grzyby.pl

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden

niszczyk iglastodrzewny, niszczyk jodłowy
Hirschioporus abietinum (Dicks.: Fr.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
liczna grupa owocników na pniu zwalonego świerku
Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
na pniu zwalonego świerku

owocnik

Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
pory
Owocniki bocznie przyrośnięte, przyrośnięto-odgięte lub resupinatowe w zależności od położenia na podłożu; pojedynczo lub w szeregach i grupach do kilkuset kapelusików; półkuliste do wachlarzykowatych; do 25 mm szerokości i 1-2 mm grubości; powierzchnia filcowato owłosiona, z wiekiem naga, nierówna, koncentrycznie bruzdowana; początkowo biaława, potem szarzeje i żółknie, często w warstwie włosków rozwijają się glony nadając powierzchni zielonkawą barwę; brzeg kapelusza falisty, cienki, ostry, u młodych owocników może mieć fioletowawą barwę.

space

Miąższ elastyczny, skórzasty, bardzo cienki, do 1 mm grubości. Bez smaku i o słabym swoistym zapachu.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed or resupinate depending on the localisation on the substrate; solitary or concrescent in rows and colonies with hundreds of pilei; hemispherical to flabellate; up to 25 mm across and 1-2 mm thick; surface hispid-tomentose, with age glabrous, uneven, with concentric undulations; initially whitish, later becoming grey and yellow, often greenish from algae developing in the layer of hairs; pileal margin undulating, thin, sharp, in young sporocarps can be somewhat violet.

space

Flesh elastic, membranous, very thin, up to 1 mm thick. Tasteless and with a weak peculiar smell.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne do pestkowatych, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 7-8 × 2.5-3.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, inamyloid, 7-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo pospolity, szczególnie w lasach górskich. Na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje jodłę, sosnę; także występuje na świerku i modrzewiu, na pniakach, pniach leżących lub stojących, na gałęziach.
Common, often in mountain forests on dead coniferous wood, prefers silver fir, pine, also on spruce and larch; causes white soft rots.

znaczenie gospodarcze

uwagi

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty) · na gałęzi jodły; las mieszany; on feer branch
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty) · na sośnie, młode owocniki na spodniej stronie gałęzi
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Trichaptum biforme (niszczyk liściastodrzewny) · GREJ: ID118635 (© autora fot.)
Grzyby z tego rodzaju tworzą jednoroczne owocniki, nadrzewne, cienkie, bocznie przyrośnięte do rozpostartych. Powierzchnia szorstko owłosiona lub jedwabista, koncentrycznie bruzdowana. Hymenofor za młodu z odcieniem fioletowym.

space

Niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) z lilową powierzchnią młodych owocników. Wyrasta na drewnie liściastym.

Fungi of this genus form annual fruitbodies, arboreal, thin, sessile to resupinate. Surface coarse-hairy or silky, concentrically striate. Young hymenophore with tint violet.

space

niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) with lilac-coloured surface of young fruitbodies. Grows on the wood of broadleaf trees.

wybrane okazy · selected collections

#2
ww.030803-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji