grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Pyronemataceae » Tarzetta »

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers

Peziza catinus Holmsk. · Pustularia catinus (Holmsk.) Fuckel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tarzetta catinus
widok z boku; 13.10.2005, dolina Bystrzycy, k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Tarzetta catinus
starsze owocniki
Tarzetta catinus
młody owocnik

owocnik

Owocnik początkowo kulisty z małym otworkiem na szczycie, szybko pucharkowaty i coraz bardziej rozpostarty, aż nieregularnie miseczkowaty, średnicy 15-40 mm; brzeg niewyraźnie ząbkowany i kłaczkowaty; strona wewnętrzna jasno szarożółta, żółtawa lub szaroochrowa; zewnętrzna nieco oprószona lub gładka, nieco jaśniejsza. Trzonek wyraźny, 5-25 mm długości, wzdłużnie bruzdowany. Miąższ kruchy.Owocnik początkowo kulisty z małym otworkiem na szczycie, szybko pucharkowaty i coraz bardziej rozpostarty, aż nieregularnie miseczkowaty, średnicy 15-40 mm; brzeg niewyraźnie ząbkowany i kłaczkowaty; strona wewnętrzna jasno szarożółta, żółtawa lub szaroochrowa; zewnętrzna nieco oprószona lub gładka, nieco jaśniejsza. Trzonek wyraźny, 5-25 mm długości, wzdłużnie bruzdowany. Miąższ kruchy.
Sporocarp initially spherical with a small hole at the top, quickly goblet-shaped and gradually expanding to irregularly cup- to saucerlike, 15-40 mm in diameter; margin slightly notched and floccy; inner surface light grey-yellow, yellowish or grey-ochraceous; outer surface somewhat tomentose or smooth, slightly lighter-coloured. Stipe distinct, 5-25 mm long, longitudinally furrowed. Flesh fragile.
Sporocarp initially spherical with a small hole at the top, quickly goblet-shaped and gradually expanding to irregularly cup- to saucerlike, 15-40 mm in diameter; margin slightly notched and floccy; inner surface light grey-yellow, yellowish or grey-ochraceous; outer surface somewhat tomentose or smooth, slightly lighter-coloured. Stipe distinct, 5-25 mm long, longitudinally furrowed. Flesh fragile.

zarodniki

Tarzetta catinus
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z 2 dużymi kroplami, 20-24 × 11-13 µm. Worki z 8 zarodnikami. Parafizy smukłe, podzielone, rozgałęzione u podstawy, z nieco rozszerzonymi zakończeniami, czasami płatowatymi.Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z 2 dużymi kroplami, 20-24 × 11-13 µm. Worki z 8 zarodnikami. Parafizy smukłe, podzielone, rozgałęzione u podstawy, z nieco rozszerzonymi zakończeniami, czasami płatowatymi.
Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with 2 large drops, 20-24 × 11-13 µm. Asci 8-spored. Paraphyses slender, septate, forked at the base, with somewhat thickened tips, sometimes lobed.
Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with 2 large drops, 20-24 × 11-13 µm. Asci 8-spored. Paraphyses slender, septate, forked at the base, with somewhat thickened tips, sometimes lobed.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na glebie, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, w ogrodach, na kompoście.Częsta. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na glebie, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, w ogrodach, na kompoście.
Common. Sporocarps solitary or gregarious, on soil, in places rich in organic residues, in gardens, on compost.
Common. Sporocarps solitary or gregarious, on soil, in places rich in organic residues, in gardens, on compost.
Podobna Tarzetta cupularis ma szersze zarodniki, mniejsze owocniki, raczej szare, szaroochrowe, na krótszym trzonie; wyrasta na glebach ciężkich, gliniastych.Podobna Tarzetta cupularis ma szersze zarodniki, mniejsze owocniki, raczej szare, szaroochrowe, na krótszym trzonie; wyrasta na glebach ciężkich, gliniastych.
Similar Tarzetta cupularis has wider spores, smaller fruitbodies, rather grey, grey-ochraceous, with a shorter stipe; on heavy, loamy soils.
Similar Tarzetta cupularis has wider spores, smaller fruitbodies, rather grey, grey-ochraceous, with a shorter stipe; on heavy, loamy soils.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051013.6.05 - Tarzetta catinus; dolina Bystrzycy, k. Wrocławia
051013-6
/dolina Bystrzycy, k. Wrocławia/ #16