grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Tuberaceae » Tuber »

Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.

trufla letnia, trufla wgłębiona, Summer truffle /en/
Tuber aestivum Vittad. (1831) [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tuber aestivum (trufla letnia)
pokrój; 19.07.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek

owocnik

Tuber aestivum (trufla letnia)
Owocnik podziemny, w formie kulistawej bulwy, która może osiągać wielkość ziemniaka i wagę do 0.5 kg, średnicę 20-100 mm; powierzchnia owocnika ciemnobrązowa do czarnej, z grubymi brodawkami, 2-5 mm, brodawki dość regularne, piramidalne, wielokątne.
Gleba początkowo biała, w miarę dojrzewania szarawa lub żółtawa i dojrzała brązowa do czerwonobrązowej z białymi żyłkami, dość jasna. Zapach intensywny, aromatyczny, przyjemny.

Zarodniki w masie brązowe.Owocnik podziemny, w formie kulistawej bulwy, która może osiągać wielkość ziemniaka i wagę do 0.5 kg, średnicę 20-100 mm; powierzchnia owocnika ciemnobrązowa do czarnej, z grubymi brodawkami, 2-5 mm, brodawki dość regularne, piramidalne, wielokątne.
Gleba początkowo biała, w miarę dojrzewania szarawa lub żółtawa i dojrzała brązowa do czerwonobrązowej z białymi żyłkami, dość jasna. Zapach intensywny, aromatyczny, przyjemny.

space

Sporocarp under the ground, in the form of subspherical bulb, which can reach the size of potato and weigh up to 0.5 kg, 20-100 mm in diameter; surface of the sporocarp dark brown to black, with thick tubercles, 2-5 mm, tubercles quite regular, pyramidal, polygonal.
Gleba initially white, as ripens gradually greyish or yellowish and brown to red-brown with white veins when mature. Smell intense, pleasant.

space

cechy mikroskopowe

Worki 60-100 × 50-80 µm, kuliste lub gruszkowate z krótkim trzonkiem; w worku 2-6, rzadko jeden zarodnik.

Zarodniki elipsoidalne, żeberkowane, z siateczką przypominającą plaster miodu, początkowo hialinowe, dojrzałe żółtobrązowe, 24-50 × 14-32 µm. Zarodniki z worków zawierających ich mniejszą liczbę są większe.Worki 60-100 × 50-80 µm, kuliste lub gruszkowate z krótkim trzonkiem; w worku 2-6, rzadko jeden zarodnik.

space

Asci 60-100 × 50-80 µm, globose or piriform with a short stipe; ascus with 2-6, seldom single spore. Spores ellipsoid, with a network of ridges, with honeycomblike reticulations, initially hyaline, mature yellow-brown, 24-50 × 14-32 µm. Spores are larger in the asci with smaller number of spores.

space

występowanie

Na glebach zasadowych, wapiennych, zarówno suchych jak i wilgotnych, w warstwie humusu, płytko pod powierzchnią (10-20 mm), pod dębami, bukami, grabami, jesionami, leszczyną, jałowcem i sosną czarną (Pinus nigra). Owocniki często wyrastają w gniazdach po kilka. Występuje w całej Europie ale najczęściej podawany z terenów wokół Alp. W okresie opracowania monografii grzybów podziemnych Ławrynowicz (1982) brak było pewnych stanowisk w Polsce. Jest możliwa półnaturalna uprawa tego gatunku.Na glebach zasadowych, wapiennych, zarówno suchych jak i wilgotnych, w warstwie humusu, płytko pod powierzchnią (10-20 mm), pod dębami, bukami, grabami, jesionami, leszczyną, jałowcem i sosną czarną (Pinus nigra). Owocniki często wyrastają w gniazdach po kilka. Występuje w całej Europie ale najczęściej podawany z terenów wokół Alp. W okresie opracowania monografii grzybów podziemnych Ławrynowicz (1982) brak było pewnych stanowisk w Polsce. Jest możliwa półnaturalna uprawa tego gatunku.

On calcareous, lime-rich soils, both dry and damp, in the layer of humus, 10-20 mm deep; under oak, beech, hornbeam, ash, hazel, juniper and Pinus nigra. Usually grows few clustered together. Grows in all Europe but most often recorder from Alpine region. During preparation of a monograph on hypogeous fungi by Ławrynowicz (1982), certain sites did not exist in Poland.

space

Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

Jadalna, wysoko ceniona z racji aromatu. Zbierana i uprawiana głównie na terenach wokół Alp. Trufle rozwijają się przez szereg miesięcy i dojrzałość osiągają późną jesienią i w zimie. Jadalna, wysoko ceniona z racji aromatu. Zbierana i uprawiana głównie na terenach wokół Alp. Trufle rozwijają się przez szereg miesięcy i dojrzałość osiągają późną jesienią i w zimie.

Edible, valued highly due to its aroma. Picked and farmed mainly in Alpine regions. Truffles require several months to develop and they maturate in late autumn and in winter.

space

Wyróżniana jest też trufla wgłębiona  (Tuber mesentericum) różni się drobniejszymi brodawkami i wgłębieniem w owocniku (gatunek ten bywa synonimizowany z truflą letnią (Tuber aestivum)). W wyżej wymienionej monografii podane jest jedno stanowisko w Polsce. Tamże wiele informacji o technice poszukiwania grzybów podziemnych.Wyróżniana jest też trufla wgłębiona  (Tuber mesentericum) różni się drobniejszymi brodawkami i wgłębieniem w owocniku (gatunek ten bywa synonimizowany z truflą letnią (Tuber aestivum)). W wyżej wymienionej monografii podane jest jedno stanowisko w Polsce. Tamże wiele informacji o technice poszukiwania grzybów podziemnych.

Similar trufla wgłębiona  (Tuber mesentericum) differs in smaller tubercles and cavity in the fruitbody (it is synonimized with trufla letnia (Tuber aestivum)). The above mentioned monograph lists only one site in Poland. It also contains comprehensive information on techniques of finding subterranean fungi.

space

Trufla zimowa (Tuber brumale), nie znalezona dotąd w Polsce (ale prawdopodobna) różni się owocowaniem w okresie zimowym (listopad-marzec), barwą i zarodnikami.Trufla zimowa (Tuber brumale), nie znalezona dotąd w Polsce (ale prawdopodobna) różni się owocowaniem w okresie zimowym (listopad-marzec), barwą i zarodnikami.