grzyby.pl

widoczność elementów w zależności od szerokości ekranu

O atlasie O atlasie O atlasie O atlasieO atlasiewykazy gatunków ("czeklisty")
Wszystkie ukryte elementy można uwidocznić nawet na smartfonie obracając go do "położenia poziomego" lub (na komputerze) zwiększając szerokość okna przeglądarki.

Dla zwiększenia wygody użycia i poprawy czytelności strony, na bardzo wąskim ekranie mniej istotna treść nie jest pokazana. Dotyczy to np. smartfona trzymanego normalnie tj. pionowo lub bardzo silnie zwężonego okna przeglądarki na monitorze komputera. Opcjonalnie pokazane elementy strony to:

1. w nagłówku z nazwami gatunku nazwy autorów diagnozy przy nazwie gatunku (lub innego taksonu)

2. w stopce strony specyfikacja użytej literatury.