grzyby.pl

Inocybe hirtella Bres.

strzępiak najeżony
Inocybe amygdalispora Métrod · Inocybe lucifuga (Fr.: Fr.) var. hirtella (Bres.) Quel. · Inocybe pseudoconfusa Métrod
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe hirtella (strzępiak najeżony)
pojedynczo i w grupach na poboczu drogi leśnej pod bukami
Inocybe hirtella (strzępiak najeżony)
młode owocniki; pojedynczo i w grupach na poboczu drogi leśnej pod bukami

owocnik

Kapelusz jasny, żółtawoochrowy, żółtawy z odcieniem oliwkowobeżowym do ochrowocytrynowego, w centrum ciemniejszy; (10)15-30(45) mm średnicy, dzwonkowato-wypukły z niewielkim garbkiem, z wiekiem rozpostarty z obłym garbkiem; brzeg cienki, słabo podgięty lub prosty, prążkowany; powierzchnia sucha, gładka, z wiekiem włókienkowato-łuseczkowata.

space

Trzon biały do bladoochrowego, z wiekiem ciemniejszy z ochrowym lub różowawym nalotem, powierzchnia biało oprószona na całej długości; 20-50 x 3-5 mm, cienki, równogruby, podstawy nieco rozszerzona, ukrytą w ziemi.

space

Pileus light-coloured, yellowish-ochraceous, yellowish with an olive-beige to ochre-lemon tint, in the centre darker; (10)15-30(45) mm in diameter, campanulate-convex and slightly umbonate, with age plane with an obtuse umbo; margin thin, slightly incurved or straight, striate; surface dry, smooth, with age fibrillose-scaly.

space

Stipe white to pale ochraceous, with age darker with ochraceous or pinkish pruina, the whole surface white pruinose; 20-50 x 3-5 mm, thin, equal, base somewhat wider, buried in the ground.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki gładkie, migdałkowate, z dziobkiem i kroplami tłuszczu, 9.5-12 x 5-6.5 mim. Cheilo-, pleuro- i kaulocystydy butelkowate lub wrzecionowate, metuloidalne.
Spores smooth, amygdaliform, with apiculum and oil drops, 9.5-12 x 5-6.5 mim. Cheilo-, pleuro- and caulocystidia lageniform or fusiform, metuloid.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki wyrastają od lipca do października, pojedynczo i w grupach, w lasach bukowych i mieszanych, pod drzewami i krzewami liściastymi, w zaroślach, wzdłuż dróg. Preferuje ciepłe, nie kwaśne stanowiska.
Summer-fall, solitary to gregarious in Fagus forests, on roadsides.
Może występować w tym samym miejscu jednocześnie z włókniak słomkowożółty (Inosperma cookei) do którego jest zewnętrznie bardzo podobny. Strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) różni się drobno łuseczkowatym kapeluszem, brakiem obrzeżonej bulwki i trzonem biało oprószonym na całej długości oraz nieco większymi rozmiarami.
May share the same habitat with włókniak słomkowożółty (Inosperma cookei) (photo) who has a very similar stature. strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) differs in a finely squamulose cap, absence of a marginate bulb, white pruinose stipe and slightly larger size.

jadalne czy trujące? 🔴

Prawdopodobnie trujący. Trujący.[134]
Poisonous.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). p.85 [30]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.28 [26V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2979]
    Inocybe hirtella Bres. · synonimy: I. amygdalispora Metrod, I. pseudoconfusa Metrod, I. lucifuga var. hirtella (Bres.) Quél.
    uwagi: wg IF I amygdalispora i I. pseudoconfusa to odrębne gatunki
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015 , Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Gierczyk i in. 2018a (I. hirtella var. hirtella), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Holec i in. 2019a, Karliński i in. 2013, Ślusarczyk 2021 (as: I. hirtella var. hirtella), Stokłosa i in. 2019, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019 (as: I. h. var hirtella)

znaleziska Inocybe hirtella na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 323136 AD-18 155662 BB-01 287029 CA-89 262115 DA-80 253807 DE-56 329787 FF-96 354060

 ID155662  Inocybe hirtella; 2 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2008.09.25; kwaśna buczyna niżowa; na ziemi, pod bukami gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1055* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304471

 ID253807  Inocybe hirtella var. hirtella; TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.09.09; buk, sosna, dąb; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140909/0005, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/700676.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/700677.jpg&type=image/jpeg

 ID262115  Inocybe hirtella var. bispora; TPK Gdańsk Oliwa Droga Lipnicka, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.18; buk, sosna,; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130918/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/598346.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/598347.jpg&type=image/jpeg

 ID287029  Inocybe hirtella; 1,2 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2015.09.19; buczyna ze świerkiem, na skarpach cieku wodnego; na ziemi w grupach, kilkanaście owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/150919/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/785635.html

 ID323136  Inocybe hirtella v. bispora; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.09.11; pobocze drogi w buczynie; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/100911/0003, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/371466.html

 ID329787  Inocybe hirtella var. bispora; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.09.10; las mieszany; pobocze drogi obsadzonej liściastymi; na ziemi, pod dębami grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004884, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 33,5" N i 19st 30' 30" E


https://www.bio-forum.pl/messages/33/875576.html

17.09.2019 ponownie grupa kilkudziesięciu owocników

 ID354060  Inocybe hirtella var. bispora; Bartkówka,6km od Dynowa na wschód pow. Rzeszowski woj. Podkarpackie, FF-96; 2021.09.14; strome wilgotne zbocze potoku,las bukowy; wilgotne ,strome porośniete mchem i wątrobowcem pojedyncze owocniki; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008685, tak, notatka: nie; publikacja: -
uwagi:

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji