grzyby.pl

Morchella elata Fr.

smardz wyniosły
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 10.05.2004, Jurata, podmokłe pobocze ścieżki na terenie ośrodka wypoczynkowego; copyright © by Marek Snowarski
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 14.05.2004, okolice Częstochowy; copyright © by Michał Opara
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 14.05.2004, okolice Częstochowy; copyright © by Michał Opara
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
przekrój, wnętrze owocnika
Morchella elata (smardz wyniosły)
przekrój w miejscu połączenia główki z trzonem, wnętrze owocnika
Morchella elata (smardz wyniosły)
połączenie główki z trzonem
Morchella elata (smardz wyniosły)
stary owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
stary owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik

opis

Morchella elata (smardz wyniosły)
Owocnik wysokości 40 – 100 (150) mm. Złożony z główki i trzonu. Wysokość główki stanowi 1/2 do 2/3 wysokości całego owocnika. Główka zwykle wyraźnie i ostro stożkowata, z wyrażnymi pionowo biegnącymi żebrami, połączonymi poprzecznymi, niższymi łącznikami; ciemno zabarwiona, do niemal czarnobrązowej, miodowobrązowa, czerwonobrązowa; z wiekiem żebra czernieją. Brzeg główki przechodzi w trzon stosunkowo płynnie, bez daleko odsuniętej od trzonu krawędzi, nie jest podwinięty, przez co tym bardziej główka wydaje się mieć średnicę zbliżoną do szerokości trzonu.

space

Miąższ o charakterystycznym zapachu i woskowatej konsystemcji.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, hialinowe, 18 – 25 × 12 – 16 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.57 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella elata (smardz wyniosły)
Rzadki. Owocniki wyrastają głównie w maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach iglastych, w miejscach składowania drewna, także poza lasami wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych.

wartość

Jadalny.

space

uwagi

Podobny smardz stożkowaty (Morchella conica) ma mniejsze owocniki, z wyraźnie odsuniętą (podwiniętą) krawędzią główki w miejscu przyrośnięcia jej do trzonu. Pogłębia to wrażenie tego, że główka jest znacznie szersza od trzonu. Kształt główki jest zwykle mniej ostro stożkowaty, a jajowato-stożkowaty; barwa jaśniejsza.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050510.1.05 - Morchella elata (smardz wyniosły); półwysep Helski
050510-1
/półwysep Helski/ #13