji